REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 1 poz. 5

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 3 grudnia 1996 r.

w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych oraz określenia okresów polowań na te zwierzęta.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 5 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się listę gatunków zwierząt łownych, którą stanowi:

1) zwierzyna gruba:

a) łoś (Alces alces),

b) jeleń szlachetny (Cervus elaphus),

c) jeleń sika (Cervus nippon),

d) daniel (Dama dama),

e) sarna (Capreolus capreolus),

f) dzik (Sus scrofa),

g) muflon (Ovis aries musimon),

h) wilk (Canis lupus), wyłącznie na terenie województw: krośnieńskiego, przemyskiego i suwalskiego,

2) zwierzyna drobna:

a) lis (Vulpes vulpes),

b) borsuk (Meles meles),

c) kuna leśna (Martes martes),

d) kuna domowa (Martes foina),

e) tchórz zwyczajny (Mustela putorius),

f) piżmak (Ondatra zibethica), z wyłączeniem terenów stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym,

g) zając szarak (Lepus europaeus),

h) dziki królik (Oryctolagus cuniculus),

i) jarząbek (Tetrastes bonasia),

j) bażant (Phasianus ssp.),

k) kuropatwa (Perdix perdix),

I) czapla siwa (Ardea cinerea), z wyłączeniem terenów stawów rybnych uznanych za obręby hodowlane w rozumieniu przepisów o rybactwie śródlądowym,

m) gęś gęgawa (Anser anser),

n) gęś zbożowa (Anser fabalis),

o) gęś białoczelna (Anser albifrons),

p) krzyżówka (Anas platyrhynchos),

q) cyraneczka (Anas crecca),

r) głowienka (Aythya ferina),

s) czernica (Aythya fuligula),

t) gołąb grzywacz (Columba palumbus),

u) słonka (Scolopax rusticola),

w) łyska (Fulica atra).

§ 2.
Ustala się następujące okresy polowań na zwierzęta łowne:

1) na łosie:

a) byki – od pierwszej soboty przed 1 września do pierwszej niedzieli po 30 listopada,

b) klempy i łoszaki – od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 31 grudnia,

2) na jelenie szlachetne:

a) byki – od pierwszej soboty przed 1 września do końca lutego,

b) łanie i cielęta – od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,

3) na jelenie sika (byki, łanie i cielęta) – od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,

4) na daniele:

a) byki – od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 31 stycznia,

b) łanie i cielęta – od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,

5) na sarny:

a) kozły – od pierwszej soboty przed 11 maja do pierwszej niedzieli po 30 września,

b) kozy i koźlęta – od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,

6) na dziki (z wyłączeniem loch) – od 1 kwietnia do końca lutego, na lochy – od 15 sierpnia do pierwszej niedzieli po 15 stycznia,

7) na muflony (tryki, owce i jagnięta) – od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 31 stycznia,

8) na wilki – od pierwszej soboty przed 1 listopada do końca lutego – wyłącznie na terenie województw: krośnieńskiego, przemyskiego i suwalskiego,

9) na lisy, borsuki, kuny i tchórze zwyczajne – od pierwszej soboty przed 1 września do końca lutego, a w ośrodkach hodowli zwierzyny (bażanta, kuropatwy i zająca) oraz na terenach występowania głuszca i cietrzewia – cały rok,

10) na piżmaki – od pierwszej soboty przed 11 sierpnia do pierwszej niedzieli po 15 kwietnia,

11) na zające szaraki i dzikie króliki – od pierwszej soboty przed 15 października do pierwszej niedzieli po 15 stycznia, a w drodze odłowu – od pierwszej soboty przed 15 października do pierwszej niedzieli po 31 stycznia,

cały rok na terenach sadów i szkółek ogrodzonych w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierzyny,

12) na jarząbki – od pierwszej soboty przed 1 września do pierwszej niedzieli po 30 listopada,

13) na bażanty:

a) koguty – od pierwszej soboty przed 1 października do końca lutego,

b) kury – wyłącznie na terenach ośrodków hodowli zwierzyny (bażanta) – od pierwszej soboty przed 1 października do pierwszej niedzieli po 31 stycznia,

14) na kuropatwy – od pierwszej soboty przed 11 września do pierwszej niedzieli po 21 października, a w drodze odłowu – od pierwszej soboty przed 11 września do pierwszej niedzieli po 31 stycznia,

15) na czaple siwe – od pierwszej soboty przed 15 sierpnia do pierwszej niedzieli po 21 grudnia,

16) na dzikie gęsi (gęgawy, zbożowe i białoczelne) – od pierwszej soboty przed 15 września do pierwszej niedzieli po 21 grudnia,

17) na dzikie kaczki (krzyżówki, cyraneczki, głowienki i czernice) – od pierwszej soboty przed 15 sierpnia do pierwszej niedzieli po 21 grudnia,

18) na gołębie grzywacze – od pierwszej soboty przed 15 sierpnia do odlotu,

19) na słonki – od pierwszej soboty przed 15 kwietnia do pierwszej niedzieli po 15 maja,

20) na łyski – od pierwszej soboty przed 15 sierpnia do odlotu.

§ 3.
1. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 20 lutego 1995 r. w sprawie okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. Nr 23, poz. 126 i Nr 118, poz. 574).

2. Traci moc rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 30 stycznia 1995 r. w sprawie uznania niektórych gatunków dzikich zwierząt za łowne oraz wyłączenia niektórych gatunków ze spisu dzikich zwierząt łownych (Dz. U. Nr 11, poz. 50).

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: S. Żelichowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-01-07
  • Data wejścia w życie: 1997-01-22
  • Data obowiązywania: 1997-01-22
  • Z mocą od: 1997-01-22
  • Dokument traci ważność: 2001-05-27

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA