| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 30 lipca 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów.

Na podstawie art. 40 ust. 5 pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U, Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 maja 1990 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z prowadzeniem państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianiem usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu oraz za wykonanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów (Dz. U. Nr 33, poz. 196 i z 1992 r. Nr 94, poz. 468) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. 1. W razie zagrożenia klęską żywiołową kopie zdjęć lotniczych i satelitarnych zgromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym są udostępniane nieodpłatnie wojewodom po zgłoszeniu zapotrzebowania do Głównego Geodety Kraju.

2. Niezależnie od sytuacji, o której mowa w ust. 1, w szczególnie uzasadnionych wypadkach Główny Geodeta Kraju może udostępnić nieodpłatnie kopie zdjęć lotniczych i satelitarnych oraz inne materiały zgromadzone w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1997 r.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Anna Maciocha

Ekspert PFR Portal PPK

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »