| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 grudnia 1996 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii.

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163, Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446 oraz z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 1996 r. (poz. 800)

STATUT GŁÓWNEGO URZĘDU GEODEZJI I KARTOGRAFII

§ 1. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, zwany dalej „Urzędem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Geodetę Kraju, zwanego dalej „Głównym Geodetą”, działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.

§ 2. 1. Główny Geodeta kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 3.

2. Główny Geodeta może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Urzędu do podejmowania, w jego imieniu, decyzji w określonych przez niego sprawach.

3. Główny Geodeta może tworzyć komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, zakres zadań i tryb pracy tych organów.

§ 3. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Polityczny Głównego Geodety,

2) Departament Katastru Nieruchomości,

3) Departament Geodezji,

4) Departament Kartografii i Fotogrametrii,

5) Departament do Spraw Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,

6) Biuro Prawne, Organizacji i Kadr,

7) Biuro Administracyjno-Finansowe,

8) Biuro Spraw Obronnych,

9) Samodzielne stanowisko do Spraw Integracji Europejskiej.

§ 4. 1. Przy Głównym Geodecie działają:

1) Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna,

2) Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Polski.

2. Główny Geodeta określa skład osobowy, tryb i zakres działania ciał kolegialnych wymienionych w ust. 1.

§ 5. Organizację wewnętrzną, szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Geodetę na wniosek Dyrektora Generalnego.

§ 6. 1. Głównemu Geodecie podlega Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, zwany dalej „Centralnym Ośrodkiem”.

2. Główny Geodeta zapewnia warunki do działania Centralnego Ośrodka i nadaje mu statut.

§ 7. Główny Geodeta nadzoruje Instytut Geodezji i Kartografii.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka M. Kalisz

Aplikantka radcowska w kancelarii e|n|w|c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »