| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 grudnia 1996 r.

w sprawie ustanowienia dodatkowych kontyngentów celnych na niektóre surowce i półprodukty przywożone z zagranicy dla przemysłu farmaceutycznego.

Na podstawie art. 9 pkt 2 oraz art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. – Prawo celne (Dz. U. z 1994 r. Nr 71, poz. 312, z 1995 r. Nr 85, poz. 427 i Nr 87, poz. 434 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do dnia 31 grudnia 1996 r. ustanawia się dodatkowe kontyngenty celne ilościowe na przywóz towarów wymienionych w załączniku do rozporządzenia, dla których ustanawia się preferencyjne zerowe stawki celne.
§ 2.
W zakresie uregulowanym w § 1 nie stosuje się stawek celnych określonych w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 1995 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 151, poz. 737 i z 1996 r. Nr 68, poz. 331).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ DODATKOWE KONTYNGENTY CELNE ILOŚCIOWE]

Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 3 grudnia 1996 r. (poz. 657)

WYKAZ TOWARÓW, NA KTÓRYCH PRZYWÓZ USTANAWIA SIĘ DODATKOWE KONTYNGENTY CELNE ILOŚCIOWE

Kod PCN

Wyszczególnienie

Ilość

0713

Suszone warzywa strączkowe, łuskane, ze skórką lub bez albo dzielone:

 

 

– Fasola (Vigna spp., Phaseolus spp.):

 

0713 39

– – Pozostałe:

 

0713 39 90 0

– – – Pozostałe

40 000 kg

1211

Rośliny i ich części (łącznie z nasionami i owocami) używane głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, krojone, kruszone, nawet proszkowane:

 

1211 90

– Pozostałe:

 

1211 90 80 0

– – Pozostałe

 

ex1211 90 80 0

Guarana

6000 kg

ex1211 90 80 0

Kora kruszyny

1 200 kg

ex1211 90 80 0

Korzeń prawoślazu

800 kg

ex1211 90 80 0

Łuski nasion babki lancetowatej

2 000 kg

1302

Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektyny; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:

 

 

– Soki i ekstrakty roślinne:

 

1302 19

– – Pozostałe:

 

 

– – – Pozostałe:

 

1302 19 91 0

– – – – Lecznicze

 

ex1302 19 91 0

Nalewka z dębianek

80 kg

ex1302 19 91 0

Nalewka z glistnika

150 kg

ex1302 19 91 0

Nalewka z kory chinowej

250 kg

ex1302 19 91 0

Nalewka z pokrzyku

150 kg

ex1302 19 91 0

Nalewka z pięciornika

300 kg

1302 20

– Substancje pektynowe, pektyniany i pektyny:

 

1302 20 90 0

– – Pozostałe

 

ex1302 20 90 0

Pektyna

4 800 kg

 

– Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:

 

1302 31 00 0

– – Agar-agar

5 000 kg

1302 32

– – Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane lub nie, pochodzące z chleba świętojańskiego, nasion chleba świętojańskiego lub z nasion rośliny guar:

 

1302 32 90 0

– – – Z nasion rośliny guar

 

ex1302 32 90 0

Guar-Gum

1 000 kg

1513

Olej kokosowy, olej z ziaren palmowych, olej babassu oraz ich frakcje rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:

 

 

– Olej kokosowy i jego frakcje:

 

1513 19

– – Pozostałe:

 

 

– – – Pozostałe:

 

1513 19 30 0

– – – – Do zastosowań technicznych lub przemysłowych, innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1 000 kg

1702

Pozostałe cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatków środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel:

 

1702 30

– Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające fruktozy lub zawierające w stanie suchym mniej niż 20% fruktozy w masie:

 

 

– – Pozostałe:

 

 

– – – Zawierające w stanie suchym 99% lub więcej glukozy w masie:

 

1702 30 51 0

– – – – W postaci białego krystalicznego proszku, scalonego lub nie

1 100 000 kg

2309

Produkty używane do karmienia zwierząt:

 

2309 90

– Pozostałe:

 

 

– – Pozostałe:

 

 

– – – Pozostałe:

 

2309 90 93 0

– – – – Mieszanki „Premix”

 

ex2309 90 93 0

Avotan 10%

10 000 kg

ex2309 90 93 0

Cygro 1%

21 000 kg

ex2309 90 93 0

Cycostat 6,6%

10 000 kg

2309 90 98

– – – – Pozostałe:

 

2309 90 98 9

– – – – – Pozostałe

 

ex2309 90 98 0

Witamina B12 paszowa

2 500 kg

2714

Bitum i asfalt, naturalne; łupek bitumiczny lub naftowy i piaski bitumiczne; asfaltyty i skały asfaltowe:

 

2714 90 00 0

– Pozostałe

 

ex2714 90 00 0

Ichtiol

1 300 kg

2825

Hydrazyna i hydroksylamina i ich sole nieorganiczne; inne zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki innych metali:

 

2825 10 00 0

– Hydrazyna i hydroksyloamina oraz ich sole nieorganiczne

 

ex2825 10 00 0

Hydroksylaminv chlorowodorek

1 500 kg

2836

Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonowy zawierający karbaminian amonowy:

 

 

– Pozostałe:

 

2836 91 00 0

– – Węglany litu

3 600 kg

2902

Węglowodory cykliczne:

 

2902 20

– Benzen:

 

2902 20 90 0

– – Do innych celów

 

ex2902 20 90 0

Benzen cz.d.a

200 kg

2914

Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

2914 70

– Chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

2914 70 90 0

– – Pozostałe

 

ex2914 70 90 0

4-Chloro-4-hydroksybenzofenon

6 000 kg

2915

Nasycone acykliczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

2915 70

– Kwas palmitynowy, kwas stearynowy, ich sole i estry:

 

2915 70 25 0

– – Kwas stearynowy

300 kg

2915 90

– Pozostałe:

 

2915 90 80 0

– – Pozostałe:

 

ex2915 90 80 0

2-Bromo-2-metylo-propionian izopropylu

4 000 kg

2916

Nienasycone acykliczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

 

– Aromatyczne monokarboksylowe kwasy, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy oraz ich pochodne:

 

2916 39 00 0

– – Pozostałe

 

ex2916 39 00 0

Chlorek p-chlorobenzoilu

5 000 kg

2918

Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich chlorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne:

 

 

– Kwasy karboksylowe z fenolową grupą funkcyjną, ale bez innej tlenowej grupy funkcyjnej, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki, nadtlenokwasy i ich pochodne:

 

2918 29

– – Pozostałe:

 

2918 29 90 0

– – – Pozostałe

 

ex2918 29 90 0

Kwas embonowy

35 000 kg

ex2918 29 90 0

Kwas gentyzynowv

20 kg

2921

Związki z aminową grupą funkcyjną:

 

2921 30

– Cykloalkanowe, cykloalkenowe i cykloterpenowe mono- lub poliaminy i ich pochodne; ich sole:

 

2921 30 90 0

– – Pozostałe

 

ex2921 30 90 0

Amitryptyliny chlorowodorek

10 kg

2921 43

– – Toluidyny i ich pochodne; ich sole:

 

2921 43 90 0

– – – Pozostałe

 

ex2921 43 90 0

N-Etylo-o-toluidyna

3 000 kg

2922

Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną:

 

 

– Aminoalkohole, ich etery i estry, inne niż zawierające więcej niż jeden rodzaj tlenowej grupy funkcyjnej; ich sole:

 

2922 19 00O

– – Pozostałe

 

ex2922 19 00 0

Oxeladin citrate

2 000 kg

ex2922 19 00 0

Oxprenololu chlorowodorek

100 kg

2922 50 00 0

– Aminoalkoholofenole, fenoloaminokwasy i inne związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną

 

ex2922 50 00 0

Fluoksetyny chlorowodorek

300 kg

ex2922 50 00 0

Tramadolu chlorowodorek

50 kg

ex2922 50 00 0

Metoprolol

200 kg

2924

Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego:

 

 

– Amidy cykliczne (łącznie z karbaminianami cyklicznymi) oraz ich pochodne; ich sole:

 

2924 29

– – Pozostałe:

 

2924 29 90 0

– – – Pozostałe

 

ex2924 29 90 0

2-Hydroksy-5-butyryloamino-acetofenon

5 000 kg

2926

Związki z nitrylową grupą funkcyjną:

 

2926 90

– Pozostałe:

 

2926 90 90 0

– – Pozostałe

 

ex2926 90 90 0

Verampilu chlorowodorek

1 kg

ex2926 90 90 0

Kwas cyjanooctowy

200 000 kg

2928 00 00 0

Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy

 

ex2923 00 00 0

Hyroksymocznik

1 000 kg

2930

Organiczne związki siarki:

 

2930 90

– Pozostałe:

 

2930 90 16 0

Pochodne cesteiny lub cystyny

 

ex2930 90 16 0

N-Acetylo-L-cysteina

3 000 kg

ex2930 90 16 0

Carbocysteina

1 500 kg

2932

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem (-ami) tlenu:

 

 

– Laktony:

 

2932 29

– – Pozostałe laktony:

 

2932 29 90 0

– – – Pozostałe

 

ex2932 29 90 0

Karbocromen

4 000 kg

ex2932 29 90 0

Simyastatyna

20 kg

2933

Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem (-ami) azotu:

 

 

– Związki zawierające nieskondensowanv pierścień pirazolowy (nawet uwodorniony) w strukturze:

 

2933 11

– – Fenazon (antypiryna) i jego pochodne:

 

2933 11 00 0

– – – Propyfenazon (lNN)

3 900 kg

2933 11 90 0

– – – Pozostałe

 

ex2933 11 90 0

Metamizol

100 kg

 

– Związki zawierające nieskondensowanv pierścień imidazolowy (nawet uwodorniony) w strukturze:

 

2933 29

– – Pozostałe:

 

2933 29 90 0

– – – Pozostałe

 

ex2933 29 90 0

Clotrimazol

2 000 kg

 

– Związki zawierające nieskondensowanv pierścień pirydynowy (nawet uwodorniony) w strukturze:

 

2933 39

– – Pozostałe:

 

2933 39 80 0

– – – Pozostałe

 

ex2933 39 80 0

Nicorandil

5 kg

2933 40

– Związki zawierające układ pierścieniowy chinoliny lub izochinoliny (uwodorniony lub nie), nieskondensowany

 

2933 40 90 0

– – Pozostałe

 

ex2933 40 90 0

Atrakurium benzenosulfonian

1 kg

ex2933 40 90 0

8-Hydroksychinoliny siarczan

300 kg

 

– Związki zawierające pierścień pirymidynowy (uwodorniony lub nie) lub pierścień piperazynowy w strukturze:

 

2933 51

– – Malonylomocznik (kwas barbiturowy) i jego pochodne; jego sole:

 

2933 51 90 0

– – – Pozostałe

 

ex2933 51 90 0

Kwas pipemidowy

500 kg

2933 59

– – Pozostałe:

 

2933 59 80 0

– – – Pozostałe

 

ex2933 59 80 0

Cinnarizina

2 000 kg

ex2933 59 80 0

Cyprofloksacyny chlorowodorek

1 500 kg

ex2933 59 80 0

Enrofloksacyna

2 000 kg

ex2933 59 80 0

Flunaryzyna (dwuchlorowodorek)

60 kg

2933 90

– Pozostałe:

 

2933 90 60 0

– – Diazepiny

 

ex2933 90 60 0

Medazepam

100 kg

2933 90 80 0

– – Pozostałe

 

ex2933 90 80 0

Chlormidazolu chlorowodorek

30 kg

2936

Prowitaminy i witaminy, naturalne i syntetyczne (łącznie z naturalnymi koncentratami), ich pochodne używane głównie jako witaminy, oraz mieszaniny wymienionych, nawet w dowolnym rozpuszczalniku:

 

2936 90

– Pozostałe, łącznie z naturalnymi koncentratami:

 

2936 90 90 0

– – Mieszaniny między sobą, nawet w dowolnym rozpuszczalniku

 

ex2936 90 90 0

Premix wielowitaminowy

100 kg

2937

Hormony, naturalne lub syntetyczne; ich pochodne, używane głównie jako hormony; pozostałe steroidy używane głównie jako hormony:

 

 

– Hormony kory nadnerczy i ich pochodne:

 

2937 22 00 0

– – Chlorowcowane pochodne hormonów kory nadnerczy

 

ex2937 22 000

Beklometazonu dwupropionian

0,3 kg

 

– Pozostałe hormony i ich pochodne; pozostałe steroidy używane głównie jako hormony:

 

2937 92 00 0

Estrogeny i gestageny (progestageny, progestyny)

 

ex2937 92 00 0

Etynyloestradiol

10 kg

2937 99 00 0

– – Pozostałe

 

ex2937 99 00 0

Kalcytonina (Salmon calcitonin)

0,02 kg

2939

Alkaloidy roślinne, naturalne lub syntetyczne, ich sole, etery, estry i inne pochodne:

 

 

– Alkaloidy kory chinowej i ich pochodne; ich sole:

 

2939 21

– – Chinina i jej sole:

 

2939 21 90 0

– – – Pozostałe

 

ex2939 21 90 0

Chininy chlorowodorek

100 kg

2939 30 00 0

– Kofeina i jej sole

 

ex2939 30 00 0

Kofeina

2 300 kg

ex2939 30 00 0

Kofeina z benzoesanem sodu

600 kg

 

– Efedryny i ich sole:

 

2939 42 00 0

– Pseudoefedryna(INN) i jej sole

 

ex2939 42 00 0

/+/Pseudoefedryny chlorowodorek

5 kg

2941

Antybiotyki:

 

2941 10

– Penicyliny i ich pochodne ze strukturą kwasu penicylanowego; ich sole:

 

2941 10 90 0

– – Pozostałe

 

ex2941 10 90 0

Unasyn substancja

3 550 kg

2941 50 00 0

Erytromycyna i jej pochodne; ich sole

 

ex2941 50 00 0

Roksytromycyna

10 kg

2941 90 00 0

– Pozostałe

 

ex2941 90 00 0

Cefiksym

40 kg

ex2941 90 00 0

Cefamandol blenda

1 000 kg

3204

Syntetyczne organiczne środki barwiące, nawet określone chemicznie, preparaty wyszczególnione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie syntetycznych środków barwiących organicznych; syntetyczne produkty organiczne stosowane jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet o określonej budowie chemicznej:

 

 

– Syntetyczne organiczne środki barwiące oraz preparaty oparte na nich, jak wyszczególniono w uwadze 3 do niniejszego działu:

 

3204 19 00 0

– – Pozostałe, łącznie z mieszaninami środków barwiących z dwóch lub większej liczby podpozycji 3204 11 do 3204 19

 

ex3204 19 00 0

Beta-Karoten

1 300 kg

3205 00 00 0

Laki barwnikowe; preparaty na bazie laków barwnikowych wymienionych w uwadze 3 do niniejszego działu

 

ex3205 00 00 0

Lak żółcieni chinolinowej

60 kg

3402

Organiczne środki powierzchniowo czynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowo czynne, preparaty do prania (łącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, zawierające lub nie zawierające mydła, inne niż te w pozycji nr 3401:

 

 

– Substancje organiczne powierzchniowo czynne, nawet przygotowane do sprzedaży detalicznej:

 

3402 13 00 0

– – Niejonowe

 

ex3402 13 00 0

Synperonic

140 000 kg

ex3402 13 00 0

Cremophor EL

30 kg

ex3402 13 00 0

Aridef

10 000 kg

3404

Woski sztuczne i preparowane:

 

3404 90

– Pozostałe:

 

3404 90 90 0

– – Pozostałe

 

ex3404 90 90 0

Cutina CP

18 000 kg

3823

Przemysłowe monokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe:

 

3823 70 00 0

– Przemysłowe alkohole tłuszczowe

 

ex3823 70 00 0

Alkohol cetostearylowy

39 000 kg

3824

Gotowe spoiwa do form odlewniczych lub rdzeni; produkty chemiczne i preparaty przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych (łącznie z mieszaninami produktów naturalnych), gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone; produkty odpadowe tych przemysłów gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:

 

3824 90

– Pozostałe:

 

 

– – Pozostałe:

 

3824 90 60 0

– – – Produkty i preparaty do użytku farmaceutycznego lub chirurgicznego

 

ex3824 90 60 0

Amonium sulfobituminicum (ichthammol)

1 200 kg

ex3824 90 60 0

Myvatex

kg

3824 90 90 0

– – – Pozostałe

 

ex3824 90 90 0

Stabilol

12 000 kg

ex3824 90 90 0

SPAN 85

3 300 kg

3912

Celuloza i jej pochodne chemiczne, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone w formach podstawowych:

 

3912 90

– Pozostałe:

 

3912 90 10 0

– – Estry celulozy

 

ex3912 90 10 0

Ftalan acetylocelulozy

1 000 kg

3919

Samoprzylepne płyty, arkusze, błony, folie, taśmy, pasy i inne płaskie kształty, z tworzyw sztucznych, nawet w rolkach:

 

3919 90

– Pozostałe:

 

 

– – Pozostałe:

 

3919 90 90 0

– – – Pozostałe

 

ex3919 90 90 0

Taśma

45 000 kg

3920

Pozostałe płyty, arkusze, błony, folie i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, nie wzmocnionych, nie laminowanych, nie na podłożu ani nie połączonych podobnie z innym materiałem:

 

3920 10

– Z polimerów etylenu:

 

 

– – O grubości nie przekraczającej 0,125 mm:

 

 

– – – Z polietylenu o gęstości:

 

3920 10 28 0

– – – – 0,94 lub większej

 

ex3920 10 28 0

Folia polietylenowa

50 000 kg

 

– Z pozostałych tworzyw sztucznych:

 

3920 99

– – Z pozostałych tworzyw sztucznych:

 

 

– – – Z produktów polimeryzacji kondensacyjnej lub z przegrupowaniem. nawet zmodyfikowanych chemicznie:

 

3920 99 90 0

– – – Pozostałe

 

ex3920 99 90 0

Folia PVC-PVDC

30 000 kg

3923

Artykuły do transportu i pakowania towarów, z tworzyw sztucznych; korki, pokrywki, kapsle i pozostałe zamknięcia, z tworzyw sztucznych:

 

3923 50

– Korki, przykrywki, kapsle i inne zamknięcia:

 

3923 50 90 0

– – Pozostałe

 

ex3923 50 90 0

Nakrętki

200 000 szt.

3926

Pozostałe artykuły z tworzyw sztucznych oraz artykuły z innych materiałów objętych pozycjami od 3901 do 3914:

 

3926 90

– Pozostałe:

 

 

– – Pozostałe:

 

 

– – – Pozostałe:

 

3926 90 91 0

– – – – Wyprodukowane z arkusza

 

ex3926 90 91 0

Membrana DURAPEL

133 kg

3926 90 99 0

– – – – Pozostałe

 

ex3926 90 99 0

Kroplomierz

200 000 szt.

4805

Pozostałe, nie powlekany papier i tektura, w zwojach lub arkuszach, nie podlegające dalszej obróbce zgodnie z opisem w Uwadze 2 do niniejszego Działu

 

4805 40 00 0

– Bibuła i tektura filtracyjna

 

ex4805 40 00 0

Bibuła filtracyjna w rolach o szerokości powyżej 150 mm

75 000 kg

4811

Papier, tektura, wata celulozowa i wstęgi z włókien celulozowych, powlekane, impregnowane, pokrywane, barwione powierzchniowo, ozdobione lub drukowane powierzchniowo, w zwojach lub arkuszach, inne niż towary objęte pozycjami nr 4803, 4809 lub 4810

 

 

– Papier i tektura powlekane. impregnowane lub powlekane tworzywami sztucznymi (z wyłączeniem powleczonych klejami):

 

4811 39 00 0

– – Pozostałe

 

ex4811 39 00 0

Papier powlekany aluminium i surlynem

135 000 kg

5205

Przędza bawełniana (z wyłączeniem nici do szycia) zawierająca w masie 85% łub więcej bawełny, nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej:

 

 

– Przędza pojedyncza z włókien nie czesanych:

 

5205 14 00 0

– – O masie jednostkowej poniżej 192,31 decyteksa, lecz nie mniejszej niż 125 decyteksów (o numerze metrycznym powyżej 52, lecz nie przekraczającym 80)

300 000 kg

5510

Przędza (z wyłączeniem nici do szycia) z przetworzonych włókien ciętych. nie przeznaczona do sprzedaży detalicznej:

 

 

– Zawierająca w masie 85% lub więcej przetworzonych włókien ciętych:

 

5510 11 00 0

Przędza pojedyncza

 

ex5510 11 00 0

Przędza wiskozowa

420 000 kg

5603

Włókniny nawet impregnowane, powlekane, pokrywane lub laminowane:

 

 

– Z włókien chemicznych:

 

5603 11

– – O masie jednostkowej nie większej niż 25 g/m2:

 

5603 11 10 0

– – – Powlekane lub pokrywane

6 000 kg

5603 11 90 0

– – – Pozostałe

35 000 kg

5603 12

– – O masie jednostkowej powyżej 25 g/m2, ale nie większej niż 70 g/m2:

 

5603 12 90 0

– – – Pozostałe

50 000 kg

5603 14

– – O masie jednostkowej powyżej 150 g/m2:

 

5603 14 10 0

– – – Powlekane lub pokrywane

3 000 kg

5806

Tkaniny wąskie, z wyłączeniem wyrobów z pozycji nr 5807; wyroby bez wątku, sklejone (bolducs):

 

5806 10 00 0

– Tkaniny pętelkowe (łącznie z tkaninami ręcznikowymi niestrzyżonymi i podobnymi tkaninami niestrzyżonymi) oraz tkaniny szenilowe

 

ex5806 10 00 0

Taśma typu „rzep” podklejana

5 000 mb

6002

Inne wyroby dziane lub szydełkowane:

 

6002 30

– O szerokości powyżej 30 cm, zawierające w masie 5% lub więcej przędzy elastomerowej lub nitki gumowej:

 

6002 30 10 0

– – Zawierające w masie 5% lub więcej przędzy elastomerowej, lecz nie zawierające nitki gumowej

200 kg

7010

Balony, butle, butelki, słoje, dzbany, fiolki, ampułki i inne pojemniki ze szkła, w rodzaju używanych do transportu lub pakowania towarów; słoje szklane na przetwory; korki, przykrywki i inne zamknięcia szklane:

 

 

– Pozostałe o pojemności:

 

7010 94

– – Nie przekraczające 0,15 litra:

 

 

– – – Pozostałe:

 

 

– – – – Do produktów farmaceutycznych o pojemności:

 

7010 94 71 0

– – – – – Powyżej 0,055 l, ale nie przekraczającej 0,15 litra

 

ex7010 94 71 0

Butelki farmaceutyczne 0,075 I

880 000 szt.

ex7010 94 71 0

Butelki o pojemności nie przekraczającej 0,15 I

5 200 000 szt.

7010 94 79 0

– – – – – Nie przekraczające 0,055 litra

 

ex7010 94 79 0

Butelki farmaceutyczne 0,024 I

300 000 szt.

8413

Pompy do cieczy, nawet wyposażone w urządzenia pomiarowe; podnośniki do cieczy:

 

8413 20

– Pompy ręczne, inne niż z podpozycji nr 8413 11 lub 8413 19:

 

8413 20 90 0

– – Pozostałe

 

ex8413 20 90 0

Pompka z aplikatorem i nasadką

2 000 000 szt.

ex8413 20 90 0

Atomizery

500 000 szt.

8424

Urządzenia mechaniczne (obsługiwane ręcznie lub inaczej) do rozrzucania, rozpraszania lub rozpylania cieczy lub proszków; gaśnice napełnione lub nie napełnione; pistolety natryskowe i podobne urządzenia; maszyny do wytwarzania strumienia pary lub piasku i podobne maszyny wytwarzające strumień czynnika roboczego:

 

 

– Pozostałe urządzenia:

 

8424 89

– – Pozostałe:

 

8424 89 80 0

– – – Pozostałe

 

ex8424 89 80 0

Zawory aerozolowe z apIikatorami

20 000 kg

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maciocha

Ekspert PFR Portal PPK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »