| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OCHRONY ŚRODOWISKA, ZASOBÓW NATURALNYCH I LEŚNICTWA

z dnia 28 marca 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad wydzierżawiania obwodów łowieckich i ustalania czynszu dzierżawnego, udziału przez dzierżawców obwodów łowieckich w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną oraz wzoru umowy dzierżawnej.

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. Nr 147, poz. 713 i z 1997 r. Nr 14, poz. 72) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wydzierżawienie obwodu łowieckiego może nastąpić po złożeniu wniosku,

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać informacje dotyczące koła łowieckiego ubiegającego się o wydzierżawienie obwodu łowieckiego, a w szczególności wskazywać organ uprawniony do reprezentacji, siedzibę, liczbę członków, oraz zawierać uzasadnienie.

3. Wydzierżawienie obwodu łowieckiego następuje przez zawarcie umowy dzierżawnej, której wzór stanowi załącznik do rozporządzenia.

§ 2.
1. Umowa dzierżawna obwodu łowieckiego zawierana jest z dniem 1 kwietnia na dziesięć lat, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Jeżeli umowa dzierżawna została zawarta z innym dniem niż 1 kwietnia, okres jej trwania kończy się w dniu 31 marca, bezpośrednio po upływie dziesięciu lat.

§ 3.
1. Czynsz dzierżawny ustala się mnożąc ilość hektarów obszaru gruntów stanowiących obwód łowiecki przez równowartość pieniężną żyta, ogłaszaną dla podatku rolnego, przyjmując:

1) 0,07 q/ha dla obwodu bardzo dobrego,

2) 0,04 q/ha dla obwodu dobrego,

3) 0,02 q/ha dla obwodu średniego,

4) 0,01 q/ha dla obwodu słabego,

5) 0,004 q/ha dla obwodu bardzo słabego, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.

2. Czynsz dzierżawny podwyższa się o udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, poniesionych w roku, za który nie zrealizowany został roczny plan łowiecki.

3. Czynsz dzierżawny można obniżyć w razie udokumentowania poniesionych przez dzierżawcę wydatków na poprawę warunków bytowania zwierzyny w obwodzie łowieckim.

§ 4.
1. Wysokość udziału w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną jest następująca;

1) za każdy 1% niezrealizowania rocznego planu łowieckiego pozyskania: łosi, jeleni, danieli i saren – przyjmując zasadę, że jeleń = 0,3 łosia = 2 daniele = 5 saren – udział wynosi 1% poniesionych kosztów ochrony lasu,

2) za każdy 1% niezrealizowania zadań rocznego planu łowieckiego poprawy warunków bytowania zwierzyny – udział wynosi 1% poniesionych kosztów ochrony lasu.

2. W przypadku zwiększenia czynszu dzierżawnego o udział w kosztach ochrony lasu przed zwierzyną, wydzierżawiający powinien przedstawiać dzierżawcy zestawienie poniesionych kosztów,

§ 5.
Czynsz dzierżawny płatny jest z góry.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa: S. Żelichowski

Załącznik 1. [UMOWA DZIERŻAWNA OBWODU ŁOWIECKIEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Ochrony Środowisko, Zasobów Naturalnych
i Leśnictwa z dnia 28 marca 1997 r.
(poz. 210)

UMOWA DZIERŻAWNA OBWODU ŁOWIECKIEGO

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dawid Tomaszewski

Aplikant radcowski

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »