| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW SPRAWIEDLIWOŚCI I OBRONY NARODOWEJ

z dnia 13 grudnia 1996 r.

w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym.

Na podstawie art. 555 § 1 Kodeksu postępowania karnego i art. VI § 2 Przepisów wprowadzających Kodeks postępowania karnego zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wysokość wydatków w postępowaniu karnym oblicza się według faktycznie poniesionych kosztów, chyba że przepisy rozporządzenia ustalają ich wysokość w postaci ryczałtu lub stawek urzędowych.

2. Jeżeli przepisy szczególne ustalają wysokość innych wydatków w postaci ryczałtu lub stawki urzędowej albo ustalają dla tych wydatków inne zasady ich obliczania, stosuje się te przepisy.

§ 2.
Ryczałt za doręczenie wezwań i innych pism wynosi w postępowaniu przygotowawczym oraz w każdej instancji w postępowaniu sądowym po 3,20 zł, a jeżeli w sprawie występuje więcej niż jeden oskarżony – po 2 zł od każdego z nich.
§ 3.
Ryczałt za sprowadzenie i przewóz jednej osoby na żądanie sądu lub organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze wynosi:

1) w granicach jednej miejscowości:

a) za konwój zwyczajny – 2 zł,

b) za konwój wzmocniony – 3,20 zł,

2) z jednej miejscowości do drugiej:

Strefa konwoju

Konwój zwyczajny

Konwój wzmocniony

1

2

3

do 25 km

4,50 zł

6,40 zł

do 50 km

5,80 zł

9,60 zł

do 75 km

7,70 zł

11,60 zł

do 100 km

10,30 zł

16,00 zł

do 150 km

14,10 zł

22,40 zł

do 200 km

20,50 zł

30,80 zł

do 250 km

24,40 zł

35,90 zł

do 300 km

28,20 zł

41,00 zł

do 350 km

30,10 zł

44,20 zł

do 400 km

36,50 zł

54,40 zł

do 450 km

40,40 zł

58,90 zł

do 500 km

43,20 zł

61,50 zł

do 600 km

50,40 zł

68,50 zł

do 700 km

56,00 zł

75,60 zł

do 800 km

67,20 zł

84,80 zł

do 900 km

72,80 zł

93,60 zł

do 1000 km i powyżej

77,60 zł

100,50 zł

§ 4. 1. Ryczałt, o którym mowa w § 3, obejmuje również koszty przejazdu konwojentów w obie strony.

2. Ryczałt za konwój wzmocniony stosuje się, jeżeli na jedną osobę konwojowaną przypada więcej niż jeden konwojent.

3. Ryczałt, o którym mowa w § 3 pkt 2, zmniejsza się o 1/3 w razie konwojowania osoby tylko w jedną stronę.

§ 5.
1. Ryczałt za przechowanie przedmiotów zajętych w postępowaniu karnym i złożonych w składnicy organów prowadzących postępowanie wynosi 3,20 zł. Ryczałt ten pobiera się tylko jeden raz w toku całego postępowania.

2. Jeżeli przechowanie obejmuje przedmioty zajęte u więcej niż jednego oskarżonego, pobiera się od każdego z nich ryczałt, o którym mowa w ust. 1, zmniejszony o połowę.

§ 6.
Wydatki za badania lekarskie oskarżonego, przeprowadzone na podstawie art. 65 Kodeksu postępowania karnego, oblicza się według stawek ustalonych dla osób nie uprawnionych do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych udzielanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
§ 7.
Wydatki związane z przejazdem sędziów i innych osób z powodu czynności postępowania oblicza się według przepisów w sprawie diet i innych należności z tytułu podróży służbowych na obszarze kraju.
§ 8.
Traci moc rozporządzenie Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 19 marca 1993 r. w sprawie obliczania wydatków w postępowaniu karnym (Dz. U. Nr 24, poz. 109 i z 1994 r. Nr 136, poz. 712).
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki

Minister Obrony Narodowej: S. Dobrzański

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Małecka

Radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »