| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

z dnia 14 października 1997 r.

w sprawie szczegółowych zasad i trybu kierowania żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej do pracy na stanowiska pracy związane z obronnością kraju.

Na podstawie art. 88 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Pośrednictwo pracy wobec żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej z przyczyn, o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, zwanych dalej „żołnierzami zwolnionymi z zawodowej służby wojskowej”, na stanowiska pracy związane z obronnością kraju, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie określenia stanowisk pracy związanych z obronnością kraju (Dz. U. Nr 124, poz. 787), prowadzą:

1) dyrektor Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej,

2) dowódcy rodzajów sił zbrojnych i okręgów wojskowych,

3) szefowie wojewódzkich sztabów wojskowych,

4) wojskowi komendanci uzupełnień,

zwani dalej jednostkami prowadzącymi pośrednictwo pracy.

§ 2.
 1. Zatrudnienie żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju może nastąpić na jego wniosek, złożony do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego według miejsca zamieszkania lub do innej jednostki prowadzącej pośrednictwo pracy.

2. Jednostka prowadząca pośrednictwo pracy, uwzględniając charakter kwalifikacji posiadanych przez żołnierza zwolnionego z zawodowej służby wojskowej oraz wymagania związane z zatrudnieniem na konkretnym stanowisku pracy, w okresie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1, powinna przedstawić temu żołnierzowi propozycję zatrudnienia na stanowisku pracy związanym z obronnością kraju.

3. W razie braku wolnych stanowisk pracy związanych z obronnością kraju jednostka prowadząca pośrednictwo pracy powiadamia o tym zainteresowanego.

§ 3.
 1. Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej oraz jednostki podległe, podporządkowane lub nadzorowane przez te organy, stowarzyszenia, organizacje społeczne, a także agencje i fundacje, których statuty przewidują działalność na rzecz obronności kraju, zawiadamiają dyrektora Departamentu Kadr i Szkolnictwa Wojskowego Ministerstwa Obrony Narodowej o wolnych stanowiskach związanych z obronnością kraju oraz o jednostkach właściwych do podjęcia decyzji o zatrudnieniu.

2. Podmioty, inne niż wymienione w ust. 1, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 września 1997 r. w sprawie określenia stanowisk pracy związanych z obronnością kraju, zawiadamiają wojskowego komendanta uzupełnień, właściwego ze względu na siedzibę tego podmiotu.

3. Wzór zawiadomienia o wolnych stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju określa załącznik do rozporządzenia.

§ 4.
 Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Pracy i Polityki Socjalnej: T. Zieliński


Załącznik 1. [Zawiadomienie o wolnych stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej
z dnia 14 października 1997 r. (poz. 888)

Zawiadomienie o wolnych stanowiskach pracy związanych z obronnością kraju

infoRgrafika

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Jakub Pszczółkowski

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »