| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 15 grudnia 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego.

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202, z 1995 r. Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 64, poz. 406, Nr 88, poz. 554 i Nr 141, poz. 943) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokości opłat za czynności organów dozoru technicznego (Dz. U. Nr 156, poz. 1025) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1. [WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ORGANÓW DOZORU TECHNICZNEGO]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 15 grudnia 1998 r. (poz. 1082)

WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA CZYNNOŚCI ORGANÓW DOZORU TECHNICZNEGO

1. Opłata roczna z tytułu wykonywania dozoru technicznego nad urządzeniami podlegającymi dozorowi technicznemu wynosi:

Lp.

Rodzaj urządzenia technicznego

Parametry techniczne lub pracochłonność

Stawka w złotych

62,00

186,00

341,00

496,00

62,00

1

2

3

4

5

6

7

8

Urządzenia ciśnieniowe

1

Kotły parowe, cieczowe i przepływowe

pow. ogrzew. w m2

do 10

powyżej
10 do 25

powyżej
25 do 125

powyżej
125 do 1000

za każde dalsze 1000

2

Autoklawy

poj. w m3

do 5

powyżej
5 do 25

powyżej
25 do 100

za każde dalsze 100

3

Zbiorniki stałe i wymienniki ciepła

poj. w m3

do 5

powyżej
5 do 25

powyżej
25 do 100

za każde dalsze 100

4

Zbiorniki do magazynowania materiałów niebezpiecznych: bezciśnieniowe oraz o ciśnieniu nie wyższym niż 0,07 MPa

poj. w m3

do 5

powyżej
5 do 25

powyżej
25 do 100

powyżej
100 do 1000

za każde dalsze 1000

5

Zbiorniki sprężonego powietrza w pojazdach szynowych i samochodowych

poj. w m3

do 2

6

Zbiorniki przenośne (bez butli)

poj. w m3

do 5

powyżej
5 do 25

powyżej
25 do 100

7

Wytwornice acetylenu

ładunek karbidu w kg

do 2

powyżej
2 do 5

powyżej
5 do 10

powyżej
10 do 50

za każde dalsze 50

8

Rurociągi parowe łączące kocioł z turbiną w blokach energetycznych

długość w m

do 100

powyżej 100 do 250

powyżej 250 do 500

powyżej
500 do 750

za każde dalsze 250

9

Zbiorniki transportowe

poj. w m3

do 5

powyżej
5 do 25

powyżej 25

Dźwignice

10

Wciągarki i wciągniki

udźwig w tonach

do 2

powyżej 2 do 15

powyżej 15 do 100

za każde dalsze 50

11

Suwnice

udźwig w tonach

do 2

powyżej 2 do 10

powyżej 10 do 50

powyżej 50 do 100

za każde dalsze 50

12

Żurawie

udźwig w tonach

do 2

powyżej 2 do 8

powyżej 8 do 40

powyżej 40 do 100

za każde dalsze 50

13

Układnice magazynowe i torowe

udźwig w tonach

do 3,2

powyżej 3,2

14

Dźwigi przeznaczone do pionowego przemieszczania osób lub ładunków, z wyjątkiem dźwigów budowlanych

ilość przystanków

do 2

powyżej 2 do 6

powyżej 6 do 12

powyżej 12

15

Dźwigi budowlane

udźwig w tonach

do 0,6

powyżej 0,6

16

Wyciągi towarowe (w tym wyciągi statków)

udźwig w tonach

do 10

powyżej 10 do 50

za każde dalsze 50

17

Podesty ruchome

udźwig w tonach

do 0,5

powyżej 0,5

18

Dźwigi linotorowe

udźwig w tonach

do 10

powyżej 10

19

Urządzenia służące do manipulacji kontenerami

udźwig w tonach

do 10

powyżej 10 do 100

powyżej 100

Przenośniki

20

Przenośniki kabinowe

ilość przystanków

do 5

powyżej 5 do 12

powyżej 12

21

Schody ruchome

długość w m

do 6

powyżej 6

22

Chodniki ruchome

długość w m

do 6

powyżej 6

23

Koleje linowe (bez badania magnetycznego lin)

liczba godzin

 

 

 

 

 

1) o ruchu sezonowym

x19

1 178

2) o ruchu całorocznym:

a) towarowe

x54

3 348

b) osobowe:

– kabinowe

x54

3 348

– krzesełkowe:

1-osobowe

x38

2 356

więcej niż 1-osobowe

x46

2 852

 

 

 

 

24

Wyciągi narciarskie:

liczba godzin

 

 

 

 

 

1) o niskim prowadzeniu liny:

a) bez podpór

x5

310

b) z podporami

x8

496

2) o wysokim prowadzeniu liny:

a) o długości do 750 m z orczykiem:

– 1-osobowym

x7

434

– 2-osobowym

x10

620

b) o długości powyżej 750 m

x11

682

 

2. Opłata roczna z tytułu wykonywania dozoru technicznego w zakładach uprawnionych do:

a) wytwarzania materiałów, elementów lub urządzeń technicznych bądź dokonywania napraw urządzeń technicznych, w zależności od liczby zatrudnionych osób bezpośrednio związanych z wytwarzaniem bądź dokonywaniem napraw urządzeń, wynosi:

– do 3 osób

– 186,00 zł,

– od 4 do 8 osób

– 558,00 zł,

– od 9 do 20 osób

– 1 364,00 zł,

– od 21 do 100 osób

– 3 720,00 zł,

– powyżej 100 osób

– 4 960,00 zł,

 

b) wykonywania chemicznego czyszczenia i trawienia urządzeń technicznych wynosi 744,00 zł.

3. Opłata za sprawdzenie przez organy dozoru technicznego kwalifikacji w celu nadania uprawnień wynosi:

a) za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na obsługującego urządzenia techniczne (z wyłączeniem osób obsługujących urządzenia energetyczne) i wydanie zaświadczenia uprawniającego – 62,00 zł,

b) za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na konserwującego urządzenia techniczne i wydanie zaświadczenia uprawniającego – 124,00 zł,

c) za sprawdzenie kwalifikacji osoby napełniającej zbiorniki przenośne i wydanie zaświadczenia uprawniającego – 62,00 zł,

d) za sprawdzenie kwalifikacji kandydata na spawacza i wydanie zaświadczenia uprawniającego:

– na podstawie egzaminu ponadpodstawowego uprawniającego lub rozszerzającego dla jednej grupy materiałów, metody spawania oraz zakresu grubości, pozycji i rodzaju złącza – 248,00 zł,

– na podstawie egzaminu ponadpodstawowego uprawniającego dla każdej następnej grupy materiałów, pozycji i rodzaju złącza – dodatkowo – 93,00 zł,

e) za przedłużenie ważności posiadanych uprawnień, połączone ze sprawdzeniem kwalifikacji spawacza – 124,00 zł,

f) za wystawienie duplikatu uprawnienia obsługującemu, konserwującemu, napełniającemu lub spawaczowi urządzeń technicznych – 31,00 zł.

4. Stawka za jedną godzinę pracy, za czynności organów dozoru technicznego, dla których nie są przewidziane opłaty roczne, wynosi 62,00 zł.

5. Opłata za wystawienie duplikatu książki rewizyjnej urządzenia technicznego wynosi 71,00 zł.

6. Opłata za wydanie dokumentu uprawniającego wytwórcę zagranicznego wytwarzającego urządzenia techniczne, materiały lub elementy, stanowiące przedmiot eksportu do Polski, wynosi:

Lp.

Wytwórcy urządzeń technicznych, elementów i materiałów*

Uprawnienie do wytwarzania lub przywrócenie uprawnienia

Przedłużenie lub rozszerzenie uprawnienia do wytwarzania

stawka w USD

1

Zatrudniający do 50 pracowników

1 000

500

2

Zatrudniający od 51 do 100 pracowników

2 000

1 000

3

Zatrudniający powyżej 100 pracowników

3 000

1 500

* Dla wytwórców elementów urządzeń i drobnych urządzeń można w uzasadnionych wypadkach (np. małe dostawy) w drodze negocjacji obniżyć stawkę o 50%.

7. Opłata za wykonanie czynności organów dozoru technicznego, związanych z uprawnieniem wytwórców zagranicznych, za jeden dzień pracy komisji wynosi 1 100 USD.

8. Opłata za wykonanie czynności organów dozoru technicznego na rzecz kontrahenta zagranicznego, za które nie pobiera się opłaty ustalonej w pkt 7 załącznika, wynosi 60 USD za jedną osobogodzinę.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Pikus

Prawnik

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »