| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 7 października 1997 r.

w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia.

Na podstawie art. 4 ust. 2 i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 31, poz. 130) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się odznakę honorową „Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji”, zwaną dalej „odznaką”.
§ 2.
1. Odznaka jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem i może być nadawana pracownikom Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji oraz innych jednostek w uznaniu:

1) wieloletniej, wyróżniającej się pracy w jednostkach akredytujących, certyfikujących i badawczych,

2) osiągnięć w dziedzinie promowania jakości polskich wyrobów i usług,

3) osiągnięć w popularyzacji i wdrażaniu do praktyki nowych rozwiązań jakościowych, usprawnień w dziedzinie organizacji krajowego systemu badań i certyfikacji,

4) działalności naukowo-dydaktycznej w dziedzinie akredytacji, badań i certyfikacji oraz w dziedzinie rozwijania współpracy z odpowiednimi instytucjami zagranicznymi.

2. Odznakę nadaje Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji z własnej inicjatywy lub na wniosek:

1) ministra (kierownika urzędu centralnego) – w stosunku do pracowników podległych jednostek organizacyjnych zajmujących się badaniami i certyfikacją,

2) wojewody – w stosunku do pracowników urzędów terenowych organów administracji ogólnej oraz innych jednostek terenowych:

a) zajmujących się badaniami i certyfikacją,

b) prowadzących działalność związaną z promowaniem jakości polskich wyrobów i usług,

3) Przewodniczącego Rady do Spraw Badań i Certyfikacji,

4) prezesa zarządu klubów działających przy Polskim Centrum Badań i Certyfikacji,

5) kierownika Biura Kadr – w stosunku do pracowników komórek organizacyjnych Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

3. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać opis zasług i osiągnięć w pracy lub działalności w zakresie krajowego systemu badań i certyfikacji, uzasadniający nadanie odznaki, oraz dane personalne pracownika.

4. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

5. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony Dyrektorowi Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji najpóźniej na trzy miesiące przed przewidywanym terminem wręczenia odznaki.

§ 3.
1. Odznaka ma kształt okrągłego medalu o średnicy 30 mm. Wykonana jest z metalu w kolorze srebrnym. W środku medalu jest umieszczony srebrzony orzeł, według wzoru określonego w ustawie z dnia 9 lutego 1990 r. o zmianie przepisów o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 10, poz. 60), a pod nim monogram „RP”. Wokół orła jest umieszczona litera „Q”, pokryta w połowie białą i w połowie czerwoną emalią. W otoku jest umieszczony napis „ZASŁUŻONY DLA SYSTEMU BADAŃ I CERTYFIKACJI”. Odwrotna strona odznaki jest gładka.

2. Odznaka jest zawieszona na prostokątnej zawieszce o wymiarach 25 mm x 7 mm, na której są umieszczone litery „PCBC”, oznaczające skrót nazwy Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji,

3. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 4.
1. Wręczenia odznaki wraz z legitymacją stwierdzającą jej nadanie dokonuje Dyrektor Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji lub upoważniona przez niego osoba.

2. Wręczenie odznaki wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki odbywa się w sposób uroczysty, z okazji Święta Niepodległości 11 listopada lub z okazji innych uroczystości.

3. Wzór legitymacji stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Polskie Centrum Badań i Certyfikacji.

2. O nadaniu odznaki dokonuje się adnotacji w aktach osobowych pracownika.

§ 6.
Odznakę nosi się na prawej stronie piersi.
§ 7.
W wypadku utraty odznaki lub legitymacji, na prośbę osoby wyróżnionej, Polskie Centrum Badań i Certyfikacji może ponownie wydać odznakę i legitymację. Ponowne wydanie odznaki następuje za zwrotem kosztów jej wytworzenia.
§ 8.
Koszty odznaki oraz wydatki związane z jej nadaniem będą pokrywane ze środków Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.
§ 9.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 1996 r. w sprawie ustanowienia odznaki honorowej „Zasłużony dla Systemu Badań i Certyfikacji”, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania i noszenia (Dz. U, Nr 142, poz. 660).
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI "ZASŁUŻONY DLA SYSTEMU BADAŃ I CERTYFIKACJI"]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 7 października 1997 r. (poz. 874)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI
„ZASŁUŻONY DLA SYSTEMU BADAŃ I CERTYFIKACJI”

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR ODZNAKI "ZASŁUŻONY DLA SYSTEMU BADAŃ I CERTYFIKACJI"]

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI
„ZASŁUŻONY DLA
SYSTEMU BADAŃ I CERTYFIKACJI”

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI "ZASŁUŻONY DLA SYSTEMU BADAŃ I CERTYFIKACJI"]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI STWIERDZAJĄCEJ NADANIE ODZNAKI
„ZASŁUŻONY DLA
SYSTEMU BADAŃ I CERTYFIKACJI”

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Polska Izba Biegłych Rewidentów

Samorząd zawodowy biegłych rewidentów

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »