| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 10 czerwca 1997 r.

w sprawie zasad i trybu opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego pod względem ich zgodności z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne

Na podstawie art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Dz. U. Nr 25, poz. 113 i Nr 137, poz. 639) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Wniosek w sprawie wydania opinii o zgodności projektu urządzenia sportowego lub sprzętu sportowego z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny użytkowania oraz korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne wytwórca może złożyć w Instytucie Sportu w Warszawie lub akademiach wychowania fizycznego, zwanych dalej „jednostkami opiniującymi”.

2. Do wniosku należy dołączyć informacje zawierające nazwę i adres wytwórcy oraz dokumentację techniczną urządzenia lub sprzętu sportowego.

3. Dokumentacja techniczna powinna zawierać opis zagrożeń oraz sposób ochrony przed ich szkodliwymi skutkami w czasie użytkowania.

§ 2.
Termin sporządzenia opinii oraz zasady odpłatności określi umowa zawarta między jednostką opiniującą a wytwórcą.
§ 3.
1. Opiniowania projektów urządzeń sportowych i sprzętu sportowego jednostka opiniująca dokonuje na podstawie:

1) wymagań Polskich Norm,

2) przepisów o bezpieczeństwie i higienie właściwych dla projektowania i użytkowania tych urządzeń lub sprzętu,

3) dyrektyw nowego podejścia Unii Europejskiej.

2. W razie braku Polskich Norm podstawą opiniowania będą:

1) wymagania dotyczące projektowania i użytkowania urządzeń lub sprzętu, wydane przez upoważnione organy i instytucje (krajowe),

2) postanowienia organizacji międzynarodowych (regionalnych) dla tego typu urządzeń lub sprzętu.

§ 4.
Opinia, o której mowa w § 1 ust. 1, powinna odrębnie stwierdzać zgodność projektu urządzenia lub sprzętu sportowego z wymaganiami dotyczącymi:

1) bezpieczeństwa i higieny użytkowania,

2) korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne.

§ 5.
Opinię, o której mowa w § 1 ust. 1, dołącza się do dokumentacji projektowo-konstrukcyjnej urządzenia lub sprzętu sportowego.
§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »