| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 30 czerwca 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 1 grudnia 1994 r. o zasiłkach rodzinnych i pielęgnacyjnych (Dz. U. z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 138, poz. 681) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 marca 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad finansowania wydatków na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne (Dz. U. Nr 41, poz. 213 i Nr 149, poz. 728) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Środkami budżetowymi na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne dysponują:

1) Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – w zakresie dotyczącym osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz osób pobierających emerytury lub renty wypłacane przez Kasę,

2) Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w zakresie dotyczącym zarejestrowanych bezrobotnych, osób pobierających zasiłki przedemerytalne lub świadczenia przedemerytalne, osób podlegających ubezpieczeniu społecznemu pracowników, ubezpieczonych innych niż rolnicy, osób pobierających emerytury i renty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i kolejowe organy rentowe oraz żołnierzy i funkcjonariuszy nie wymienionych w pkt 3–7,

3) Ministerstwo Obrony Narodowej – w zakresie dotyczącym żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową i osób odbywających służbę zastępczą w jednostkach budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz osób pobierających emerytury i renty wypłacane przez wojskowe organy emerytalne,

4) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji – w zakresie dotyczącym funkcjonariuszy Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej, żołnierzy pełniących czynną służbę wojskową i osób odbywających służbę zastępczą w jednostkach budżetowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz osób pobierających emerytury i renty wypłacane przez właściwy organ emerytalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,

5) Urząd Ochrony Państwa – w zakresie dotyczącym funkcjonariuszy tego Urzędu,

6) Komenda Główna Policji – w zakresie dotyczącym funkcjonariuszy Policji,

7) Ministerstwo Sprawiedliwości – w zakresie dotyczącym funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz osób pobierających emerytury i renty wypłacane przez właściwy dla tych funkcjonariuszy organ emerytalny,

8) wojewodowie – w zakresie dotyczącym pozostałych osób uprawnionych do zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych, nie wymienionych w pkt 1–7.”,

b) w ust. 2 wyrazy „pkt 1–5” zastępuje się wyrazami „pkt 1–7”,

2) w § 3 w ust. 2 skreśla się wyrazy „i 2”.

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Finansów: M. Belka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

TaxCorner

TaxCorner - Kancelaria Doradcy Podatkowego Artur Ratajczak jest młodą, prężnie rozwijającą się firmą doradztwa podatkowego. Świadczymy usługi doradcze, wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie oferujemy usługi najwyższej jakości.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »