reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 3 czerwca 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych.

Na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o utworzeniu Głównego Urzędu Miar (Dz. U. Nr 55, poz. 247) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 grudnia 1993 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Głównego Urzędu Miar oraz zasad tworzenia i zakresu działania okręgowych i obwodowych urzędów miar oraz okręgowych i obwodowych urzędów probierczych (Dz. U. Nr 133, poz. 640 i z 1996 r. Nr 14, poz. 76) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 po wyrazach „jednostek miar” dodaje się przecinek i wyrazy „stosowanych i przechowywanych w Urzędzie,”

b) w pkt 2 po wyrazach „jednostek miar” dodaje się przecinek i wyrazy „stosowanych i przechowywanych w Urzędzie,”

c) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

2a) nadzór nad czynnościami, o których mowa w pkt 1 i 2, w odniesieniu do państwowych wzorców jednostek miar, stosowanych i przechowywanych poza Urzędem,”

d) pkt 7–10 otrzymują brzmienie:

„7) wykonywanie czynności dotyczących zatwierdzenia typu, w tym badań przyrządów pomiarowych, oraz prowadzenie publicznie dostępnego rejestru zatwierdzonych typów,

8) wykonywanie czynności dotyczących uwierzytelniania przyrządów pomiarowych stosowanych jako wzorce odniesienia w Urzędzie, okręgowych lub obwodowych urzędach miar oraz w laboratoriach pomiarowych akredytowanych,

9) wykonywanie czynności dotyczących uwierzytelniania przyrządów pomiarowych stosowanych jako wzorce odniesienia w centralnych organach miar Ministerstwa Obrony Narodowej,

10) wykonywanie czynności dotyczących legalizacji i uwierzytelniania przyrządów pomiarowych o najwyższej dokładności lub o ekstremalnych zakresach pomiarowych oraz przyrządów pomiarowych występujących w niewielkiej liczbie egzemplarzy,”

e) po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu:

„10a) wzorcowanie (kalibracja) przyrządów pomiarowych, o których mowa w pkt 8–10, oraz sprawdzanie i wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych, o których mowa w pkt 10,”

f) w pkt 11 wyraz „i” zastępuje się wyrazem „lub”;

2) w § 3:

a) w pkt 4 wyrazy „sprawowanie nadzoru” zastępuje się wyrazem „nadzór”,

b) w pkt 5 wyrazy „sprawowanie nadzoru” zastępuje się wyrazami „wykonywanie zadań związanych z nadzorem”,

c) pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) prowadzenie prac dotyczących nazw i definicji pojęć z dziedziny metrologii i probiernictwa,”

d) pkt 10 otrzymuje brzmienie: ;

„10) gromadzenie i upowszechnianie informacji z dziedziny metrologii i probiernictwa, prowadzenie biblioteki naukowo-technicznej oraz historycznych zbiorów; metrologicznych i probierczych.”;

3) § 7–9 otrzymują brzmienie:

„§ 7. Do zakresu działania okręgowych urzędów miar należy:

1) udział w wykonywanych przez Urząd badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu,

2) wykonywanie czynności dotyczących uwierzytelniania przyrządów pomiarowych stosowanych jako wzorce odniesienia w okręgowych lub obwodowych urzędach miar oraz w laboratoriach pomiarowych akredytowanych,

3) wykonywanie czynności dotyczących legalizacji i uwierzytelniania przyrządów pomiarowych o dużej dokładności lub specjalistycznych,

4) wzorcowanie (kalibracja) przyrządów pomiarowych, o których mowa w pkt 2 i 3, oraz sprawdzanie i wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych, o których mowa w pkt 3,

5) wykonywanie czynności metrologicznych dotyczących kontroli ilościowej towarów paczkowanych,

6) nadzór nad obwodowymi urzędami miar i koordynowanie ich działalności,

7) wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów prawa o miarach na obszarze działania urzędu oraz współdziałanie z administracją państwową i samorządową w tym zakresie;

8) prowadzenie prac badawczych oraz szkolenie specjalistyczne kadr w dziedzinie miar.

§ 8. Do zakresu działania obwodowych urzędów miar należy:

1) udział w wykonywanych przez Urząd badaniach przyrządów pomiarowych w celu zatwierdzenia typu,

2) wykonywanie czynności dotyczących uwierzytelniania przyrządów pomiarowych stosowanych jako wzorce odniesienia w obwodowych urzędach miar oraz w laboratoriach pomiarowych akredytowanych,

3) wykonywanie czynności dotyczących legalizacji i uwierzytelniania przyrządów pomiarowych powszechnego stosowania,

4) wzorcowanie (kalibracja), sprawdzanie oraz wykonywanie ekspertyz przyrządów pomiarowych, o których mowa w pkt 3,

5) wykonywanie czynności metrologicznych dotyczących kontroli ilościowej towarów paczkowanych,

6) wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów prawa o miarach na obszarze działania urzędu oraz współdziałanie z administracją państwową i samorządową w tym zakresie.

§ 9. Stosownie do lokalnych potrzeb i możliwości technicznych Prezes Urzędu może powierzyć niektóre zadania, wymienione w § 7 pkt 3 i 4, określonym obwodowym urzędom miar.”;

4) w § 10:

a) w pkt 1 wyrazy „sprawowanie nadzoru” zastępuje się wyrazem „nadzór”,

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) identyfikacja polskich cech probierczych oraz wydawanie orzeczeń o ich autentyczności,”;

5) w § 11:

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy „lub świadectw ekspertyzy”,

b) skreśla się pkt 2,

c) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wykonywanie zadań związanych z nadzorem nad przestrzeganiem przepisów prawa probierczego na obszarze działania urzędu oraz współdziałanie z administracją państwową i samorządową w tym zakresie,”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Fedorowska

psycholog, mediator. Kancelaria Mediacyjna „Primum Consensus”.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama