| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 listopada 1996 r.

w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych

Na podstawie art. 40 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110, z 1982 r. Nr 31, poz. 215, z 1991 r. Nr 22, poz. 93, z 1994 r. Nr 79, poz. 362 oraz z 1996 r. Nr 34, poz. 146 i Nr 43, poz. 189) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Za klauzulę wykonalności, stwierdzenie prawomocności, odpisy, zaświadczenia, wyciągi oraz inne dokumenty wydawane na wniosek na podstawie akt pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 6 zł za każdą stronicę wydanego dokumentu.

1a. Za kserokopie dokumentów z akt sprawy, wydawane na wniosek na podstawie odrębnych przepisów, pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 1 zł za każdą stronicę wydanej kserokopii.

2. Każdą rozpoczętą stronicę liczy się za całą.

3. Jeżeli pismo jest sporządzone w obcym języku lub zawiera tabelę, pobiera się opłatę w podwójnej wysokości; nie dotyczy to wydawanych kserokopii dokumentów z akt sprawy, o których mowa w ust. 1a.

§ 2.
Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, doręczony na skutek żądania sporządzenia uzasadnienia orzeczenia, zgłoszonego w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, pobiera się:

1) w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd rejonowy - w kwocie 20 zł,

2) w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd wojewódzki - w kwocie 40 zł.

§ 3.
Opłatę kancelaryjną za odpis orzeczenia z uzasadnieniem, od którego służy kasacja, doręczony na żądanie zgłoszone w terminie tygodniowym od dnia ogłoszenia sentencji, pobiera się w kwocie 60 zł.
§ 4.
Za uwierzytelnienie odpisu statutu w postępowaniu rejestrowym pobiera się opłatę kancelaryjną w kwocie 20 zł.
§ 5.
Jeżeli obowiązek uiszczenia opłaty kancelaryjnej powstał przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, opłatę pobiera się w dotychczasowej wysokości.
§ 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 kwietnia 1993 r. w sprawie wysokości opłat kancelaryjnych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 41, poz. 187, z 1994 r. Nr 119, poz. 576 i z 1996 r. Nr 52, poz. 231).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

RESET2 Sp. z o.o.

RESET2 Sp. z o.o. istnieje od stycznia 2001 roku i kontynuuje działalność prowadzoną od 1992 roku przez RESET Computer Systems s.c. Spółka zajmuje się tworzeniem oraz wdrażaniem systemów informatycznych, wspomagających zarządzanie firmą. Produkty RESET2 to połączenie bogatych możliwości z łatwą i intuicyjną obsługą.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »