| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 28 grudnia 1998 r.

w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Nasiennej.

Na podstawie art. 53 ustawy z dnia 24 listopada 1995 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 149, poz. 724, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Głównemu Inspektoratowi Inspekcji Nasiennej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Janiszewski

Załącznik 1. [STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI NASIENNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 28 grudnia 1998 r. (poz. 1251)

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI NASIENNEJ

§ 1. Główny Inspektorat Inspekcji Nasiennej, zwany dalej „Głównym Inspektoratem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Inspekcji Nasiennej, zwanego dalej „Głównym Inspektorem".

§ 2. 1. Głównym Inspektoratem kieruje Główny Inspektor przy pomocy zastępcy, dyrektora generalnego i kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.

2. Główny Inspektor może upoważnić swojego zastępcę i innych pracowników Głównego Inspektoratu do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.

§ 3. Główny Inspektor może powoływać komisje lub zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze, określając ich nazwę, zakres zadań, skład osobowy i tryb pracy.

§ 4. 1. W skład Głównego Inspektoratu wchodzą:

1) Wydział Oceny Polowej Materiału Siewnego Roślin Rolniczych, Warzywnych, Ozdobnych i Zielarskich,

2) Wydział Oceny Laboratoryjnej Roślin Rolniczych, Warzywnych, Ozdobnych i Zielarskich,

3) Wydział Oceny Polowej i Laboratoryjnej Drzew Owocowych i Krzewów Jagodowych,

4) Wydział Oceny Polowej i Weryfikacyjnej Sadzeniaków Ziemniaka,

5) Wydział Kontroli Materiału Siewnego,

6) Wydział Organizacyjno-Prawny,

7) Wydział Administracyjno-Budżetowy.

2. Organizację wewnętrzną i zakres zadań komórek organizacyjnych Głównego Inspektoratu określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »