| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 15 kwietnia 1997 r.

w sprawie zryczałtowanej diety dla osób wchodzących w skład komisji powołanych do przeprowadzenia referendum konstytucyjnego zarządzonego na dzień 25 maja 1997 r.

Na podstawie art. 55 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 maja 1993 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205 i z 1995 r. Nr 132, poz. 640) w związku z art. 44 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o referendum (Dz. U. Nr 99, poz. 487), po porozumieniu z Państwową Komisją Wyborczą, zarządza się, co następuje:

§ 1.
 1. Osobom wchodzącym w skład wojewódzkich i obwodowych komisji do spraw referendum, za czas związany z przeprowadzeniem głosowania w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r. oraz ustaleniem wyników głosowania, przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości:

1) osobom wchodzącym w skład wojewódzkich komisji – 20% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w państwowej sferze budżetowej w 1997 r.,

2) osobom wchodzącym w skład obwodowych komisji – 10% wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 1.

2. Dieta nie przysługuje, jeżeli osoba wchodząca w skład komisji nie uczestniczyła w czynnościach, o których mowa w ust. 1.

§ 2.
 1. Diety wymienione w § 1 są wypłacane na podstawie pisemnego potwierdzenia przewodniczącego bądź, z jego upoważnienia, zastępcy przewodniczącego właściwej komisji.

2. Diety, z zastrzeżeniem ust. 3, wypłacają:

1) osobom wchodzącym w skład wojewódzkich komisji – właściwe delegatury wojewódzkie Krajowego Biura Wyborczego,

2) osobom wchodzącym w skład obwodowych komisji – właściwe zarządy gmin, a za granicą konsulowie.

3. Osobom wchodzącym w skład obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich diety wypłacają delegatury wojewódzkie Krajowego Biura Wyborczego właściwe dla siedziby armatora.

§ 3.
 Należności, o których mowa w § 1, są pokrywane z budżetu państwa ze środków finansowych przeznaczonych na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem referendum.
§ 4.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Agencja Zatrudnienia KS Service

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »