| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE KRAJOWEJ RADY RADIOFONII I TELEWIZJI

z dnia 17 grudnia 1997 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych.

Na podstawie art. 48 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 1993 r. Nr 7, poz. 34, z 1995 r. Nr 66, poz. 335 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 27 czerwca 1996 r. w sprawie opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych (Dz. U. Nr 82, poz. 383 oraz z 1997 r. Nr 17, poz. 95 i Nr 108, poz. 701) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 5 w pkt 7 lit. a1) wyrazy „art. 201 ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 201 ust. 1”,

2) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

„§ 6a. Przepisy § 4 i 5 dotyczące:

1) inwalidów I grupy – stosuje się odpowiednio do osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz niezdolnych do samodzielnej egzystencji,

2) inwalidów II grupy – stosuje się odpowiednio do osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i osób całkowicie niezdolnych do pracy,

3) inwalidów – stosuje się odpowiednio do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności i osób niezdolnych do pracy,

4) komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia – stosuje się odpowiednio do wojewódzkich zespołów do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, Krajowego Zespołu do Spraw Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – o których mowa w ustawie z dnia 28 czerwca 1996 r. o zmianie niektórych ustaw o zaopatrzeniu emerytalnym i o ubezpieczeniu społecznym (Dz. U. Nr 100, poz. 461),

5) orzeczeń komisji lekarskich do spraw inwalidztwa i zatrudnienia – stosuje się do orzeczeń tych komisji wydanych przed dniem 1 września 1997 r.”

§ 2.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji: B. Sulik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dorota Dziubałko

Specjalista w zakresie ubezpieczeń turystycznych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »