| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 grudnia 1996 r.

w sprawie nadania statutu Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych.

Na podstawie art. 7 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Rządowym Centrum Studiów Strategicznych (Dz. U. Nr 106, poz. 495) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rządowemu Centrum Studiów Strategicznych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1997 r.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [STATUT RZĄDOWEGO CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 1996 r. (poz. 802)

STATUT RZĄDOWEGO CENTRUM STUDIÓW STRATEGICZNYCH

§ 1. Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, zwane dalej „Centrum”, jest państwową jednostką organizacyjną prowadzącą prace służące Radzie Ministrów i Prezesowi Rady Ministrów do programowania strategicznego, prognozowania rozwoju gospodarczego i społecznego oraz zagospodarowania przestrzennego kraju.

§ 2. 1. Centrum kieruje Prezes Centrum przy pomocy wiceprezesów Centrum, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.

2. Zakres czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Prezes Centrum, zawiadamiając Prezesa Rady Ministrów o zakresach czynności ustalonych dla wiceprezesów Centrum.

3. Prezes Centrum może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Centrum do załatwiania określonych spraw w jego imieniu.

§ 3. Prezes Centrum może tworzyć komisje, rady i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym albo doraźnym, określając cel powołania, zakres zadań i tryb pracy tych organów, z zastrzeżeniem art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o organizacji i trybie pracy Rady Ministrów oraz o zakresie działania ministrów (Dz. U. Nr 106, poz. 492).

§ 4. 1. W skład Centrum wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa Centrum,

2) Sekretariat Centrum,

3) Zespół Rozwoju Gospodarczego,

4) Zespół Rozwoju Społecznego,

5) Zespół Polityki Regionalnej i Zagospodarowania Przestrzennego,

6) Zespół Gospodarki Światowej,

7) Zespół Monitoringu i Analiz Ekonomicznych,

8) Biuro Komunikacji Społecznej i Informacji,

9) Biuro Finansowo-Budżetowe,

10) Biuro Kadr, Organizacji i Administracji.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych wymienionych w ust. 1 oraz tryb pracy Centrum określa regulamin organizacyjny wydany przez Prezesa Centrum na wniosek Dyrektora Generalnego.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Buchta

Specjalista ds. leasingu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »