| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 2 lutego 1999 r.

w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 Przepisy rozporządzenia, w których jest mowa o:

1) sądach - odnoszą się do sądów powszechnych, Naczelnego Sądu Administracyjnego i do Sądu Najwyższego z wyłączeniem Izby Wojskowej tego Sądu,

2) prokuraturach - odnoszą się do powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,

3) sędziach - odnoszą się do sędziów, a także do ławników w sądach powszechnych,

4) konwoju wahadłowym - odnoszą się do konwojowania osób z aresztu śledczego oraz zakładu karnego do położonych w bezpośrednim sąsiedztwie sądów lub prokuratur,

5) konwoju etapowym - odnoszą się do konwojowania osób do odległych miejsc docelowych,

6) pomieszczeniach - odnoszą się do pomieszczeń dla osób zatrzymanych.

§ 2.
 Do szczegółowego zakresu zadań policji sądowej należy:

1) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w budynkach sądów oraz prokuratur,

2) ochrona życia i zdrowia sędziów, prokuratorów oraz innych osób, w czasie wykonywania przez nich czynności wynikających z realizacji zadań wymiaru sprawiedliwości,

3) wykonywanie czynności procesowych zlecanych przez sąd lub prokuratora,

4) wykonywanie zarządzeń porządkowych sądu, wydanych w celu utrzymania powagi sądu,

5) konwojowanie i doprowadzanie osób na polecenie sądów, prokuratorów i właściwych komendantów Policji,

6) ochrona pomieszczeń w celu uniemożliwienia samowolnego oddalenia się osób tam umieszczonych, bezprawnego wtargnięcia osób postronnych oraz zapobieżenia innym zdarzeniom niebezpiecznym w skutkach dla bezpieczeństwa i porządku publicznego albo zagrażającym uszkodzeniem lub utratą chronionego mienia.

§ 3.
 1. Policja sądowa jest usytuowana w strukturze organizacyjnej komend powiatowych Policji.

2. Komórki organizacyjne policji sądowej mogą być tworzone dla kilku sądów i prokuratur, jeżeli jest to uzasadnione ich usytuowaniem i potrzebą zapewnienia efektywności działania.

3. Kierownika komórki organizacyjnej policji sądowej powołuje i odwołuje komendant wojewódzki Policji na wniosek komendanta powiatowego Policji, po zasięgnięciu opinii prezesów sądów i prokuratorów, o których mowa w § 5.

§ 4.
 Policja sądowa, przy wykonywaniu zadań, współdziała z pracownikami sądów i prokuratur, Służbą Więzienną oraz specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami ochronnymi realizującymi fizyczną i techniczną ochronę budynków, w których mieszczą się sądy i prokuratury.
§ 5.
 Prezesi sądów okręgowych (apelacyjnych) i prokuratorzy okręgowi (apelacyjni) kierują do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji wnioski i opinie dotyczące:

1) zagrożeń dla życia i zdrowia osób lub bezpieczeństwa i porządku publicznego w sądach i prokuraturach,

2) wykonywania zadań policji sądowej, o których mowa w § 2,

3) realizacji współdziałania, o którym mowa w § 4,

4) powołania i odwołania kierownika komórki organizacyjnej policji sądowej.

§ 6.
 1. Pomieszczenia policji sądowej znajdują się w budynkach sądów lub prokuratur albo w budynkach Policji.

2. Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń policji sądowej znajdujących się w budynkach sądów lub prokuratur ponosi właściwy sąd lub właściwa prokuratura.

§ 7.
 Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 kwietnia 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań i zasad organizacji policji sądowej (Dz. U. Nr 42, poz. 186).
§ 8.
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Paragona

europejski lider w dziedzinie rozwiązań kadrowych w sektorze medycznym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »