| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 16 października 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu nadawania odznaki „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” oraz ustalenia jej wzoru i sposobu noszenia.

Na podstawie art. 73 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 88, poz. 400, z 1992 r. Nr 21, poz. 86 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 34, poz. 163, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i 106, poz. 680) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Odznakę „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, zwaną dalej „odznaką”, nadaje się za ratowanie życia i ochronę mienia osobom, które:

1) wykazały ofiarność i odwagę w bezpośrednich działaniach ratowniczych w czasie pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia,

2) swą pracą lub działalnością w sposób szczególny przyczyniły się do rozwoju ochrony przeciwpożarowej,

3) mają wybitne osiągnięcia służbowe jako strażacy Państwowej Straży Pożarnej.

§ 2.
1. Odznaka jest trzystopniowa: brązowa, srebrna i złota. Przy nadawaniu odznaki należy zachować kolejność w stopniach.

2. Pomiędzy nadaniem odznaki kolejnego stopnia powinny upłynąć co najmniej 4 lata.

3. W przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1, można odstąpić od zasady zachowania kolejności oraz terminów, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 3.
1. Odznakę nadaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwany dalej „Ministrem”, na wniosek Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.

2. Wniosek o nadanie odznaki powinien zawierać opis zasług uzasadniających nadanie odznaki osobom wymienionym w § 1 oraz ich dane personalne.

3. Wzór wniosku o nadanie odznaki stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4. Wniosek o nadanie odznaki powinien być przedstawiony Ministrowi najpóźniej na miesiąc przed przewidywanym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej terminem wręczenia odznaki.

§ 4.
1. Odznaka jest zawieszona na wstędze o kolorach: po obu brzegach czerwień, w środku błękit rozjaśniający się do bieli ku brzegom czerwonym. Na jej awersie centralnym akcentem jest orzeł strażacki nałożony na krzyż z czerwoną emalią, wkomponowany w wieniec dębowy. Odznaka jest trzystopniowa w kolorze metalu: złota, srebra i brązu. We wszystkich stopniach orzeł strażacki jest srebrzony i nakładany na czerwoną emalię krzyży. Na rewersie znajduje się obrys krzyża na tle koła. W krzyżu widnieje poziomy napis: „ZA RATOWANIE ŻYCIA I OCHRONĘ MIENIA”. Wymiar odznaki wynosi 44 mm po ramionach krzyża.

2. Wzór odznaki stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 5.
1. Uroczystego wręczenia odznaki, wraz z legitymacją stwierdzającą nadanie odznaki, dokonuje Minister lub osoba upoważniona przez niego.

2. Wręczenie odznaki odbywa się z okazji „Dnia Strażaka” lub innych uroczystości, a także w każdym czasie w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1.

§ 6.
1. Odznakę nosi się na lewej stronie piersi.

2. Zamiast odznaki można nosić jej miniaturkę lub baretkę.

§ 7.
1. Ewidencję osób wyróżnionych odznaką prowadzi Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

2. W razie zgubienia, zniszczenia lub kradzieży odznaki lub legitymacji stwierdzającej jej nadanie, wydaje się wtórny egzemplarz za zwrotem kosztów.

§ 8.
Koszty związane z nadaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa, w części dotyczącej Państwowej Straży Pożarnej.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: L. Miller

Załącznik 1. [WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 16 października 1997 r. (poz. 875)

Załącznik nr 1

WZÓR WNIOSKU O NADANIE ODZNAKI
„ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik 2. [WZÓR ODZNAKI „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ” W III KLASACH NA WSTĘDZE]

Załącznik nr 2

WZÓR ODZNAKI
„ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”
w III klasach
na wstędze

infoRgrafika


Załącznik 3. [WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI „ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”]

Załącznik nr 3

WZÓR LEGITYMACJI ODZNAKI
„ZASŁUŻONY DLA OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ”

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Andersen Tax & Legal

Andersen Tax & Legal w Polsce tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferujących kompleksową obsługę prawną, najwyższej klasy doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie cen transferowych i outsourcing księgowy.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »