| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 25 września 1997 r.

w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 14 ust. 7 i 10 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 114, poz. 492, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 89, poz. 415, z 1995 r. Nr 147, poz. 713, z 1996 r. Nr 91, poz. 409 oraz z 1997 r. Nr 14, poz. 72, Nr 43, poz. 272 i Nr 54, poz. 349) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Kampinoski Park Narodowy, położony w województwie warszawskim (38 476,08 ha) i województwie piotrkowskim (68,25 ha), zwany dalej „Parkiem”, obejmuje obszar 38 544,33 ha.
§ 2.
W skład Parku wchodzą następujące obszary:

1) obszar określony linią graniczną, która biegnie od północno-zachodniego narożnika działki nr 2/28 (wieś Dąbrowa) w kierunku południowo-wschodnim północną i wschodnią granicą działek nr 2/28, 1/30, 12/28 do punktu granicznego nr 5257, dalej biegnie linią prostą do punktu granicznego nr 150112, północną granicą działek nr 70, 71, 73, wschodnią granicą działki nr 73, północną granicą działek nr 99-101, wschodnią granicą działki nr 101 do punktu granicznego nr 150258, dalej biegnie północną granicą rowu melioracyjnego po punktach granicznych nr 150261, 150272, 150282, 150287, 150291, 150296, wschodnią granicą działek nr 120, 121 (obręb Dąbrowa, gmina Łomianki), po punktach granicznych nr 5268-5275 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Laski), północną granicą działek nr 1492/1-1492/10, załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą drogi gminnej - działka nr 2357, po punktach granicznych nr 8023-8027, 8867, wschodnią granicą działki nr 1520 (obręb Laski, gmina Izabelin), po punktach granicznych nr 7-15 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Laski), po punktach granicznych nr 8538, 8033-8035, 8958, 8036, 8037, 8539, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie do punktu granicznego nr 4 M, południowo-zachodniego narożnika działki nr 2227, zachodnią granicą działki nr 2227, południową granicą drogi gminnej - działa nr 2213, północną granicą drogi gminnej - działka nr 1885, załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działek nr 1887-1890, 2390-2401, 491, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie południową granicą działek nr 492, 474/1, wschodnią granicą działki nr 472/2, południową granicą rowu melioracyjnego na działkach od nr 472 do nr 469, od nr 466 do nr 463, nr 2262, od nr 460 do nr 458, północną granicą drogi gminnej - działka nr 447, wschodnią granicą drogi gminnej - działka nr 420, południową granicą działki nr 205, zachodnią granicą działek nr 205, 212, 224, 251, 258, 289, południową granicą działek nr 275, od nr 281 do nr 277, zachodnią granicą działek nr 277, 283, 307/2, północną granicą działki nr 307/2, zachodnią granicą działek nr 314, 321, 350, 349, północną granicą drogi gminnej - działka nr 172, południową granicą działki nr 2 do punktu granicznego nr 4053A (obręb Laski, gmina Izabelin), południową granicą oddziału nr 199i, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą oddziałów nr 204c, f, 205d, h, n, północną granicą oddziału nr 205r, o, po punktach granicznych nr 5299-5305, 4070-4073, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie po punktach granicznych nr 4074-4079, 5306-5309, 4080, 5310, 4081, 5311, 4082-4084, zachodnią granicą oddziału nr 209j, południową granicą oddziału nr 209k, i, wschodnią granicą oddziału nr 209j, po punktach granicznych nr 4086-4089, 5312, 4090, 4091, 5314, 4092-4099, 4100-4104, 5316, 4105, 5317, 4106, załamuje się w kierunku południowym i biegnie po punktach granicznych nr 4107-4110, 5318, 4111-4114, 5413, 4115, 5119, 4116, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie po punktach granicznych nr 4117-4121, 5320, 4122, załamuje się w kierunku północnym i biegnie po punktach granicznych nr 4123, 4124, 5414, 4125-4131, 5321 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Laski), załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek nr 434/1, 433/1, 432/1, 421/1, 419/1, od południowo-zachodniego narożnika działki nr 419/1 biegnie linią prostą do południowo-zachodniego narożnika działki nr 401/1, wschodnią granicą działki nr 395, południową granicą rowu melioracyjnego do północno-zachodniego narożnika działki nr 222, załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą działek nr 222, 602, 603, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północną granicą rowu melioracyjnego do południowo-wschodniego narożnika działki nr 795, dalej biegnie linią prostą do północno-wschodniego narożnika działki nr 844, wschodnią granicą działki nr 844 (obręb Truskaw, gmina Izabelin), północną granicą oddziału nr 222 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Laski), zachodnią granicą działek nr 865/4 i 864/2, od północno-zachodniego narożnika działki nr 864/2 biegnie linią prostą do północno-zachodniego narożnika działki nr 877/1, północną granicą działki nr 877/1 do północno-zachodniego narożnika działki nr 899/1, północną granicą działki nr 899/1 do północno-zachodniego narożnika działki nr 903/1, północną granicą działki nr 903/1 do północno-zachodniego narożnika działki nr 906/1, północną granicą działek nr 906/1, 908/4, 910/1 do północno-zachodniego narożnika działki nr 915/1, północną i wschodnią granicą działki nr 915/1, północną granicą drogi gminnej - działka nr 1084, północno-wschodnią granicą działek nr 1227-1231, 1290 (obręb Truskaw, gmina Izabelin), północną granicą oddziałów nr 187, 186, po punktach granicznych nr 27-31, 5642, 32-35, 5633, 37-42, 44, 5612, 5613, 47, 49-52, 5537, 54, 56, 5615, 57-59, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i zachodnim, następnie biegnie po punktach granicznych nr 60, 61, 5616, 5617, 62-64, 5619 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Laski), wschodnią granicą działek nr 139/2 i 139/1, południową granicą działek nr 136 i 138, zachodnią granicą działek nr 138, 135, północną granicą działek od nr 133 do nr 130 (obręb Lipków, gmina Stare Babice), załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą oddziału nr 187d, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą oddziału nr 187 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Laski), wschodnią granicą działek nr 7, 8, 21, północną granicą drogi gminnej - działka nr 23 (obręb Koczargi Stare, gmina Stare Babice), północną granicą drogi gminnej - działka nr 10, południową granicą lasu na działkach nr 28, 2, 16 i 1 (obręb Wojcieszyn, gmina Stare Babice), południową, zachodnią i północną granicą działki nr 1 do punktu granicznego nr 49 (obręb Zalesie, gmina Stare Babice), załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie wschodnią granicą działek nr 67 i 39, południowo-zachodnią granicą działki nr 38, południową granicą działek nr 21, 13 (obręb Stanisławów, gmina Stare Babice), południową granicą działek nr 200, 199, 185, 244, 242, 232, 183, 181, 179, 177, 175, 173, 171, 169, 167, 165, 163, zachodnią granicą działek nr 163, 127, południową granicą działki nr 110, załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wschodnią granicą działki nr 110, południową granicą działek od nr 92 do nr 87, wschodnią i południową granicą działki nr 93, wschodnią granicą działki nr 82/2 (obręb Mariew, gmina Stare Babice), wschodnią granicą działki nr 48, północną granicą drogi gminnej - działki nr 55 i 103, wschodnią granicą działki nr 122, południową granicą działek nr 122 i 121, wschodnią granicą działki nr 120, północną granicą drogi gminnej - działka nr 127 (obręb Wólka, gmina Leszno), wschodnią granicą działek nr 31, 43, 91, 97/5, południową i zachodnią granicą działki nr 97/5, południowo-wschodnią granicą drogi gminnej - działka nr 96, północną granicą drogi gminnej - działka nr 101 (obręb Zaborów, gmina Leszno), południowo-wschodnią granicą działek nr 24, 23, 22, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie zachodnią granicą działki nr 22, południowo-zachodnią granicą działki nr 12, południową granicą rowu melioracyjnego - działka nr 39, zachodnią granicą drogi gminnej - działka nr 3, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą łąki na działce nr 2/2 (obręb PGR Zaborów, gmina Leszno), po punktach granicznych nr 4483-4502 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kampinos), południową granicą lasu na działkach nr 181, od nr 179 do nr 166, 162, 161, północną granicą działek nr 130, 129, południową granicą działek od nr 117 do nr 104, południową granicą lasu na działkach nr 103, od nr 101 do nr 98, od nr 78 do nr 74, wschodnią granicą działek nr 80, 85, południową granicą lasu na działkach nr 85, 84, od nr 70 do nr 66, od nr 58 do nr 53, 18, od nr 52 do nr 44, 42, 41, od nr 39 do nr 34, od nr 30 do nr 28, 23, 21, 19 (obręb Zaborówek, gmina Leszno), załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie zachodnią granicą drogi gminnej - działka nr 327, północną granicą drogi gminnej - działka nr 333 (obręb Leszno, gmina Leszno); po punktach granicznych nr 2145-2165 załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie po punktach granicznych nr 2166, 3032, 2167-2169, południową granicą oddziału nr 204g, p, o, t, wschodnią granicą oddziału nr 204i, x, y, po punktach granicznych nr 2173, 3034, 2174-2176, 3035, 2177-2183, 3037, 3036, 2184-2187, 2188, 3038 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kampinos), wschodnią i południową granicą działki nr 47/1 (obręb Marianów, gmina Leszno), po punktach granicznych nr 2190-2195 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kampinos), południową granicą działki nr 17, zachodnią granicą działki nr 1 (obręb Marianów, gmina Leszno), załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie północną granicą drogi gminnej - działki nr 97 i 28 (obręb Szymanówek, gmina Leszno), wschodnią granicą działki nr 132, północną granicą drogi gminnej - działki nr 154, 153, 114, południową granicą działki nr 106, południowo-wschodnią granicą drogi gminnej - działka nr 88, wschodnią, południową i zachodnią granicą działek nr 101 i 89, zachodnią granicą działki nr 81 (obręb Korfowe, gmina Leszno), południową granicą działek nr 327/1, 316/1, 309, 304/1, 302/2, 302/1, 301, 300, 298/1, 296, 172/1, 197, 195, 170 i 190/1 (obręb Wiejca, gmina Kampinos), północną granicą drogi gminnej - działka nr 59, załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 168 (obręb Kampinos A, gmina Kampinos), północną granicą drogi gminnej - działka nr 199, zachodnią granicą działki nr 201, północną granicą działek nr 201 i 492/1 (obręb Kampinos, gmina Kampinos), zachodnią granicą działki nr 3, zachodnią i północną granicą działki nr 1 (obręb Koszówka, gmina Kampinos), załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą rowu melioracyjnego - działka nr 62 (obręb Józefów, gmina Kampinos), załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą działek nr 400, 401/2, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą rowu melioracyjnego - działka nr 335, zachodnią granicą działki nr 336 (obręb Kampinos, gmina Kampinos), południową granicą wsi Granica do punktu granicznego nr 10 (obręb Granica, gmina Kampinos), po punktach granicznych od nr 9 do nr 1, od nr 21 do nr 19, zachodnią granicą działek od nr 247 do nr 242 (obręb Wola Pasikońska, gmina Kampinos), południową granicą działki nr 55 (obręb Łazy Leśne, gmina Kampinos), po punktach granicznych nr 24, 5106, 25, 5107, 26-44, 5100, 45-48, 5101 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kampinos), wschodnią i południową granicą działki nr 1 (obręb Wola Pasikońska, gmina Kampinos), południową granicą działki nr 63, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie zachodnią granicą działek nr 63, 65 (obręb Kirsztajnów, gmina Kampinos), zachodnią i północną granicą działki nr 166, wschodnią granicą działki nr 165, północną granicą drogi gminnej - działka nr 146, zachodnią granicą działek nr 100, 3 (obręb Pindal, gmina Kampinos), południową granicą działek od nr 356 do nr 354, 350, 349, 102, 348, 346, 344, 342, 340, zachodnią granicą działek nr 338, 288, 287, 238, 237, północną granicą drogi gminnej - działka nr 93, północną granicą drogi wojewódzkiej nr 01608 - działka nr 104, zachodnią granicą działek nr 1, 3 (obręb Lasocin, gmina Brochów), zachodnią granicą działki nr 45, południową i zachodnią granicą działki nr 2 (obręb Bieliny, gmina Brochów), południowo-zachodnią granicą działek nr 75/1, 78/3, 78/2, 78/1, 77, 76 i od nr 62 do nr 58, 57/2, 57/1, 56, zachodnią granicą działek nr 56, 36/1, południowo-zachodnią i północną granicą działek nr 7/1, 6/1, 5/1, 4/1, 3/1, 2/3, 1/1 (obręb Brochów-Łąki, gmina Brochów), zachodnią granicą działek nr 220, 222, 257, 229, 224, 228, 227, północną granicą drogi wojewódzkiej nr 01608 - działka nr 158 (obręb Miszory, gmina Brochów), południową i zachodnią granicą oddziału nr 132 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kromnów), zachodnią granicą działek nr 52/1, 50/1, 49/1, 48/1, 37, 35/1, 34, po punktach granicznych nr 115/k, 117/k, południową i zachodnią granicą działki nr 16, północną granicą działki nr 15, południową i zachodnią granicą działki nr 13/1, zachodnią granicą działek nr 9/1, 9/2, 4 (obręb Wilcze Śladowskie, gmina Brochów), południowo-zachodnią granicą działek nr 111, 108, 105, 102, 113, 94, 91, 89, 87, 85, 83, 81, 79, 77 (obręb Nowa Wieś-Śladów, gmina Brochów), załamuje się w kierunku północno-wschodnim i wschodnim, następnie biegnie wschodnią i południową granicą kanału - działki nr 392 i 686 (obręb Śladów, gmina Brochów), południową granicą kanału - działka nr 209 (obręb Kromnów, gmina Brochów), południową granicą kanału - działka nr 34, północną granicą działek nr 49, 50, wschodnią granicą działki nr 50 (obręb Gorzewnica, gmina Brochów), południową granicą kanału - działka nr 29, wschodnią granicą działki nr 43/2 (obręb Piaski Królewskie, gmina Brochów), po punktach granicznych nr 364, 3641, 365, 908, 366, 1160, 367-374, 3741, 375-387, 1161, północną granicą oddziałów nr 408a, 407p, wschodnią granicą oddziału nr 407p, po punktach granicznych nr 396-399, 1163, 400, 1164, 401-407, 1165, 408-411, północną granicą oddziału nr 20c, b, a, wschodnią granicą oddziału nr 20a, po punktach granicznych nr 420-426, 1167, 427-433, 1168, 434-438, 1169, 439, 1170, 440, 1192, 441, 1171, 442-448, 1194, 1172, 449-451, 1173, 452, 453, 1174, 454, wschodnią granicą oddziału nr 1a (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kromnów), wschodnią granicą drogi gminnej - działka nr 320, południową granicą drogi wojewódzkiej nr 01609 - działka nr 300 (obręb Grochale Nowe, gmina Leoncin), południową granicą drogi wojewódzkiej nr 01609 - działka nr 126 i drogi krajowej nr 576 - działka nr 125/1 (obręb Grochale Stare, gmina Leoncin), po punktach granicznych nr 71-77, 7602, 78/37603, 79-81, 1-5, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północną i wschodnią granicą działek nr 412, 125 i 414 do punktu granicznego nr 13/32609, po punktach granicznych nr 14-22, 151, 23-31, 32/2450 (obręb Kazuń Polski, gmina Czosnów), wschodnią granicą działki nr 7/10, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą działek od nr 7/10 do nr 7/1, od nr 6 do nr 3, załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą działki nr 3 (obręb Czeczotki, gmina Czosnów), załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie po punktach granicznych nr 1212, 1213, 36-46 (obręb Kazuń Polski, gmina Czosnów), po punktach granicznych nr 7801, 86-94 (obręb Cybulice Małe, gmina Czosnów), południowo-wschodnią granicą działek nr 153, 232, 241, 240 (obręb Rybitew, gmina Leoncin), załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie północno-wschodnią granicą działki nr 9 (obręb Cybulice Małe, gmina Czosnów), wschodnią granicą działek nr 12, 22, południową granicą działki nr 22, wschodnią granicą działek nr 30, 239, 31, 76, północną i wschodnią granicą działki nr 101 (obręb Cybulice Duże, gmina Czosnów), zachodnią granicą drogi krajowej nr 579 - działka nr 109 (obręb Sowia Wola Folwarczna, gmina Czosnów), zachodnią granicą drogi krajowej nr 579 - działka nr 64 (obręb Sowia Wola, gmina Czosnów), wschodnią granicą działek nr 53-55 (obręb Dąbrówka, gmina Czosnów), załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie po punktach granicznych nr 259, 261, 263, 265, 267, 269, 27244, 271, północną granicą drogi gminnej - działka nr 76 (obręb Aleksandrów, gmina Czosnów), północną granicą działek nr 1-9, 11-18, 20-25, 27-34, 35/1, 37/1, 38, 39/2, 39/3, 40, 41, 43, 45-50, południową granicą kanału - działka nr 94 (obręb Brzozówka, gmina Czosnów), południową granicą kanału - działka nr 284 (obręb Małocice, gmina Czosnów), południową granicą kanału - działki nr 290/1 i 290/2 (obręb Augustówek, gmina Czosnów), południową granicą kanału - działka nr 281 (obręb Łosia Wólka, gmina Czosnów), załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie południowo-zachodnią granicą drogi wojewódzkiej nr 01616 - działka nr 153 (obręb Adamówek, gmina Czosnów), załamuje się w kierunku północnym i biegnie po punktach granicznych nr 5402-5408, 5200, załamuje się w kierunku południowo-wschodnim i biegnie po punktach granicznych nr 4815-4837, 5205-54209, zachodnią, północną i wschodnią granicą oddziału nr 300, po punktach granicznych nr 4844-4851, 5218, 5219, 4852, wschodnią granicą oddziału nr 6a (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Laski), południową granicą działki nr 138, wschodnią granicą działki nr 176 na odległość 250 m i biegnie w kierunku południowo-wschodnim (zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czosnów, wieś Izabelin-Dziekanówek zatwierdzonego uchwałą nr 35/VII/86 Gminnej Rady Narodowej z dnia 25 lutego 1986 r. i uchwałą nr 92/93 Rady Gminy Czosnów z dnia 8 czerwca 1993 r. - obręb Izabelin-Dziekanówek, gmina Czosnów), wschodnią granicą działki nr 226 i dalej biegnie w kierunku wschodnim (zgodnie z mapą stanowiącą załącznik do planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łomianki zatwierdzonego uchwałą nr XXVI/158/93 Rady Gminy Łomianki z dnia 24 marca 1993 r. - obręb Sadowa, gmina Łomianki), po punktach granicznych nr 4867, 4868/4, 4869/5, 5226, 4870/6, 5227, 4871/7, 5228, 4872, 5229, 4873, 4874, od nr 8866 do nr 8861, 5234-5239 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Laski) do punktu początkowego (wieś Dąbrowa) - o powierzchni 37 671,63 ha,

2) działki nr 262, 263, 303 (obręb Sadowa, gmina Łomianki) - o powierzchni 0,45 ha,

3) działki nr 178 i 269 (obręb Dąbrowa, gmina Łomianki) - o powierzchni 1,01 ha,

4) działki nr 137/1 (miasto Łomianki) - o powierzchni 0,06 ha,

5) działka nr 227 (obręb Dziekanów Leśny, gmina Łomianki) - o powierzchni 0,26 ha,

6) działki nr 4, 10, 93/1, 94, 95, 96, 253/2, 254/1 (obręb Borzęcin Duży, gmina Stare Babice) - o powierzchni 29,98 ha,

7) działki nr 6/1, 71/2, 114/1, 127-129, 144/1, 183 (obręb Hornówek, gmina Izabelin) - o powierzchni 2,73 ha,

8) działki nr 156, 663, 850, 985, 991, 1033 (obręb Izabelin, gmina Izabelin) o powierzchni 0,94 ha,

9) oddziały nr 213 i 214 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Laski) - o powierzchni 58,55 ha,

10) działki nr 2358/1-2358/5, 2360/1, 2360/2, 2374-2379, 167-169, części działek nr 458, 460, 466, 470, 472/1 położonych na południe od rowu melioracyjnego (obręb Laski, gmina Izabelin) - o powierzchni 5,90 ha,

11) działka nr 139/1 (obręb Lipków, gmina Stare Babice) - o powierzchni 3,77 ha,

12) działki nr 104, 106, 108/1, 140, 245, 250, 286/2 (obręb Mariew, gmina Stare Babice) - o powierzchni 19,58 ha,

13) działka nr 24 (obręb Koczargi Stare, gmina Stare Babice) - o powierzchni 0,48 ha,

14) działki nr 284, 402/1, 402/2, 419/2, 419/3, 419/4, 419/5, 432/2, 432/3, 432/4, 434/2, 434/3, 434/4, 434/5, 560, 683, 742, 912/1, 922, 932, 944/2, 948, 965/3 (obręb Truskaw, gmina Izabelin) - o powierzchni 8,98 ha,

15) działka nr 29 (obręb Zalesie, gmina Stare Babice) - o powierzchni 15,16 ha,

16) działka nr 79 (obręb Grądy, gmina Leszno) - o powierzchni 1,17 ha,

17) oddziały nr 260, 261, 262 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kampinos) - o powierzchni 52,29 ha,

18) działki nr 111, 113, 114, 116 (obręb Szymanówek, gmina Leszno) - o powierzchni 4,83 ha,

19) działki nr 8, 20, 25, 27, 47, 50 (obręb Wiktorów, gmina Leszno) - o powierzchni 39,12 ha,

20) działki nr 216, 219, 222, 224, 228, 230, 232, 241, 243, 245, 247, 249, 251, 254, 258, 260, 262, 264, 266, 269, 274, 276, 279, 282, 284, 140/2, 166, 182, 200 (obręb Wólka, gmina Leszno) - o powierzchni 37,45 ha,

21) działki nr 3, 7, 11, 14 (obręb Wyględy, gmina Leszno) - o powierzchni 6,65 ha,

22) oddział nr 204r, s, w (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kampinos) - o powierzchni 1,66 ha,

23) działka nr 23 (obręb Grabnik, gmina Kampinos) - o powierzchni 0,99 ha,

24) działki nr 58, 78, 83 (obręb Józefów, gmina Kampinos) - o powierzchni 2,56 ha,

25) działki nr 274-293 (obręb Kampinos A, gmina Kampinos) - o powierzchni 1,36 ha,

26) działki nr 1, 39, 43, 45, 47, 59, 63/1, 377, 379, 78/1, 79/1, 87, 88, 106, 107, 108, 133, 134, 135, 137, 138, 139, 141/1, 142/1, 143/1, 149, 152/1, 153/1, 159, 160, 166, 196, 151, 140, 2, 89, 80/1 (obręb Komorów, gmina Kampinos) - o powierzchni 30,54 ha,

27) działka nr 110 (obręb Łazy, gmina Kampinos) - o powierzchni 0,51 ha,

28) działka nr 26/1 (obręb Łazy, kolonia Ludwików, gmina Kampinos) - o powierzchni 0,52 ha,

29) działka nr 10 (obręb Wola Pasikońska, gmina Kampinos) - o powierzchni 4,01 ha,

30) oddziały nr 222, 223, 224 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kampinos) - o powierzchni 48,22 ha,

31) działki nr 48/3 i 82 (obręb Gorzewnica, gmina Brochów) - o powierzchni 1,84 ha,

32) działki nr 92, 93, 100, 138, 145, 152, 155, 180, 183, 186, 251, 254, 257, 171, 95, 96, 146, 174, 192 (obręb Nowa Wieś-Śladów, gmina Brochów) - o powierzchni 8,73 ha,

33) działki nr 181 i 185 (obręb Kromnów, gmina Brochów) - o powierzchni 6,32 ha,

34) oddział nr 71a, b (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kromnów) - o powierzchni 1,50 ha,

35) oddział nr 207 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kromnów) - o powierzchni 43,81 ha,

36) działki nr 332, 336, 343, 359 (obręb Śladów, gmina Brochów) - o powierzchni 3,24 ha,

37) oddziały nr 134, 135 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kromnów) - o powierzchni 62,26 ha,

38) działka nr 10 (obręb Wilcze Śladowskie, gmina Brochów) - o powierzchni 0,58 ha,

39) oddziały nr 220, 221 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kampinos) - o powierzchni 77,75 ha,

40) działki nr 192, 212 (obręb Miszory, gmina Brochów) - o powierzchni 2,59 ha,

41) oddział nr 133 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kromnów) - o powierzchni 5,97 ha,

42) działka nr 24/1 (obręb Górki Tułowskie, gmina Brochów) - o powierzchni 1,54 ha,

43) działka nr 34 (obręb Hilarów, gmina Brochów) - o powierzchni 1,34 ha,

44) działki nr 82, 86 (obręb Olszowiec, gmina Brochów) - o powierzchni 1,56 ha,

45) działki nr 118/3 i 117/7 (obręb Grochale Stare, gmina Leoncin) - o powierzchni 8,47 ha,

46) działki nr 309 i 319 (obręb Grochale Nowe, gmina Leoncin) - o powierzchni 6,32 ha,

47) działki nr 5/1, 6/1, 41/1, 42/1, 39/2, 45/4, 30/2, 38/2 (obręb Krubiczew, gmina Leoncin) - o powierzchni 6,76 ha,

48) działki nr 31, 81, 42/2, 83/1, 46/1 (obręb Nowiny, gmina Leoncin) - o powierzchni 6,20 ha,

49) działka nr 31 (obręb Michałów, gmina Leoncin) - o powierzchni 0,60 ha,

50) działki nr 135/1, 166/2, 219, 269, 300, 319, 338, 341, 299, 298, 251, 353, 309, 196, 292, 238/2, 340, 239/2 (obręb Polesie Nowe, gmina Leoncin) - o powierzchni 23,21 ha,

51) działka nr 33 (obręb Secymin Nowy, gmina Leoncin) - o powierzchni 7,70 ha,

52) działka nr 135 (obręb Secymin Polski, gmina Leoncin) - o powierzchni 0,38 ha,

53) działki nr 61/3, 61/6, 61/8 (obręb Wincentówek, gmina Leoncin) - o powierzchni 4,18 ha,

54) działka nr 105/1 (obręb Nowy Wilków, gmina Leoncin) - o powierzchni 0,52 ha,

55) działki nr 90, 196, 226 (obręb Cybulice Małe, gmina Czosnów) - o powierzchni 4,30 ha,

56) działki nr 49, 50, 52, 60, 65, 66, 70/1, 71-73, 79, 81, 83, 86, 88-90, 92, 94-96, 98-100, 102, 103, 229, 231-233, 235/1, 237-239, 241-243, 245, 246, 248, 251/1, 253, 255, 257-259, 261, 262, 364, 365, 368, 375/1 (obręb Czeczotki, gmina Czosnów) - o powierzchni 17,36 ha,

57) oddział nr 224 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kromnów) - o powierzchni 25,38 ha,

58) oddziały nr 226, 227 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kromnów) - o powierzchni 50,02 ha,

59) działka nr 82 (obręb Jesionka, gmina Czosnów) - o powierzchni 15,87 ha,

60) działki nr 152/12, 152/13 (obręb Kazuń-Bielany, gmina Czosnów) - o powierzchni 0,68 ha,

61) oddział nr 223 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kromnów) - o powierzchni 17,02 ha,

62) działka nr 95/2 (obręb Sady, gmina Czosnów) - o powierzchni 0,95 ha,

63) działka nr 294 (obręb Sowia Wola, gmina Czosnów) - o powierzchni 5,85 ha,

64) działki nr 135, 136, 140, 141 (obręb Sowia Wola Folwarczna, gmina Czosnów) - o powierzchni 3,92 ha,

65) oddziały nr 162o, p, 172o, p, 173 Nadleśnictwa Smardzewice (według mapy Nadleśnictwa Smardzewice z 1972 r.) zajęte pod Ośrodek Hodowli Żubrów - o powierzchni 68,25 ha.

§ 3.
W zarząd Parku nie przechodzą nieruchomości Skarbu Państwa będące w dniu wejścia w życie rozporządzenia w zarządzie:

1) Ministra Obrony Narodowej - o powierzchni 275,14 ha,

2) Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Warszawie (zajęte pod drogi publiczne - o powierzchni 56,28 ha,

3) Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie - o powierzchni 89,14 ha,

4) Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa - o powierzchni 113,79 ha.

§ 4.
Obszary Parku mogą być objęte ochroną ścisłą lub częściową, z tym że obszary o zwartej zabudowie, nieruchomości Skarbu Państwa będące przedmiotem użytkowania wieczystego oraz nieruchomości nie stanowiące własności Skarbu Państwa mogą być objęte ochroną ścisłą lub częściową wyłącznie za zgodą właściciela, wieczystego użytkownika lub zarządcy.
§ 5.
1. Na obszarze Parku, z zastrzeżeniem ust. 2, zabrania się:

1) polowania, wędkowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, zbierania poroży zwierzyny płowej, niszczenia nor i lęgowisk zwierzęcych, mrowisk, gniazd ptasich i wybierania jaj,

2) pozyskiwania, niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin,

3) zbioru grzybów i owoców poza miejscami do tego wyznaczonymi,

4) wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości,

5) zanieczyszczania wód, gleby oraz powietrza,

6) zmiany stosunków wodnych,

7) niszczenia gleby,

8) wydobywania skał i torfu,

9) palenia tytoniu oraz palenia ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi,

10) stosowania środków chemicznych w gospodarce rolnej, leśnej, zadrzewieniowej i łowieckiej,

11) prowadzenia działalności handlowej i usługowej poza miejscami do tego wyznaczonymi,

12) ruchu pojazdów poza drogami do tego wyznaczonymi,

13) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków nie związanych z ochroną przyrody, z wyjątkiem znaków drogowych i innych znaków związanych z ochroną porządku publicznego i bezpieczeństwa,

14) zakłócania ciszy,

15) używania motolotni i lotni,

16) wykonywania lotów cywilnymi statkami powietrznymi poniżej 2 000 m wysokości względnej nad obszarem chronionym, z wyjątkiem lotów patrolowych i interwencyjnych statków powietrznych Lasów Państwowych oraz Państwowej Straży Pożarnej.

2. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą:

1) wykonywania zabiegów ochronnych, hodowlanych i pielęgnacyjnych,

2) prowadzenia badań naukowych za zgodą dyrektora Parku,

3) prowadzenia gospodarki rolnej, leśnej, łowieckiej i zadrzewieniowej na obszarach nie objętych ochroną ścisłą i częściową,

4) czynności związanych z dostosowaniem stanów liczebnych zwierzyny do potrzeb ochrony Parku,

5) renaturalizacji stosunków wodnych i ekosystemów,

6) prowadzenia akcji ratowniczych, likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zwalczania gradacji owadów,

7) wykonywania zadań z zakresu obronności państwa.

§ 6.
1. Wokół Parku tworzy się strefę ochronną, zwaną otuliną, o powierzchni 37 756,49 ha, położoną w województwach: warszawskim (36 256,49 ha), skierniewickim (300 ha) i płockim (1 200 ha).

2. W skład otuliny wchodzi obszar określony linią graniczną, która biegnie od punktu zetknięcia się północno-zachodniej granicy ulicy Papirusów miasta stołecznego Warszawy z południowo-zachodnią granicą Wisły w kierunku południowo-zachodnim północno-zachodnią granicą ulicy Papirusów, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie północno-wschodnią granicą ulicy Pułkowej, załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą ulicy Karola Wójcickiego, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą ulicy Loteryjki, załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą drogi gminnej osiedla Radiowo (działka nr 40), załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie południową granicą ulicy Arkuszowej, załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą ulicy Księżycowej (według planu Gminy Warszawa-Bielany w skali 1:15 000 wydanie pierwsze, wydawnictwo GEA), załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północną granicą oddziału nr 1A, załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą oddziału 1A, 1, 2, 7, 6, 4, 5, 10, 15, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą ulicy Kocjana (według mapy przeglądowej lasów miejskich „Rezerwat Bemowo-Łosiowe Błoto” z dnia 1 stycznia 1989 r.), załamuje się w kierunku południowym i biegnie wschodnią granicą gminy Stare Babice, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą drogi gminnej nr 0127024, załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą wsi Latchorzew (obręb Latchorzew, gmina Stare Babice), północną granicą drogi krajowej nr 580 (Warszawa-Poznań), zachodnią granicą drogi wojewódzkiej nr 01532 (Stare Babice-Piotrówek Wielki), załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą gminy Stare Babice, południową granicą gminy Leszno, następnie biegnie północną granicą drogi gminnej - działka nr 39/1 (obręb Wąsy-Kolonia, gmina Leszno) i działka nr 13 (obręb PGR Zaborówek-Wąsy, gmina Leszno), załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą drogi wojewódzkiej nr 01438 (Zaborówek-Święcice), załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie północną granicą drogi gminnej - działka nr 4 (obręb PGR Zaborówek-Wąsy, gmina Leszno), południową granicą gminy Leszno, północną granicą drogi gminnej - działka nr 14 (obręb PGR Leszno, gmina Leszno), załamuje się w kierunku południowym i biegnie zachodnią granicą drogi krajowej nr 579 - na odcinku Leszno-Błonie, załamuje się w kierunku zachodnim i biegnie południową granicą rowu melioracyjnego na działce nr 4, następnie południową granicą obrębu PGR Leszno, gmina Leszno, obrębu Walentów, gmina Leszno, załamuje się w kierunku północno-zachodnim i biegnie północno-wschodnią granicą drogi wojewódzkiej nr 01444 na odcinku Walentów-Podrochale, północną granicą drogi gminnej nr 0109019 (Podrochale-Czarnów), dalej biegnie południową granicą gminy Leszno, północno-wschodnią granicą drogi gminnej - działek nr 46, 104, 90 (obręb Podkampinos, gmina Kampinos), działek nr 46, 45, 43, 42 (obręb Kwiatkówek, gmina Kampinos), działki nr 95 (obręb Zawady, gmina Kampinos), działki nr 95 (obręb Zawady, gmina Kampinos), działki nr 319 (obręb Komorów, gmina Kampinos), działki nr 141 (obręb Pasikonie, gmina Kampinos), południową granicą oddziału nr 223, zachodnią granicą oddziału nr 224 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kampinos), północną granicą drogi krajowej nr 580 - na odcinku Kampinos-Sochaczew, północną granicą drogi wojewódzkiej nr 01607 - na odcinku Wola Pasikońska-Strojec, południową i zachodnią granicą gminy Kampinos, północną granicą drogi gminnej nr 0109035 (obręb Budki Żelazowskie, gmina Kampinos), załamuje się w kierunku południowo-zachodnim i biegnie wschodnią i południową granicą oddziału nr 220 (według mapy Kampinoskiego Parku Narodowego z dnia 1 stycznia 1991 r. obręb Kampinos), północną granicą drogi wojewódzkiej nr 01617 - na odcinku Wólka Smolana-Plecewice, zachodnią granicą drogi krajowej nr 578 - na odcinku Brochów-Sochaczew do rzeki Bzura, załamuje się w kierunku północnym i biegnie zachodnią granicą Bzury przez teren gminy Brochów następnie przez teren gminy Młodzieszyn (województwo skierniewickie), dalej biegnie przez most w mieście Wyszogród (województwo płockie), załamuje się w kierunku wschodnim i biegnie północno-wschodnią granicą rzeki Wisły przez teren województwa płockiego, warszawskiego i miasta stołecznego Warszawy do punktu położonego na wysokości ulicy Papirusów, przecina rzekę Wisłę i dochodzi do punktu wyjścia.

§ 7.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 r. w sprawie utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 17, poz. 91 i z 1975 r. Nr 28, poz. 144), z wyjątkiem § 1 w części dotyczącej utworzenia Kampinoskiego Parku Narodowego.
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: W. Cimoszewicz

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Paszek

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »