| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 28 grudnia 1998 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.

Na podstawie art. 34 ust. 6 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Głównemu Inspektoratowi Weterynarii nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Janiszewski

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU WETERYNARII]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 28 grudnia 1998 r. (poz. 1154)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU WETERYNARII

§ 1. Główny Inspektorat Weterynarii, zwany dalej „Głównym Inspektoratem”, jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Lekarza Weterynarii.

§ 2. 1. Głównym Inspektoratem kieruje Główny Lekarz Weterynarii przy pomocy dwóch zastępców Głównego Lekarza Weterynarii, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.

2. Główny Lekarz Weterynarii może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Głównego Inspektoratu do podejmowania w jego imieniu decyzji w określonych sprawach.

§ 3. Główny Lekarz Weterynarii może powoływać komisje lub zespoły stałe bądź doraźne o charakterze opiniodawczo-doradczym, określając ich nazwę, cel powołania, skład osobowy, organizację, zakres zadań oraz tryb pracy.

§ 4. 1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Wydział Zwalczania Chorób Zakaźnych Zwierząt,

2) Wydział Higieny Środków Spożywczych Pochodzenia Zwierzęcego oraz Środków Żywienia Zwierząt,

3) Wydział Organizacyjno-Prawny,

4) Wydział Integracji Europejskiej i Współpracy z Zagranicą,

5) Wydział Budżetowo-Finansowy,

6) Wydział Administracyjno-Gospodarczy,

7) Stanowisko Pracy do Spraw Kadr i Spraw Socjalnych,

8) Stanowisko Pracy do Spraw Farmacji Weterynaryjnej,

9) Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Materiału Biologicznego,

10) Stanowisko Pracy do Spraw Informatyki Weterynaryjnej,

11) Stanowisko Pracy do Spraw Obrony Cywilnej, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej,

12) Stanowisko Pracy do Spraw Mediów.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Lekarza Weterynarii.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »