REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1998 nr 166 poz. 1250

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 28 grudnia 1998 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 12 lipca 1995 r. o ochronie roślin uprawnych (Dz. U. Nr 90, poz. 446, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Janiszewski

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 28 grudnia 1998 r. (poz. 1250)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ROŚLIN

§ 1. Główny Inspektorat Ochrony Roślin, zwany dalej „Głównym Inspektoratem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Ochrony Roślin, zwanego dalej „Głównym Inspektorem".

§ 2. 1. Głównym Inspektoratem kieruje Główny Inspektor przy pomocy dwóch zastępców, dyrektora generalnego i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.

2. Główny Inspektor może upoważnić swoich zastępców i innych pracowników Głównego Inspektoratu do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.

§ 3. Główny Inspektor może powoływać komisje lub zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy.

§ 4. 1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Wydział Ochrony Upraw,

2) Wydział Nadzoru Fitosanitarnego,

3) Wydział Organizacyjno-Prawny,

4) Wydział Administracyjno-Budżetowy,

5) Centralne Laboratorium.

2. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu określa Główny Inspektor regulaminie organizacyjnym.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1998-12-31
  • Data wejścia w życie: 1999-01-01
  • Data obowiązywania: 1999-01-01
  • Z mocą od: 1999-01-01
  • Dokument traci ważność: 2002-06-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA