| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŁĄCZNOŚCI

z dnia 21 grudnia 1998 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej.

Na podstawie art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U, z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984) zarządza się , co następuje:

§ 1.
W załączniku do rozporządzenia Ministra Łączności z dnia 12 lipca 1996 r. w sprawie nadania statutu Państwowej Agencji Radiokomunikacyjnej (Dz. U. Nr 95, poz. 436) wprowadza się następujące zmiany:

1) użyte w statucie w różnych przypadkach wyrazy „Minister Łączności" zastępuje się użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami „minister właściwy do spraw łączności",

2) w § 2 w ust.1:

a) w zdaniu wprowadzającym po wyrazach „poz. 564" dodaje się wyrazy „(z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984)",

b) w pkt 10 wyrazy „Spraw Wewnętrznych" zastępuje się wyrazami „właściwym do spraw wewnętrznych",

3) w § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prezes PAR może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 2, a także innych pracowników PAR, do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu.",

4) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zarządy okręgowe PAR mają następujące siedziby i obszary działania:

1) Zarząd Okręgowy w Warszawie dla województwa mazowieckiego,

2) Zarząd Okręgowy w Białymstoku dla województwa podlaskiego,

3) Zarząd Okręgowy w Bydgoszczy dla województwa kujawsko-pomorskiego,

4) Zarząd Okręgowy w Gdańsku dla województwa pomorskiego,

5) Zarząd Okręgowy w Katowicach dla województw śląskiego i opolskiego,

6) Zarząd Okręgowy w Kielcach dla województwa świętokrzyskiego,

7) Zarząd Okręgowy w Krakowie dla województwa małopolskiego,

8) Zarząd Okręgowy w Lublinie dla województwa lubelskiego,

9) Zarząd Okręgowy w Łodzi dla województwa łódzkiego,

10) Zarząd Okręgowy w Olsztynie dla województwa warmińsko-mazurskiego,

11) Zarząd Okręgowy w Poznaniu dla województwa wielkopolskiego,

12) Zarząd Okręgowy w Rzeszowie dla województwa podkarpackiego,

13) Zarząd Okręgowy w Szczecinie dla województwa zachodniopomorskiego,

14) Zarząd Okręgowy we Wrocławiu dla województwa dolnośląskiego,

15) Zarząd Okręgowy w Zielonej Górze dla województwa lubuskiego.",

5) w § 11 w ust. 1 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) Biuro Spraw Obronnych,".

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Łączności: M. Zdrojewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria LTCA

Kancelaria LTCA Zarzycki Niebudek Adwokaci i Doradcy Podatkowi sp.k. specjalizuje się w profesjonalnym doradztwie prawnym i podatkowym na rzecz podmiotów prawa gospodarczego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »