| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 kwietnia 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich.

Na podstawie art. 74 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. Nr 19, poz. 145, z 1989 r. Nr 33, poz. 175 i z 1996 r. Nr 106, poz. 496) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 kwietnia 1984 r. w sprawie zasad i trybu postępowania dyscyplinarnego w stosunku do radców prawnych i aplikantów radcowskich (Dz. U. Nr 27, poz. 138 i z 1991 r. Nr 98, poz. 436) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 48 w ust. 2 wyrazy „Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej” zastępuje się wyrazami „Rzeczypospolitej Polskiej” oraz skreśla się wyrazy „prezesowi Państwowego Arbitrażu Gospodarczego”;

2) w § 49:

a) w ust. 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„O okresie kary i terminie jej zakończenia rada zawiadamia właściwych prezesów sądu apelacyjnego i wojewódzkiego oraz pracodawców ukaranego.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Karę pozbawienia prawa do wykonywania zawodu radcy prawnego, a w stosunku do aplikantów radcowskich – wydalenia z aplikacji wykonuje rada okręgowej izby radców prawnych po otrzymaniu od przewodniczącego właściwego sądu dyscyplinarnego odpisu prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego. O treści orzeczenia dyscyplinarnego dziekan okręgowej izby radców prawnych zawiadamia właściwych prezesów sądu apelacyjnego i wojewódzkiego oraz pracodawców ukaranego.”;

3) w § 54 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zryczałtowane koszty postępowania wynoszą w razie ukarania:

1) karą upomnienia – od 300 do 500 zł,

2) innymi karami – od 1000 do 3000 zł.”

§ 2.
 W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się koszty w wysokości dotychczas obowiązującej – do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
§ 3.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Justyna Godlewska

Prawnik, aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »