| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 15 stycznia 1999 r.

w sprawie określenia wzoru oraz sposobu prowadzenia rejestru kolumn transportu sanitarnego

Na podstawie art. 70h ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769, i Nr 158, poz. 1041 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rejestr kolumn transportu sanitarnego, zwany dalej „rejestrem”, prowadzi się w księdze rejestrowej.
§ 2.
Do rejestru wpisuje się kolumny transportu sanitarnego oraz Centralny Zespół Lotnictwa Sanitarnego, zwane dalej „kolumnami”.
§ 3.
1. Księga rejestrowa składa się z następujących rubryk:

– rubryka pierwsza – numer kolejny wpisu,

– rubryka druga – data wpisu,

– rubryka trzecia – nazwa, siedziba i adres kolumny,

– rubryka czwarta – obszar działania kolumny,

– rubryka piąta – forma organizacyjna kolumny;

– rubryka szósta – oznaczenie podmiotu, który utworzył kolumnę, i organu sprawującego nadzór nad kolumną,

– rubryka siódma – imiona i nazwisko kierownika kolumny,

– rubryka ósma – data aktu o utworzeniu kolumny,

– rubryka dziewiąta – data statutu, wzmianka o jego złożeniu i wprowadzanych zmianach,

– rubryka dziesiąta – data aktu o przekształceniu albo likwidacji kolumny, wzmianka o złożeniu tych dokumentów oraz imię i nazwisko likwidatora,

– rubryka jedenasta – uwagi.

2. W rubryce dwunastej zamieszcza się między innymi informację o przyczynach wykreślenia kolumny z rejestru.

§ 4.
Niezależnie od księgi rejestrowej dla każdej kolumny prowadzi się oddzielne akta rejestrowe, obejmujące dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz dotyczące postępowania rejestrowego.
§ 5.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać dokładne dane potrzebne do wypełnienia poszczególnych rubryk rejestru. Do wniosku o dokonanie każdego wpisu dołącza się dokumenty stanowiące podstawę wpisu.
§ 6.
W postanowieniu zarządzającym wpis do rejestru sąd określa dosłowną treść wpisu oraz rubrykę księgi rejestrowej, do której wpis ma być dokonany.
§ 7.
1. Rejestr oraz złożone do akt dokumenty stanowiące podstawę wpisu może przeglądać każdy pod nadzorem sekretarza sądowego.

2. Zaświadczenia, odpisy i wyciągi z rejestru są wydawane osobie, która wykaże interes prawny w ich uzyskaniu.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: H. Suchocka

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »