reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 8 stycznia 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną

Na podstawie art. 49 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 9 lipca 1998 r. w sprawie wysokości opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Państwową Inspekcję Weterynaryjną (Dz. U. Nr 94, poz. 597) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule oraz w § 1 rozporządzenia skreśla się wyraz „Państwową”,

2) załącznik do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: w z. R. Brzezik

Załącznik 1. [Stawki opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 8 stycznia 1999 r. (poz. 37)

Stawki opłat za badania oraz inne czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną

Lp.

Rodzaj czynności

Stawka w zł

1

Badanie zwierząt hodowlanych i użytkowych przeznaczonych do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionych z zagranicy wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń:

 

1) konia, bydła dorosłego:

 

a) do 3 sztuk zwierząt

24,00

b) powyżej 3 sztuk – od 1 zwierzęcia

8,00

2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia:

 

a) do 10 sztuk zwierząt

20,00

b) powyżej 10 sztuk – od 1 zwierzęcia

2,00

3) psa, kota:

 

a) do 4 sztuk zwierząt

20,00

b) powyżej 4 sztuk – od 1 zwierzęcia

5,00

4) jagnięcia, koźlęcia, zwierzęcia futerkowego, królika, ptaka domowego, ptaka łownego:

 

a) do 40 sztuk zwierząt

20,00

b) powyżej 40 sztuk – od 1 zwierzęcia

0,50

5) zwierzęcia egzotycznego:

 

a) do 2 sztuk zwierząt,

20,00

b) powyżej 2 sztuk – od 1 zwierzęcia

10,00

6) piskląt, zwierząt drobnych, bez względu na ich liczbę, przewożonych tym samym środkiem transportu

20,00

2

Badanie alergiczne ( tuberkulinizacja, maleinizacja) przy indywidualnym zgłoszeniu wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia – od 1 zwierzęcia:

 

1) ssaka

4,00

2) ptaka

1,00

3

Pobieranie prób do badań laboratoryjnych – od 1 ssaka bez względu na ilość kierunków badań:

 

1) krwi lub mleka

2,00

2) wymazu

1,00

3) wypłuczyn z worka napletkowego

10 00

4

Pobranie krwi od ptaka wraz z badaniem metodą płytową

0,30

5

Badanie morfologii nasienia wraz z wystawieniem świadectwa zdrowia

10,00

6

Badanie zwierząt rzeźnych przeznaczonych do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionych z zagranicy wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń:

 

1) konia, bydła dorosłego:

 

a) do 5 sztuk zwierząt

15,00

b) powyżej 5 sztuk – od 1 zwierzęcia

3,00

2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia:

 

a) do 15 sztuk zwierząt

15,00

b) powyżej 15 sztuk – od 1 zwierzęcia.

1,00

 

 

3) jagnięcia, koźlęcia:

 

a) do 100 sztuk zwierząt

20,00

b) powyżej 100 sztuk – od 1 zwierzęcia

0,20

4) królika, zająca, ptaka łownego:

 

a) do 200 sztuk zwierząt

20,00

b) powyżej 200 sztuk – od 1 zwierzęcia,

0,10

5) drobiu:

 

a) do 1 000 sztuk zwierząt

20,00

b) powyżej 1000 sztuk – od każdego rozpoczętego 1000 szt. zwierząt

5, 00

7

Badanie ryb żywych handlowych przeznaczonych do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionych z zagranicy wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń, bez względu na ich ilość, przewożonych tym samym środkiem transportu.

20,00

8

Badanie środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego oraz wędlin przeznaczonych do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionych z zagranicy z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych oraz wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń za partię towaru o wadze:

 

1) do 1 000 kg

20,00

2) od 1 000 kg do 3 000 kg

50,00

3) od 3 000 kg do 25 000 kg

180,00

4) ponad 25 000 kg

300,00

9

Badanie na włośnie importowanego mięsa wieprzowego i jego przetworów – od 1 próbki

0,50

10

Badanie ryb świeżych, mrożonych, wędzonych, skorupiaków, mięczaków przeznaczonych do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionych z zagranicy z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych oraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia za transport o wadze:

 

1) do 1 000 kg

20,00

2) od 1 000 kg do 3 000 kg

50,00

3) od 3 000 kg do 25 000 kg

130,00

4) ponad 25 000 kg

250,00

11

Badanie produktów niejadalnych pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionych z zagranicy z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych oraz wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń za partię towaru o wadze:

 

1) do 3 000 kg

20,00

2) od 3 000 kg do 25 000 kg

50,00

3) od 25 000 kg do 100 000 kg

100,00

4) ponad 100 000 kg

300,00

12

Badanie pasz i surowców paszowych przeznaczonych do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionych z zagranicy z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń za partię towaru o wadze:

 

1) do 3 000 kg

20,00

2) od 3 000 kg do 25 000 kg

50,00

3) od 25 000 kg do 100 000 kg

100,00

4) ponad 100 000 kg

300,00

 

13

Badanie materiału biologicznego pochodzenia zwierzęcego przeznaczonego do obrotu krajowego lub na eksport albo przywiezionego z zagranicy z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych oraz wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia lub orzeczeń, stanowiącego jedną, przesyłkę

30,00

14

Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w rzeźniach z technologią umożliwiającą ubój w czasie 1 godziny 30 sztuk koni lub bydła albo 60 sztuk świń albo 120 sztuk cieląt lub owiec lub królików albo 1000 sztuk drobiu wraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia – od 1 zwierzęcia:

 

1) konia, bydła powyżej 3 miesięcy

6,00

2) świni

3,50

3) cielęcia, owcy, kozy

2,00

4) drobiu do 2,5 kg

0,03

5) drobiu od 2,5 kg do 5,0 kg

0,05

6) drobiu powyżej 5 kg

0,07

7) królika

0,20

8) nutrii

0,50

15

Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w rzeźniach nie posiadających technologii wymienionej w lp.14 wraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia – od 1 zwierzęcia:

 

1) konia

8,00

2) bydła powyżej 3 miesięcy

6,50

3) świni

5,00

4) cielęcia, owcy, kozy

2,50

5) drobiu do 2,5 kg

0,04

6) drobiu od 2,5 kg do 5,0 kg

0,06

7) drobiu powyżej 5 kg

0,09

8) królika

0,20

9) nutrii

0,70

16

Badanie mięsa zwierząt łownych w punktach skupu i bazach eksportowych wraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia – od 1 zwierzęcia:

 

1) dzika

7,00

2) sarny, jelenia, daniela, łosia

3,50

3) zająca

0,50

4) ptaka łownego

0,50

17

Badanie mięsa zwierząt łownych poza punktami skupu i zakładami przetwórczymi wraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia – od 1 zwierzęcia:

 

1) dzika

10,00

2) sarny, jelenia, daniela, łosia

6,00

3) zająca

0,50

4) ptaka łownego

0,50

18

Badanie mięsa zwierząt rzeźnych w zagrodach posiadaczy , bez względu na gatunek zwierzęcia, z wyjątkiem królików i drobiu, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia – od 1 zwierzęcia

10,00

19

Badanie mięsa zwierząt rzeźnych ubitych z konieczności bez względu na gatunek i wagę zwierzęcia, z wyjątkiem królików i drobiu, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia – od 1 zwierzęcia

12,00

 

20

Badanie mięsa w przypadku odwołania się posiadacza, jeżeli wynik badania powtórnego potwierdzi orzeczenie pierwotne bez względu na gatunek i wagę zwierzęcia, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia – od 1 zwierzęcia.

15,00

21

Badanie mięsa niewiadomego pochodzenia wraz z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych oraz wystawieniem wymaganych świadectw przydatności do spożycia – za partię towaru o wadze:

 

1) do 1 000 kg

20,00

2) od 1 000 kg do 10 000 kg

50,00

3) powyżej 10 000 kg

150,00

22

Ustalenie miejsca kwarantanny albo uboju zwierząt lub miejsca składowania innych towarów sprowadzonych z zagranicy

40,00

23

Szczepienie w formie iniekcji – od 1 zwierzęcia:

 

1) bydła, konia

1,50

2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia

1,00

3) zwierzęcia futerkowego

1,00

4) ptaka, ryby

0,08

5) pisklęcia jednodniowego

0,04

24

Szczepienie psa lub kota przeciwko wściekliźnie wraz z wydaniem zaświadczenia – od 1 zwierzęcia

7,00

25

Doustne albo w aerozolu podanie szczepionki dla:

 

1) ssaka – od 1 zwierzęcia

0,50

2) ptaków – za każde 50 sztuk

0,10

26

Weterynaryjna kontrola graniczna:

 

1) zwierząt bez względu na gatunek:

 

a) do 5 zwierząt – od 1 zwierzęcia

10,00

b) powyżej 5 zwierząt przewożonych tym samym środkiem transportu

50,00

2) materiału biologicznego stanowiącego jedną przesyłkę

30,00

3) artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego przewożonych tym samym środkiem transportu

50,00

4) niejadalnych surowców zwierzęcych, pasz i surowców paszowych przewożonych tym samym środkiem transportu

40,00

27

1) wystawienie zezwolenia weterynaryjnego na przywóz lub przewóz towarów z zagranicy

70,00

2) przedłużenie ważności zezwolenia lub dokonanie zmian w zezwoleniu

15,00

28

Wpis do rejestru zakładów spełniających warunki weterynaryjne wymagane przy eksporcie towarów

1 000,00

29

Przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych oraz wydaniem orzeczenia – od 1 zwierzęcia:

 

1) konia, bydła,

50,00

2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia

30,00

3) psa, kota

25,00

4) prosięcia, jagnięcia, zwierzęcia futerkowego

12,00

5) ptaka, ryby

3,50

6) pisklęcia do 1 tygodnia życia

0,80

30

Analizy mikrobiologiczne i parazytologiczne:

 

1) badanie bakteriologiczne materiału – od 1 zwierzęcia

30,00

2) badanie prób zbiorczych w kierunku pałeczek Salmonella

30,00

3) badanie bakterioskopowe

4,50

4) badanie w kierunku rzęsistka lub mątwika

10,00

5) badanie mikologiczne pasz

30,00

 

31

Badania mikrobiologiczne środków spożywczych, pasz i surowców paszowych:

1) badanie wędlin, wyrobów garmażeryjnych, produktów drobiarskich oraz prezerw

45,00

 

2) badanie konserw sterylizowanych mięsnych, rybnych, sterylizowanych warzywno-mięsnych

20,00

 

3) badanie konserw pasteryzowanych mięsnych

4) badanie ryb świeżych, mrożonych, wędzonych, skorupiaków, mięczaków

5) badanie przetworów jajowych,

6) badanie mikrobiologiczne w kierunku pałeczek Salmonella

40,00

50,00

55,00

25,00

 

7) badanie mleka i przetworów mleczarskich:

a) wykrywanie substancji hamujących w mleku

11,00

 

b) badanie mleka w proszku:

– mleko pełne

– mleko odtłuszczone

70,00

45,00

 

c) badanie mleka spożywczego

d) badanie śmietanki

e) badanie śmietany

f) badanie masła

g) badanie serów twarogowych niedojrzewających

h) badanie serów twardych

i) badanie napojów mlecznych fermentowanych

j) badanie deserów mlecznych

k) próba Whiteside'a

I) badanie szybkimi testami (Listeria, Salmonella i inne)

ł) określanie ogólnej liczby drobnoustrojów w mleku surowym

8) badanie mikrobiologiczne żelatyny

9) badanie bakteriologiczne pasz

10) badania mikrobiologiczne urządzeń i sprzętu oraz rąk pracowników

15,00

45,00

15,00

60,00

25,00

40,00

15,00

35,00

2,00

85,00

15,00

80,00

35,00

20,00

 

32

Badanie serologiczne i wirusologiczne:

1) badanie w kierunku toksoplazmozy

2) badanie metodą ELISA – wszystkie kierunki – od 1 próbki

3) diagnostyka chorób drobiu metodą ELISA

4) odczyn seroneutralizacji

15,00

18,00

12,00

30,00

 

5) test aglutynacji mikroskopowej z użyciem żywego antygenu:

a) z 6 serotypami leptospir

b) z 16 serotypami leptospir

6) immunodyfuzja w żelu lub immunofluorescencja

7) badanie koni w kierunku NZK metodą Cogginsa

8) test OWD

9) odczyn kwaśnej aglutynacji płytowej (OKP)

10) test hemaglutynacji czynnej, biernej

10,00

20,00

10,00

10,00

10,00

3,00

5,00

 

11) test aglutynacji probówkowej i antyglobulinowy wg Coombsa, próba merkaptoetanolowa

12) badanie nasienia w kierunku otrętu z izolacją wirusa

13) badanie owiec w kierunku bruceloz

10,00

55,00

20,00

 

 

 

 

33

Badania chemiczne:

 

 

1) oznaczanie poziomu azotanów i azotynów

25,00

 

2) oznaczanie poziomów polifosforanów dodanych lub histaminy

50,00

 

3) oznaczanie zawartości białka,

35,00

 

4) oznaczanie zawartości tłuszczu

25,00

 

5) oznaczanie stopnia zjełczenia tłuszczu

70,00

 

6) oznaczanie zawartości soli kuchennej

18,00

 

7) określanie poziomu pozostałości metali ciężkich – za każdy pierwiastek,

40,00

 

8) oznaczanie poziomu pozostałości pestycydów chloroorganicznych, chlorowanych bifenyli, pestycydów fosforoorganicznych – za każdą grupę chemiczną

80,00

 

9) oznaczanie ilości kokcydiostatyków jonoforowych

30,00

 

10) oznaczanie poziomu mikotoksyn za jedno badanie:

a) metodą HPLC.

b) metodą powinowactwa immunologicznego

130,00

70,00

 

11) określanie poziomu hormonów anabolicznych lub leków w paszy i tkankach

180,00

 

34

Badania radiologiczne:

1) oznaczanie całkowitej aktywności beta

2) oznaczanie poziomu cezu

20,00

40,00

 

35

Odkażanie 1 m2 powierzchni:

1) do 1 000 m2

2) powyżej 1 000 m2

0,08

0,05

 

36

Odkażanie środka transportu:

1) samochodu bez przyczepy

2) samochodu z przyczepą

3) wagonu

7,00

10,00

10,00

 

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aneta Frydrych

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama