| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ ORAZ MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 13 października 1997 r.

w sprawie zakresu i warunków korzystania ze świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin.

Na podstawie art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 88, poz. 554) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Funkcjonariusze Służby Więziennej oraz członkowie ich rodzin, zwani dalej „osobami uprawnionymi”, mogą korzystać ze świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, jeżeli:

1) w miejscowości, w której przebywają, nie ma zakładu służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych lub istniejący zakład nie udziela świadczeń leczniczych w potrzebnym zakresie albo korzystanie z tych świadczeń jest utrudnione lub niemożliwe,

2) konieczne jest udzielenie natychmiastowej pomocy,

3) przewóz chorego do zakładu służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych zagrażałby jego życiu lub zdrowiu,

4) zachodzi konieczność korzystania ze świadczeń konsultacyjnych, których nie zapewnia zakład służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych.

§ 2.
1. W przypadkach określonych w § 1 publiczne zakłady opieki zdrowotnej udzielają świadczeń leczniczych bezpłatnie w formie opieki ambulatoryjnej, domowej, doraźnej i stacjonarnej.

2. Świadczenia lecznicze publicznych zakładów opieki zdrowotnej udzielane osobom uprawnionym nie obejmują:

1) środków pomocniczych i przedmiotów ortopedycznych.

2) zwrotu kosztów przejazdu do zakładu opieki zdrowotnej,

3) lecznictwa uzdrowiskowego.

§ 3.
Podstawą do udzielania świadczeń w przypadkach określonych w § 1 jest dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zakładów służby zdrowia resortu spraw wewnętrznych.
§ 4.
Koszty udzielania świadczeń określonych w § 2 ust. 1 przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej osobom uprawnionym, z wyjątkiem kosztów leków i materiałów medycznych wydawanych przez apteki ogólnodostępne, nie podlegają refundacji.
§ 5.
Osoby uprawnione do zaopatrzenia emerytalnego na podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Służby Więziennej korzystają ze świadczeń zdrowotnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej na zasadach i w zakresie określonych w tych przepisach.
§ 6.
Traci moc zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 sierpnia 1987 r. w sprawie warunków korzystania ze świadczeń leczniczych zakładów społecznych służby zdrowia przez funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz członków ich rodzin (Monitor Polski Nr 27, poz. 213).
§ 7.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej: w z. K. Kuszewski

Minister Sprawiedliwości: L. Kubicki

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka Ziobrowski Tax & Law

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »