REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1996 nr 157 poz. 802

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 grudnia 1996 r.

w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 106, poz. 495) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT RZĄDOWEGO CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 1996 r. (poz. 802)

STATUT RZĄDOWEGO CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH

§ 1. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, zwane dalej „Centrum”, jest państwową jednostką organizacyjną prowadzącą prace służące Radzie Ministrów i Prezesowi Rady Ministrów do programowania strategicznego, prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zagospodarowania przestrzennego kraju.

§ 2. 1. Centrum kieruje Prezes Centrum przy pomocy wiceprezesów Centrum, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Prezes Centrum, zawiadamiając Prezesa Rady Ministrów o zakresach czynności ustalonych dla wiceprezesów Centrum.

3. Prezes Centrum może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Centrum do załatwiania określonych spraw w jego imieniu.

§ 3. Prezes Centrum może tworzyć komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym albo doraźnym, określając cel powołania, zakres zadań i tryb pracy tych organów, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492).

§ 4. 1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa Centrum,

2) Sekretariat Centrum,

3) Zespół Rozwoju Gospodarczego,

4) Zespół Rozwoju Społecznego,

5) Zespół Polityki Regionalnej i Zagospodarowania Przestrzennego,

6) Zespół Gospodarki Światowej,

7) Zespół Monitoringu i Analiz Ekonomicznych,

8) Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji,

9) Biuro Finansowo-Budżetowe,

10) Biuro Kadr, Organizacji i Administracji.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 oraz tryb pracy Centrum określa regulamin organizacyjny wydany przez Prezesa Centrum na wniosek Dyrektora Generalnego.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1996-12-31
  • Data wejścia w życie: 1997-01-01
  • Data obowiązywania: 1997-01-01
  • Z mocą od: 1997-01-01
  • Dokument traci ważność: 2001-08-12

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA