| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 30 grudnia 1998 r.

w sprawie utworzenia sądów gospodarczych w sądach okręgowych i sądach rejonowych oraz ustalenia ich siedzib i obszarów właściwości.

Na podstawie art. 19 § 1 i 2 oraz art. 271 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751–753, Nr 121, poz. 769, Nr 124 , poz. 782 i Nr 133, poz. 882 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Przedmiotem rozporządzenia jest utworzenie w określonych sądach okręgowych i sądach rejonowych – sądów gospodarczych oraz ustalenie obszaru właściwości tych sądów, liczby wydziałów i właściwości rzeczowej, obejmującej rozpoznawanie spraw gospodarczych, spraw upadłościowo-układowych, a także prowadzenie rejestru zastawów, rejestru przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, organizacji społeczno-zawodowych rolników i innych rejestrów, przekazane ustawami do właściwości sądów powszechnych.
§ 2.
1. W sądach okręgowych tworzy się następujące sądy gospodarcze (wydziały gospodarcze) oraz ustala obszary ich właściwości miejscowej:

1) w Sądzie Okręgowym w Warszawie – sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Okręgowych w Płocku i Radomiu oraz Sądów Rejonowych w: Ciechanowie, Działdowie, Mławie, Płońsku i Pułtusku z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie,

b) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, z wyłączeniem części gminy Warszawa-Centrum określonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnic: Śródmieście, Ochota, Wola i Żoliborz,

c) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych dla części gminy Warszawa-Centrum określonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnic: Śródmieście, Ochota, Wola i Żoliborz;

2) w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Białymstoku, Łomży i Suwałkach;

3) w Sądzie Okręgowym w Bielsku-Białej

– Wydział Gospodarczy– do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

4) w Sądzie Okręgowym w Bydgoszczy

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

5) w Sądzie Okręgowym w Częstochowie

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

6) w Sądzie Okręgowym w Gdańsku

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Gdańsku i Elblągu;

7) w Sądzie Okręgowym w Jeleniej Górze

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

8) w Sądzie Okręgowym w Katowicach – sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w Bytomiu, Chorzowie, Katowicach, Mysłowicach, Rudzie Śląskiej i Tarnowskich Górach,

b) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w Będzinie, Chrzanowie, Dąbrowie Górniczej, Gliwicach, Jastrzębiu-Zdroju, Jaworznie, Mikołowie, Olkuszu, Pszczynie, Raciborzu, Rybniku, Sosnowcu, Tychach, Wodzisławiu Śląskim, Zabrzu i Zawierciu,

c) Wydziału Gospodarczego – Odwoławczego do rozpoznawania w II instancji spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach;

9) w Sądzie Okręgowym w Kielcach

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

10) w Sądzie Okręgowym w Koszalinie

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Koszalinie i Słupsku;

11) w Sądzie Okręgowym w Krakowie

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Krakowie, Nowym Sączu i Tarnowie;

12) w Sądzie Okręgowym w Lublinie

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Lublinie, Siedlcach i Zamościu;

13) w Sądzie Okręgowym w Łodzi

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Kaliszu, Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach;

14) w Sądzie Okręgowym w Olsztynie

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Olsztynie i Ostrołęce;

15) w Sądzie Okręgowym w Opolu

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

16) w Sądzie Okręgowym w Poznaniu – sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w: Gnieźnie, Grodzisku Wielkopolskim, Poznaniu, Szamotułach, Śremie, Środzie Wielkopolskiej i Wrześni z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu,

b) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądu Okręgowego w Koninie oraz Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Pile, Rawiczu, Trzciance, Wałczu, Wągrowcu i Złotowie z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu;

17) w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Krośnie, Przemyślu, Rzeszowie i Tarnobrzegu;

18) w Sądzie Okręgowym w Świdnicy

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Legnicy i Świdnicy;

19) w Sądzie Okręgowym w Szczecinie

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

20) w Sądzie Okręgowym w Toruniu

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Toruniu i Włocławku;

21) w Sądzie Okręgowym we Wrocławiu

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu;

22) w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze

– Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze.

2. Jednostki organizacyjne – wydziały gospodarcze – mają swe siedziby w miastach będących siedzibami sądów okręgowych, w których zostały utworzone.

§ 3.
1. Z zastrzeżeniem przepisów ust. 2–14 w sądach rejonowych mających siedziby w miastach będących siedzibą sądów okręgowych tworzy się sądy gospodarcze (wydziały gospodarcze) do spraw gospodarczych oraz do prowadzenia rejestru przedsiębiorstw państwowych, spółdzielni, organizacji społeczno-zawodowych rolników, a także innych rejestrów, przekazane ustawami sądom rejonowym. Sąd gospodarczy (wydział gospodarczy) obejmuje obszar właściwości sądu okręgowego, w którego siedzibie został utworzony.

2. W Sądach Rejonowych w Białej Podlaskiej, Chełmie, Ciechanowie, Lesznie i Pile tworzy się sądy gospodarcze (wydziały gospodarcze) do spraw, o których mowa w ust. 1, oraz ustala ich obszary właściwości:

1) w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej – Wydział Gospodarczy – do spraw z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Białej Podlaskiej i Radzyniu Podlaskim,

2) w Sądzie Rejonowym w Chełmie – Wydział Gospodarczy – do spraw z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Chełmie, Krasnymstawie i Włodawie,

3) w Sądzie Rejonowym w Ciechanowie – Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Ciechanowie, Działdowie, Mławie, Płońsku i Pułtusku oraz do prowadzenia rejestrów przekazanych tym sądom,

4) w Sądzie Rejonowym w Lesznie – Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Gostyniu, Kościanie, Lesznie i Rawiczu oraz do prowadzenia rejestrów przekazanych tym sądom,

5) w Sądzie Rejonowym w Pile – Wydział Gospodarczy – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Chodzieży, Pile, Trzciance, Wałczu, Wągrowcu i Złotowie oraz do prowadzenia rejestrów przekazanych tym sądom.

3. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie, z wyłączeniem spraw przekazanych Sądowi Rejonowemu w Ciechanowie, tworzy się w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie sąd gospodarczy składający się z sześciu wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Legionowie, Nowym Dworze Mazowieckim, Otwocku, dla Warszawy-Pragi w Warszawie i w Wołominie,

2) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych dla części gminy Warszawa-Centrum określonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnic: Śródmieście, Wola i Żoliborz z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,

3) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w Grodzisku Mazowieckim, Pruszkowie i dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie oraz dla części gminy Warszawa-Centrum określonej w statucie tej gminy granicami administracyjnymi dzielnicy Ochota z obszaru właściwości Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie,

4) Wydziału Gospodarczego Rejestrowego – do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie,

5) Wydziału Gospodarczego – do spraw upadłościowo-układowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Warszawie,

6) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Ciechanowie, Olsztynie, Ostrołęce, Płocku, Radomiu oraz Sądu Rejonowego dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie.

4. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej tworzy się:

1) w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Bielsku-Białej, Cieszynie i Żywcu oraz do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bielsku-Białej,

2) w Sądzie Rejonowym w Wadowicach – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Suchej Beskidzkiej, Oświęcimiu i Wadowicach.

5. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy tworzy się w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy, z wyłączeniem miasta Bydgoszcz, oraz do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Bydgoszczy,

2) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru miasta Bydgoszcz.

6. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku tworzy się:

1) w Sądzie Rejonowym w Gdańsku – sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych, obejmującego obszar właściwości Sądów Rejonowych w Gdańsku, Starogardzie Gdańskim i Tczewie,

b) Wydziału Gospodarczego Rejestrowego – do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Gdańsku,

c) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Bydgoszczy, Elblągu, Gdańsku, Koszalinie, Słupsku, Toruniu i Włocławku,

2) w Sądzie Rejonowym w Gdyni – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Gdyni, Kartuzach, Kościerzynie, Sopocie i Wejherowie.

7. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach tworzy się:

1) w Sądzie Rejonowym w Będzinie – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Będzinie i Sosnowcu,

2) w Sądzie Rejonowym w Bytomiu – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Bytomiu, Chorzowie, Rudzie Śląskiej i Tarnowskich Górach,

3) w Sądzie Rejonowym w Chrzanowie – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Chrzanowie, Jaworznie i Olkuszu,

4) w Sądzie Rejonowym w Dąbrowie Górniczej – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Dąbrowie Górniczej i Zawierciu,

5) w Sądzie Rejonowym w Gliwicach – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości tego Sądu,

6) w Sądzie Rejonowym w Katowicach – sąd gospodarczy składający się z czterech wydziałów:

a) Wydziału Gospodarczego Rejestrowego – do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach,

b) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Katowicach i Mysłowicach,

c) Wydziału Gospodarczego – do spraw upadłościowo-układowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Katowicach,

d) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Bielsku-Białej, Częstochowie, Jeleniej Górze, Katowicach, Legnicy, Opolu, Wałbrzychu i Wrocławiu,

7) w Sądzie Rejonowym w Rybniku – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Jastrzębiu-Zdroju, Raciborzu, Rybniku i Wodzisławiu Śląskim,

8) w Sądzie Rejonowym w Tychach – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Mikołowie, Pszczynie i Tychach,

9) w Sądzie Rejonowym w Zabrzu – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości tego Sądu.

8. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie tworzy się w Sądzie Rejonowym w Koszalinie sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie,

2) Wydziału Gospodarczego Rejestrowego – do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Koszalinie.

9. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie tworzy się w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie sąd gospodarczy składający się z pięciu wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie obejmującego części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Śródmieście i Krowodrza,

2) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie, z wyłączeniem części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic Śródmieście i Krowodrza,

3) Wydziału Gospodarczego Rejestrowego – do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie,

4) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Kaliszu, Kielcach, Krakowie, Łodzi, Nowym Sączu, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Tarnowie.

5) Wydziału Gospodarczego – do spraw upadłościowo-układowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Krakowie.

10. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie, z wyłączeniem spraw przekazanych Sądom Rejonowym w Białej Podlaskiej i Chełmie tworzy się w Sądzie Rejonowym w Lublinie sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie,

2) Wydziału Gospodarczego Rejestrowego – do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie,

3) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Białej Podlaskiej, Białymstoku, Chełmie, Krośnie, Lublinie, Łomży, Przemyślu, Rzeszowie, Siedlcach, Suwałkach, Tarnobrzegu i Zamościu.

11. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi tworzy się w Sądzie Rejonowym w Łodzi sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Pabianicach i Zgierzu oraz z części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnicy Śródmieście oraz gmin: Andrespol, Brójce i Nowosolna z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Łodzi,

2) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Łodzi obejmującego części miasta w granicach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Bałuty, Górna, Polesie i Widzew,

3) Wydziału Gospodarczego Rejestrowego – do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Łodzi.

12. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu, z wyłączeniem spraw przekazanych Sądom Rejonowym w Lesznie i Pile tworzy się w Sądzie Rejonowym w Poznaniu sąd gospodarczy składający się z pięciu wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru miasta Poznania,

2) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w: Chodzieży, Gostyniu, Kościanie, Lesznie, Pile, Rawiczu, Trzciance, Wałczu, Wągrowcu i Złotowie, z wyłączeniem miasta Poznania.

3) Wydziału Gospodarczego Rejestrowego – do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu,

4) Wydziału Gospodarczego – do spraw upadłościowo-układowych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Poznaniu,

5) Wydziału Gospodarczego – Rejestru Zastawów – do spraw rejestru zastawów z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Gorzowie Wielkopolskim, Koninie, Lesznie, Pile, Poznaniu, Szczecinie i Zielonej Górze.

13. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku tworzy się w Sądzie Rejonowym w Słupsku sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku,

2) Wydziału Gospodarczego Rejestrowego – do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Słupsku.

14. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy tworzy się:

1) w Sądzie Rejonowym w Dzierżoniowie – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądów Rejonowych w Dzierżoniowie, Kłodzku, Świdnicy i Ząbkowicach Śląskich,

2) w Sądzie Rejonowym w Wałbrzychu – Wydział Gospodarczy do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Rejonowego w Wałbrzychu oraz do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Świdnicy.

15. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie tworzy się w Sądzie Rejonowym w Szczecinie sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru miasta Szczecina oraz do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z całego obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie,

2) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Szczecinie, z wyłączeniem miasta Szczecina.

16. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu tworzy się w Sądzie Rejonowym w Toruniu sąd gospodarczy składający się z dwóch wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu,

2) Wydziału Gospodarczego Rejestrowego – do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego w Toruniu oraz do spraw upadłościowo-układowych.

17. Dla obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu tworzy się w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu sąd gospodarczy składający się z trzech wydziałów:

1) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru miasta Wrocławia,

2) Wydziału Gospodarczego – do spraw gospodarczych z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu, z wyłączeniem miasta Wrocławia,

3) Wydziału Gospodarczego Rejestrowego – do prowadzenia rejestrów przekazanych sądom rejonowym z obszaru właściwości Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Finelog

Finelog sprawia, że logistyka przestaje ograniczać Twój biznes. Tam, gdzie większość ludzi widzi tylko problemy, my widzimy wyzwania i, co jeszcze ważniejsze, rozwiązania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »