| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 24 grudnia 1998 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

Na podstawie art. 2a ust. 5 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych (Dz. U. Nr 16, poz. 137, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Głównemu Inspektoratowi Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SKUPU I PRZETWÓRSTWA ARTYKUŁÓW ROLNYCH]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 24 grudnia 1998 r. (poz. 1152)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SKUPU I PRZETWÓRSTWA ARTYKUŁÓW ROLNYCH

§ 1. Główny Inspektorat Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zwany dalej „Głównym Inspektoratem” jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, zwanego dalej „Głównym Inspektorem”.

§ 2. 1. Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy zastępcy, dyrektora generalnego urzędu oraz kierowników komórek organizacyjnych.

2. Główny Inspektor może upoważnić zastępcę lub innych pracowników Głównego Inspektoratu do podejmowania decyzji w jego imieniu.

§ 3. Główny Inspektor może powoływać komisje lub zespoły stałe lub doraźne o charakterze opiniodawczo-doradczym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres i tryb działania.

§ 4. 1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Wydział Kontroli Gospodarki Rolniczej,

2) Wydział Analiz,

3) Wydział Kontroli Jakości,

4) Wydział Skarg i Kontroli Operatywnej,

5) Wydział Monitoringu,

6) Wydział Organizacyjno-Prawny,

7) Wydział Administracyjno-Budżetowy,

8) Centralne Laboratorium.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Accreo

Accreo to firma doradcza, oferująca usługi dedykowane przedsiębiorstwom i klientom indywidualnym w zakresie doradztwa podatkowego i prawnego, business restructuringu oraz doradztwa europejskiego przede wszystkim w obszarze pozyskiwania dotacji i funduszy unijnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »