| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

POROZUMIENIE

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie umów dwustronnych zawartych w latach 1922–1938,

sporządzone w Warszawie dnia 10 lutego 1997 r.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

podaje do powszechnej wiadomości:

W dniu 10 lutego 1997 r. zostało sporządzone w Warszawie Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie umów dwustronnych zawartych w latach 1922–1938, w następującym brzmieniu:

POROZUMIENIE

między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie umów dwustronnych zawartych w latach 1922–1938

Rzeczypospolita Polska i Republika Łotewska, zwane dalej Umawiającymi się Stronami,

stwierdzając, że Republika Łotewska jest kontynuatorem w odniesieniu do umów zawartych w latach od 1922 do 1938,

potwierdzając, że umowy dwustronne zawarte między Polską a b. ZSRR nie mają zastosowania w stosunkach polsko-łotewskich,

dążąc do określenia zakresu stosunków traktatowych między obydwoma Państwami i ich umocnienia,

mając na względzie postanowienia Polsko-Łotewskiej Deklaracji w sprawie kontynuacji odnośnie do umów międzynarodowych zawartych między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w latach 1922–1938, podpisanej w dniu 23 lutego 1994 r. w Rydze,

mając na uwadze, iż umowy dwustronne zawarte między Umawiającymi się Stronami w latach 1922–1938 nie uwzględniają wszystkich aspektów obecnych stosunków polsko-łotewskich,

uwzględniając rezultaty konsultacji ekspertów Umawiających się Stron w sprawie przeglądu bazy traktatowej w stosunkach między obydwoma państwami, które odbyły się w dniach 22 i 23 listopada 1994 r. w Rydze, 31 sierpnia 1995 r. w Warszawie i w dniach 19 i 20 marca 1996 r. w Rydze,

postanowiły zawrzeć niniejsze porozumienie i uzgodniły, co następuje:

Artykuł 1

Przedmiotem niniejszego porozumienia są umowy dwustronne, zawarte między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w latach od 1922 do 1938.

Artykuł 2

Traktat handlowy i nawigacyjny między Polską a Łotwą, podpisany w Rydze dnia 12 lutego 1929 r., zachowa moc obowiązującą zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego w zakresie dotyczącym żeglugi morskiej i ratownictwa do czasu, kiedy zostanie zastąpiony przez nową umowę.

Artykuł 3

Porozumienie między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotyczące ubezpieczeń społecznych, podpisane w Rydze dnia 20 grudnia 1934 r. zachowa moc obowiązującą zgodnie z zasadami prawa międzynarodowego do czasu, kiedy zostanie zastąpione przez nowe porozumienie.

Właściwe organy Umawiających się Stron osiągną porozumienie odnośnie do sposobu wykonywania wyżej wymienionej umowy, uwzględniając zmiany polityczno-ekonomiczne powstałe od chwili jej zawarcia.

Artykuł 4

Następujące umowy utracą moc obowiązującą z dniem wejścia w życie niniejszego porozumienia:

1. Konwencja sanitarna między Polską a Łotwą, podpisana w Warszawie dnia 7 lipca 1922 r.

2. Konwencja konsularna między Polską a Łotwą, podpisana w Rydze dnia 3 stycznia 1924 r.

3. Tymczasowy układ handlowy między Polską a Łotwą, podpisany w Rydze dnia 22 grudnia 1927 r.

4. Układ o komunikacji kolejowej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisany w Rydze dnia 12 lutego 1929 r.

5. Protokół delimitacyjny, podpisany w Rydze dnia 12 lutego 1929 r.

6. Protokół w sprawie odszkodowań dla obywateli polskich z tytułu łotewskiej reformy rolnej, podpisany w Rydze dnia 12 lutego 1929 r.

7. Porozumienie o zniesieniu obowiązku posiadania wiz dyplomatycznych, zawarte w formie wymiany not, Warszawa dnia 21 maja 1930 r.

8. Konwencja weterynaryjna między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, podpisana w Rydze dnia 16 listopada 1937 r,

9. Protokół taryfowy między Polską a Łotwą, podpisany w Warszawie dnia 5 marca 1938 r.

10. Polsko-Łotewskie porozumienie handlowe, podpisane w Warszawie dnia 5 marca 1938 r.

11. Konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską, dotycząca eksploatacji linii regularnej komunikacji powietrznej, podpisana w Rydze dnia 16 czerwca 1938 r.

12. Układ między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską w sprawie polskich robotników rolnych, sezonowych i innych, podpisany w Rydze dnia 29 października 1938 r.

13. Porozumienie między Ministerstwem Opieki Społecznej Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Rolnictwa Republiki Łotewskiej w sprawie polskich robotników rolnych, sezonowych i innych, podpisane w Rydze dnia 29 października 1938 r.

14. Porozumienie między Ministerstwem Skarbu Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Finansów Republiki Łotewskiej w sprawie polskich robotników rolnych, sezonowych i innych, podpisane w Rydze dnia 29 października 1938 r.

Artykuł 5

Porozumienie niniejsze podlega przyjęciu zgodnie z prawem każdej z Umawiających się Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Za dzień wejścia w życie będzie uważać się dzień otrzymania noty późniejszej.

Sporządzono w Warszawie dnia 10 lutego 1997 r., w dwóch egzemplarzach, każdy w językach polskim i łotewskim, przy czym oba teksty mają jednakową moc.

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

W imieniu Republiki Łotewskiej

D. Rosati

V. Birkavs

 

Po zaznajomieniu się z powyższym porozumieniem w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej oświadczam, że:

– zostało ono uznane za słuszne zarówno w całości, jak i każde z postanowień w nim zawartych,

– jest przyjęte, ratyfikowane i potwierdzone,

– będzie niezmiennie zachowywane.

Na dowód czego wydany został akt niniejszy, opatrzony pieczęcią Rzeczypospolitej Polskiej.

Dano w Warszawie dnia 27 czerwca 1997 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

L.S.

Minister Spraw Zagranicznych: D. Rosati

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Kurzawa

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »