| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 1998 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych.

Na podstawie art. 151 ust. 7 ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 929) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU NADZORU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 grudnia 1998 r. (poz. 1010)

STATUT URZĘDU NADZORU UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH

§ 1. Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych, zwany dalej „Urzędem Nadzoru", działa na podstawie ustawy z dnia 6 lutego 1997 r. o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. U. Nr 28, poz. 153 i Nr 75, poz. 468 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 756, Nr 137, poz. 887 i Nr 144, poz. 929) oraz niniejszego statutu.

§ 2. Siedzibą Urzędu Nadzoru jest miasto stołeczne Warszawa.

§ 3. 1. Urzędem Nadzoru kieruje Prezes Urzędu Nadzoru przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych, o których mowa w § 5.

2. Zakres czynności wiceprezesa Urzędu Nadzoru ustala Prezes Urzędu Nadzoru.

§ 4. 1. Prezes Urzędu Nadzoru może upoważnić wiceprezesa Urzędu Nadzoru, dyrektorów komórek organizacyjnych lub innych pracowników Urzędu Nadzoru do podejmowania decyzji w imieniu Prezesa w określonych przez niego sprawach.

2. Stałego lub jednorazowego upoważnienia Prezesa Urzędu Nadzoru wymaga również podejmowanie przez pracowników Urzędu Nadzoru czynności kontrolnych wynikających z ustawy; upoważnienie określa zakres czynności kontrolnych.

§ 5. W skład Urzędu Nadzoru wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Gabinet Prezesa,

2) Departament Nadzoru Ubezpieczeń Zdrowotnych,

3) Departament Nadzoru Realizacji Świadczeń Zdrowotnych,

4) Departament Ekonomiki i Finansów,

5) Departament Prawny,

6) Biuro Administracyjno-Budżetowe.

§ 6. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Urzędu Nadzoru oraz tryb pracy Urzędu Nadzoru określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa Urzędu Nadzoru na wniosek dyrektora generalnego.

§ 7. Prezes Urzędu Nadzoru może powoływać stałe lub doraźne komisje, zespoły lub rady jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając cel ich powołania, nazwę, zakres zadań, tryb działania oraz skład osobowy.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »