REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1997 nr 80 poz. 497

USTAWA

z dnia 17 lipca 1997 r.

o zmianie ustawy o drogach publicznych.

Tekst pierwotny
Art. 1.
W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 75, poz. 332, z 1993 r. Nr 47, poz. 212, z 1994 r. Nr 127, poz. 627 oraz z 1997 r. Nr 6, poz. 31) po art. 23a dodaje się art. 23b w brzmieniu:

„Art. 23b. 1. Minister Transportu i Gospodarki Morskiej może, w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej, powołać okręgowych koordynatorów odbudowy wszystkich kategorii dróg i obiektów mostowych.

2. Koordynatorami, o których mowa w ust. 1, ustanawia się naczelnych dyrektorów okręgów dróg publicznych.

3. Do zadań koordynatorów należy:

1) oszacowanie skutków zniszczeń dróg i obiektów mostowych,

2) ocena stanu technicznego obiektów, o których mowa w pkt 1,

3) ustalenie stanu zagrożenia technicznego obiektów, o których mowa w pkt 1,

4) ustalenie stopnia pilności odtwarzania poszczególnych obiektów i zakresu niezbędnych robót o charakterze natychmiastowym (przywrócenie przejezdności) i docelowym (odbudowa),

5) ustalenie harmonogramu prac w zakresie likwidacji skutków klęski żywiołowej.

4. Koordynatorzy, o których mowa w ust. 1, realizują swoje zadania, w porozumieniu z wojewodami i organami samorządu terytorialnego, na obszarze swojego działania.”

Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1997-07-18
  • Data wejścia w życie: 1997-07-18
  • Data obowiązywania: 1997-07-18
  • Z mocą od: 1997-07-18
Brak dokumentów zmieniających.
Zmienia:

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA