| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 27 czerwca 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych.

Na podstawie art. 19 ust. 2 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz.U. Nr 55, poz. 251 i z 1995 r. Nr 95, poz. 471) zarządza się, co następuje:

§ 1.
„Wykaz norm branżowych do obowiązkowego stosowania”, stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 marca 1994 r. w sprawie obowiązku stosowania norm branżowych (Dz. U. Nr 40, poz. 153, z 1995 r. Nr 2, poz. 9 i Nr 127, poz. 612 oraz z 1996 r. Nr 65 poz. 323), otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 60 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Kalinowski

Załącznik 1. [WYKAZ NORM BRANŻOWYCH DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Żywnościowej z dnia 27 czerwca 1997 r. (poz. 536)

WYKAZ NORM BRANŻOWYCH DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA

DZIAŁ 01

Górnictwo, kopaliny

Klasa 011. Kopaliny węglowe

Grupa 0119. Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport

1. BN-77/0520-01 Torf i wyroby z torfu. Oznaczanie stopnia rozkładu torfu.

2. BN-72/0520-06 Wyroby z torfu do celów rolniczych. Oznaczanie zawartości popiołu.

3. BN-72/0520-07 Wyroby z torfu do celów rolniczych. Oznaczanie zawartości wody.

4. BN-72/0520-08 Wyroby z torfu do celów rolniczych. Oznaczanie pojemności wodnej.

5. BN-72/0520-09 Wyroby z torfu do celów rolniczych. Oznaczanie odczynu (pH w H2O).

DZIAŁ 07

Budownictwo i materiały budowlane

Klasa 072. Technika sanitarna i pożarnicza

Grupa 0721. Wodociągi i kanalizacja

1. BN-82/9192-06 Wodociągi wiejskie. Szczelność przewodów z PCW układanych metodą bezodkrywkową. Wymagania i badania przy odbiorze.

2. BN-88/9192-07 Wodociągi wiejskie. Wbudowanie zestawów wodomierzowych na przyłączach wodociągowych.

Klasa 077. Urządzenia hydrotechniczne

Grupa 0773. Melioracja. Zabezpieczanie i umacnianie brzegów

3. BN-83/8959-01 Urządzenia melioracji wodnych. Nasypy. Wymagania i badania przy odbiorze.

4. BNI-7 4/9191-01 Urządzenia wodnomelioracyjne. Przepusty z rur betonowych i żelbetowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

5. BN-75/9191-04 Urządzenia wodnomelioracyjne. Bród, Wymagania i badania.

6. BN-79/9191-05 Urządzenia melioracji wodnych. Mnichy drewniane.

7. BN-84/9191-07 Urządzenia melioracji wodnych. Otwory jazów. Wymiary.

8. BN-73/9191-10 Urządzenia wodnomelioracyjne. Zastawki. Wymiary.

9. BN-74/9191-11 Urządzenia wodnomelioracyjne. Stopnie. Wymiary.

10. BN-89/9191-12 Nawodnienia. Deszczowanie. Podstawowe pojęcia i określenia technologiczne.

11. BN-76/9191-13 Urządzenia wodnomelioracyjne. Mnichy żelbetowe. Wymiary.

12. BN-85/9191-15 Nawodnienia umiejscowione. Nazwy i określenia.

13. BN-89/9191-17 Nawodnienia umiejscowione. Przewody nawadniające. Określenia i metody badań.

14. BN-89/9191-18 Nawodnienia umiejscowione. Emitery. Określenia i metody badań.

Grupa 0774. Roboty ziemne i regulacji dna

15. BN-75/9191-06 Urządzenia wodno-melioracyjne. Wodopój. Wymagania i badania.

DZIAŁ 12

Produkty spożywcze

Klasa 120. Przepisy i normy ogólne

Grupa 1209. Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport

1. BN-86/8160-10 Towary żywnościowe. Wytyczne zamrażania w chłodniach.

Klasa 121. Mięso, produkty mięsne i mleczarskie

Grupa 1210. Terminologia, klasyfikacja i normy ogólne

2. BN-81/8030-01 Wymagania techniczno-sanitarne dla zakładów produkujących drób bity.

3. BN-91/8150-03 Wyroby garmażeryjne. Nazwy, określenia i klasyfikacja.

Grupa 1211. Mięso, przetwory mięsne i wyroby garmażeryjne

4. BN-83/8151-01 Wyroby garmażeryjne mączno-kaszowo-warzywne z dodatkiem surowców mięsnych. Wymagania ogólne.

5. BN-87/8151-52 Wyroby garmażeryjne. Wyroby z mięsa króliczego oraz z dodatkiem mięsa króliczego.

6. BN-84/8154-02 Wyroby garmażeryjne gotowe. Sałatki. Wymagania i badania.

7. BN-83/8157-01 Wyroby garmażeryjne. Galarety mięsne.

Grupa 1213. Konserwy i koncentraty mięsne

8. BN-88/8016-04 Konserwy mięsne pasteryzowane w puszkach blaszanych.

9. BN-91/8016-07 Konserwy mięsne. Szynka i łopatka. Wymagania i badania.

10. BN-67/8017-06 Konserwy w opakowaniach szklanych.

11. BN-89/8017-07 Konserwy mięsne sterylizowane w puszkach blaszanych.

12. BN-91/8017-10 Konserwy mięsne sterylizowane w puszkach blaszanych – porcjowe.

13. BN-81/9244-01 Konserwy z dziczyzny sterylizowane.

Grupa 1218. Pozostałe produkty spożywcze i techniczne przemysłu mięsnego i mleczarskiego

14. BN-89/8019-01 Masa tłuszczowobiałkowa z mechanicznego odmięśniania kości.

Grupa 1219. Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport

15. BN-66/8012-12 Żółć zwierzęca konserwowana chemicznie oraz jej koncentraty. Pobieranie próbek i metody badań.

16. BN-81/8012-16 Osłonka białkowa do wędlin. Metody badań fizykochemicznych.

Klasa 122. Ryby i produkty rybne

Grupa 1227. Wyroby kulinarne z ryb i kawior

17. BN-85/8152-01 Wyroby garmażeryjne rybne.

Klasa 123. Przetwory zbożowe i produkty przetworów zbożowych

Grupa 1232. Pieczywo

18. BN-76/8079-01 Pieczywo i wyroby piekarskie pozostałe. Bułka tarta.

Grupa 1239. Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport

19. BN-84/8070-06 Wyroby piekarskie i ciastkarskie. Mikrobiologiczne metody badań.

Klasa 124. Przetwory ziemniaczane, cukier i wyroby cukiernicze i ciastkarskie

Grupa 1240. Terminologia, klasyfikacja i normy ogólne

20. BN-80/8070-02 Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Nazwy i określenia.

Grupa 1242. Wyroby cukiernicze i ciastkarskie

21. BN-89/8092-01 Wyroby cukiernicze trwałe. Karmelki twarde.

22. BN-90/8092-02 Wyroby cukiernicze trwałe. Karmelki nadziewane i małonadziewane.

23. BN-89/8092-03 Wyroby cukiernicze trwałe. Drażetki.

24. BN-79/8092-04 Wyroby cukiernicze trwałe. Cukierki pudrowe prasowane. Wymagania wspólne.

25. BN-83/8093-04 Wyroby cukiernicze trwałe. Pomadki krystaliczne.

26. BN-85/8093-02 Wyroby cukiernicze trwałe. Pomadki niekrystaliczne.

27. BN-88/8093-05 Wyroby cukiernicze trwałe. Gumki.

28. BN-87/8094-01 Półprodukty cukiernicze. Kuwertura.

29. BN-87/8094-02 Wyroby cukiernicze trwałe. Kakao.

30. BN-86/8094-03 Wyroby cukiernicze trwałe. Wyroby czekoladowane (w czekoladzie).

31. BN-87/8094-08 Półprodukty cukiernicze. Tłuszcz kakaowy.

32. BN-89/8094-09 Wyroby cukiernicze trwałe. Wyroby w polewie kakaowej.

33. BN-82/8094-10 Półprodukty cukiernicze. Polewa mlecznotłuszczowa.

34. BN-83/8094-11 Półprodukty cukiernicze. Polewa kakaowa.

35. BN-87/8094-12 Półprodukty cukiernicze. Kakao przemysłowe.

36. BN-88/8094-13 Półprodukty cukiernicze. Masa czekoladopodobna.

37. BN-88/8094-14 Wyroby cukiernicze trwałe. Wyroby z masy czekoladopodobnej.

38. BN-90/8094-17 Wyroby cukiernicze trwałe. Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych.

39. BN-76/8095-01 Wyroby cukiernicze trwałe. Czekolada do picia.

40. BN-90/8095-02 Wyroby cukiernicze trwałe. Czekolada pełna i nadziewana.

41. BN-79/8096-01 .Wyroby cukiernicze trwałe. Wyroby grylażowe. Sezamki.

42. BN-78/8096-02 Wyroby cukiernicze trwałe. Chałwa.

43. BN-79/8096-04 Wyroby cukiernicze trwałe. Nugaty. Wymagania wspólne.

44. BN-79/8096-05 Wyroby cukiernicze trwałe. Wyroby grylażowe. Wymagania wspólne.

45. BN-90/8097-01 Wyroby cukiernicze trwałe. Herbatniki.

46. BN-89/8097-03 Wyroby cukiernicze trwałe. Pierniki.

47. BN-80/8097-04 Wyroby cukiernicze trwałe. Wafle suche.

48. BN-78/8097-05 Wyroby cukiernicze trwałe. Sucharki. Wymagania wspólne.

49. BN-84/8097-06 Wyroby cukiernicze trwałe. Pieczywo piankowe.

50. BN-91/8097-07 Wyroby cukiernicze trwałe. Pieczywo parzone.

51. BN-90/8097-08 Wyroby cukiernicze trwałe. Wafle przekładane i nadziewane.

52. BN-71/8097-10 Wyroby cukiernicze trwałe. Suchary. Wymagania wspólne.

53. BN-87/8097-11 Wyroby cukiernicze trwałe. Wyroby czekoladopodobne nie nadziewane.

54. BN-80/8097-15 Wyroby cukiernicze trwałe. Pieczywo drożdżowe. Paluszki. Wymagania wspólne.

55. BN-84/8097-18 Wyroby cukiernicze trwałe. Wyroby czekoladopodobne nadziewane.

56. BN-76/8098-12 Wyroby ciastkarskie z ciasta drożdżowego. Sucharki dietetyczne wzbogacone w żelazo.

57. BN-76/8098-13 Wyroby ciastkarskie z ciasta drożdżowego. Dietetyczne sucharki skrobiowe bezsolne.

58. BN-81/8099-01 Wyroby cukiernicze trwałe. Galaretki. Wymagania wspólne,

59. BN-75/8099-07 Wyroby cukiernicze trwałe. Marmoladki. Wymagania i badania.

Grupa 1243. Przetwory ziemniaczane

60. 8N-75/8084-01 Przetwory skrobiowe. Mączka budyniowa.

Grupa 1244. Półfabrykaty cukiernicze

61. BN-69/8094-07 Półprodukty cukiernicze. Miazga kakaowa.

Grupa 1249. Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport

62. BN-90/8070-13 Wyroby i półprodukty ciastkarskie. Metody badań organoleptycznych i fizykochemicznych.

63. BN-90/8080-03 Skrobie modyfikowane dla włókiennictwa. Metody badań.

64. BN-74/8085-02 Metody badań klejów skrobiowych i dekstrynowych.

65. BN-65/8090-03 Wyroby cukiernicze trwałe. Oznaczanie sedymentacji.

66. BN-79/8090-07 Wyroby cukiernicze trwałe. Oznaczanie lepkości.

67. BN-68/8090-09 Wyroby cukiernicze trwałe. Oznaczanie witaminy C.

68. BN-69/8090-10 Tłuszcz kakaowy. Oznaczanie temperatury mięknięcia i całkowitego sklarowania.

69. BN-70/8090-13 Wyroby cukiernicze trwałe. Badania organoleptyczne.

70. BN-79/8094-04 Wyroby cukiernicze trwałe. Oznaczanie stopnia rozdrobnienia.

Klasa 125. Produkty owocowe i warzywne

Grupa 1250. Terminologia, klasyfikacja i normy ogólne

71. BN-88/8165-21 Mrożone owoce i warzywa. Podstawowe określenia i podział.

Grupa 1251. Owoce, jagody, warzywa, grzyby suszone i orzechy

72. BN-80/8125-04 Przetwory owocowe. Owoce suszone.

Grupa 1252. Owoce, jagody, warzywa, grzyby marynowane i solone

73. BN-74/9230-01 Przetwory grzybowe. Wymagania mikrobiologiczne dla grzybów sterylizowanych.

74. BN-75/9230-02 Przetwory grzybowe. Wymagania mikrobiologiczne dla grzybów suszonych i mączki grzybowej jadalnej.

75. BN-85/9230-03 Przetwory grzybowe. Wymagania mikrobiologiczne dla grzybów marynowanych.

76. BN-70/9233-06 Produkty grzybowe. Ekstrakt grzybowy.

77. BN-76/9233-07 Produkty grzybowe. Grzyby duszone w tłuszczu.

78. BN-78/9233-08 Przetwory grzybowe. Grzyby marynowane z warzywami.

Grupa 1253. Przetwory i konserwy owocowo-warzywne

79. BN-70/8120-01 Produkty warzywne. Konserwy warzywne w zalewie. Wymagania mikrobiologiczne.

80. BN-70/8120-02 Produkty owocowe pasteryzowane. Wymagania mikrobiologiczne.

81. BN-85/8121-07 Przetwory owocowo-warzywne. Przetarte owoce i warzywa dla dzieci.

82. BN-64/8122-01 Produkty warzywne. Pomidory konserwowe.

83. BN-64/8122-02 Produkty warzywne. Szpinak konserwowy.

84. BN-64/8122-03 Produkty warzywne. Marchew konserwowa.

85. BN-64/8122-04 Produkty warzywne. Brukselka konserwowa.

86. BN-80/8122-05 Produkty warzywne. Buraczki ćwikłowe konserwowe.

87. BN-64/8122-06 Produkty warzywne. Kalafiory konserwowe.

88. BN-79/8122-07 Produkty warzywne. Szczaw konserwowy.

89. BN-81/8122-08 Przetwory warzywne. Mieszanki warzywne konserwowe.

90. BN-86/8122-10 Przetwory warzywne. Papryka.

91. BN-73/8122-11 Półprodukty warzywne. Szparagi konserwowe.

92. BN-82/8122-13 Przetwory warzywne. Bób konserwowy.

93. BN-70/8123-01 Fasola w sosie pomidorowym.

94. BN-72/8123-02 Przetwory warzywne i owocowe. Sosy.

95. BN-75/8123-04 Półprzetwory owocowe. Pulpy owocowe.

96. BN-75/8124-01 Przetwory warzywno-owocowe. Pikle.

97. BN-64/8124-02 Przetwory warzywne. Ćwikła z chrzanem.

98. BN-71/8124-03 Przetwory warzywne. Chrzan w occie.

99. BN-86/8124-05 Przetwory warzywno-owocowo-grzybowe. Sałatki.

100. BN-67/8124-06 Produkty warzywne. Cebula konserwowa.

101. BN-73/8124-07 Przetwory owocowe. Śliwki w occie.

102. BN-76/8124-08 Przetwory warzywne. Dynia w occie.

103. BN-77/8124-09 Przetwory warzywne. Ogórki konserwowe praskie.

104. BN-74/8125-02 Przetwory warzywne. Koncentrat i sok pomidorowy. Wymagania mikrobiologiczne.

105. BN-76/8127-05 Przetwory warzywne. Przeciery z ogórków kwaszonych.

Grupa 1255. Sosy. Przyprawy

106. BN-76/8132-08 Musztarda.

107. BN-77/8132-12 Produkty spożywcze. Pieprz ziołowy.

Grupa 1257. Owoce, jagody i warzywa mrożone

108. BN-89/8165-02 Truskawki zamrożone.

109. BN-85/8165-03 Szpinak zamrożony.

110. BN-84/8165-07 Groch zielony zamrożony.

111. BN-87/8165-14 Wiśnie zamrożone.

112. BN-75/8165-16 Śliwki węgierki zamrożone.

113. BN-83/8165-26 Mieszanki warzywne zamrożone.

114. BN-75/8165-28 Agrest zamrożony.

Grupa 1258. Konserwy warzywno-mięsne

115. BN-85/8135-04 Bobo-Vita. Konserwy warzywno-mięsne dla dzieci.

Grupa 1259. Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport

116. BN-81/8110-01 Preparaty pektynowe. Metody badań.

117. BN-85/8130-06 Bobo-Vita. Konserwy warzywno-mięsne dla dzieci. Pobieranie próbek i metody badań.

118. BN-73/8135-03 Konserwy warzywno-mięsne i mięsno-warzywne sterylizowane. Wymagania mikrobiologiczne.

119. BN-90/8165-13 Mrożone owoce i warzywa. Pakowanie i znakowanie.

120. BN-78/8191-07 Ziarno kakaowe. Pobieranie próbek. Metody badań.

Klasa 126. Tłuszcze roślinne

Grupa 1262. Oleje roślinne jadalne

121. BN-91/8053-16 Tłuszcze roślinne jadalne. Tłuszcze przeestryfikowane.

Grupa 1265. Oleje eteryczne

122. BN-82/8172-01 Olejki eteryczne gotowe.

123. BN-80/8173-03 Olejki eteryczne surowe.

Grupa 1268. Pozostałe produkty przemysłu olejarskiego

124. BN-87/8053-01 Tłuszcze cukiernicze i piekarskie.

125. BN-81/8053-09 Tłuszcz. Tłuszcze kuchenne.

126. BN-81/8054-01 Lecytyna rzepakowa i sojowa.

127. 6N-71/8054-03 Metody badań cech fizykochemicznych ziemi bielącej do rafinacji olejów jadalnych.

Grupa 1269. Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport

128. BN-86/8050-04 Margaryna. Badanie mikrobiologiczne.

129. BN-72/8050-08 Tłuszcze roślinne jadalne. Metody badań. Oznaczanie stabilności.

Klasa 128. Wyroby tytoniowe

Grupa 1281. Tytoń

130. BN-72/8139-02 Tytonie fajkowe.

Grupa 1282. Papierosy. Cygara

131. BN-75/8139-03 Cygara i cygaretki.

Klasa 129. Koncentraty spożywcze, substancje smakowe i konserwujące, drożdże

Grupa 1291. Esencje spożywcze, kwasy, barwniki i dodatki

132. BN-80/8132-16 Produkty spożywcze. Mieszanki przyprawowe do kiełbas, konserw, wędlin podrobowych i wyrobów garmażeryjnych.

133. BN-65/8171-11 Barwniki roślinne. Ekstrakt karotenowy.

134. BN-86/8173-02 Esencje spożywcze.

Grupa 1292. Drożdże

135. BN-75/8143-05 Drożdże piwowarskie nastawne.

Grupa 1293. Koncentraty spożywcze

136. BN-86/8134-03 Modyfikowane mleko i mieszanki mleczne dla niemowląt typu Bebiko.

137. BN-86/8134-05 Koncentraty spożywcze. Odżywki specjalne dla niemowląt i dzieci starszych. Kleiki zbożowe.

138. BN-86/8134-07 Koncentraty spożywcze. Odżywki specjalne dla niemowląt i dzieci starszych. Kaszki zbożowe błyskawiczne.

139. BN-82/8136-05 Ekstrakty kaw zbożowych.

140. BN-90/8138-02 Koncentraty spożywcze. Napoje orzeźwiające w proszku.

Grupa 1299. Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie, Transport

141. BN-86/8130-02 Koncentraty spożywcze. Oznaczanie zawartości błonnika pokarmowego.

142. BN-84/8130-04 Odżywki sypkie. Pobieranie próbek i metody badań.

DZIAŁ 14

Ochrona zdrowia i środowiska, przedmioty z dziedziny higieny i potrzeb sanitarnych

Klasa 146. Surowce lecznicze pochodzenia roślinnego

Grupa 1461. Pąki. Kora

1. BN-89/8177-01 Produkty zielarskie leczniczo-przemysłowe. Kory suszone.

DZIAŁ 15

Rolnictwo i leśnictwo

Grupa 1500. Terminy i oznaczenia

1. BN-75/9100-02 Gospodarka ziemią w rolnictwie. Nazwy i określenia.

2. BN-79/9100-03 Gnojowica. Nazwy i określenia.

3. BN-84/9100-04 Rośliny przemysłowe. Chmiel. Nazwy i określenia.

4. BN-88/9100-07 Erozja gleb i melioracje przeciwerozyjne. Terminologia.

Grupa 1502. Normy obliczania i agrotechniczne

5. BN-78/9180-02 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Pobieranie próbek.

6. BN-75/9180-03 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie wartości pH.

7. BN-75/9180-04 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie kwasowości hydrolitycznej.

8. BN-79/9180-05 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie zawartości przyswajalnego magnezu w glebie – z wyłączeniem części dotyczącej gleb mineralnych.

9. BN-76/9180-06 Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie składu mechanicznego,

10. BN-78/9180-11 Gleby i utwory mineralne. Podział na frakcje i grupy granulometryczne.

11. BN-79/9180-16 Gleba. Oznaczanie azotu azotanowego.

12. BN-79/9180-18 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Oznaczanie molibdenu w glebie,

13. BN-84/9180-31 Analiza chemiczno-rolnicza gleby. Pobieranie próbek gleby na plantacjach chmielu.

14. BN-85/9180-32 Oznaczanie zawartości przyswajalnego fosforu i potasu w glebach organicznych.

Grupa 1509. Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport

15. BN-80/9103-02 Gnojowica. Pobieranie próbek.

Klasa 152. Produkty upraw polowych

Grupa 1522. Rośliny oleiste

16. BN-80/9184-01 Rośliny przemysłowe oleiste. Ziarno (niełupki) słonecznika.

Grupa 1524. Rośliny zbożowe

17. BN-87/9131-13 Ziarno zbóż. Jęczmień browarny.

18. BN-89/9131-14 Jęczmień.

Klasa 153. Owoce, warzywa, rośliny zielarskie, grzyby, kwiaty

Grupa 1530. Terminologia, klasyfikacja i normy ogólne

19. BN-82/9100-01 Nazwy i określenia w sadownictwie.

Klasa 154. Produkty paszowe

Grupa 1545. Dodatki do mieszanek paszowych

20. BN-89/8186-01 Tłuszcze zwierzęce topione techniczne i paszowe.

21. BN-84/9164-23 Pasze. Fosforany paszowe.

Grupa 1549. Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport

22. BN-78/9160-09 Pasze. Oznaczanie clopidolu w premiksach i mieszankach paszowych.

23. BN-84/9160-25 Pasze. Oznaczanie halofuginonu w preparatach, premiksach i mieszankach paszowych metodą chromatografii gazowej.

24. BN-84/9160-26 Pasze. Oznaczanie salinomycyny w preparatach, premiksach i mieszankach paszowych metodą mikrobiologiczną.

25. BN-86/9160-34 Pasze. Oznaczanie lasalocidu w premiksach i mieszankach paszowych.

26. BN-86/9160-36 Pasze. Oznaczanie cynk-bacytracyny w premiksach i mieszankach paszowych.

27. BN-86/9160-37 Pasze. Oznaczanie robenidyny w preparatach, premiksach i mieszankach paszowych.

28. BN-89/9160-39 Pasze. Oznaczanie Cygro w premiksach i mieszankach paszowych.

29. BN-89/9160-40 Pasze. Oznaczanie narasinu w premiksach i mieszankach paszowych metodą mikrobiologiczną.

30. BN-90/9160-4-3 Pasze. Oznaczanie BHT, BHA i Ethoxyguinu w preparatach, premiksach i tłuszczach paszowych.

31. BIM-91/9160 44 Pasze. Oznaczanie selenu w preparatach i premiksach paszowych.

Klasa 155. Pszczelarstwo

Grupa 1553. Wosk, węża, woszczyna, kit pszczeli

32. BN-80/9161-01 Węża pszczela.

Klasa 157. Produkcja zwierzęca

Grupa 1578. Drób i produkty hodowli drobiu

33. BN-72/9145-01 Jaja wylęgowe indycze, kacze i gęsie.

34. BN-74/9145-02 Jaja wylęgowe bażantów, przepiórek japońskich i kaczek krzyżówek.

35. BN-85/9145-04 Drób i pisklęta jednodniowe.

Klasa 158. Zwierzyna łowna, zwierzęta futerkowe, ryby

Grupa 1580. Terminologia, klasyfikacja i normy ogólne

36. BN-74/9197-01 Urządzenia elektryczne w rybactwie. Urządzenia elektryczne do połowu ryb i przegradzania drogi rybom w wodach śródlądowych.

Grupa 1587. Hodowla ryb oraz sprzęt i urządzenia

37. BN-88/9147-11 Ryby hodowlane. Materiał zarybieniowy łososia i troci.

Grupa 1589. Przepisy odbioru. Metody badań. Pakowanie. Znakowanie. Przechowywanie. Transport

38. BN-88/9147-03 Ryby hodowlane. Przewóz materiału zarybieniowego troci, łososia i pstrągów.

Grupa 1595. Melioracja terenów rolniczych

39. BN-75/9192-01 Urządzenia wodnomelioracyjne. Poidła na pastwiskach i okólnikach. Wymagania i badania.

40. BN-82/9193-01 Zagospodarowanie pomelioracyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Tomasz Gałecki

Ekspert w zakresie ekonomii i prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »