| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 9 lutego 1999 r.

w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych w organach administracji rządowej, których wykonywanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) stanowiska w organach administracji rządowej, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową,

2) rodzaje prac zleconych, z których wykonywaniem może łączyć się dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową.

§ 2.
1. Wykaz stanowisk, o których mowa w § 1 pkt 1, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

2. Wykaz prac zleconych, o których mowa w § 1 pkt 2, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 11 marca 1999 r.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [WYKAZ STANOWISK W ORGANACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ]

Załączniki do rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 9 lutego 1999 r. (poz. 155)

Załącznik nr 1

WYKAZ STANOWISK W ORGANACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYCH ZAJMOWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ

I. Wykaz stanowisk w naczelnych i centralnych organach administracji rządowej, których zajmowanie może łączyć się z dostępem do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową:

1) Prezes Rady Ministrów,

2) wiceprezes Rady Ministrów,

3) członek Rady Ministrów,

4) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

5) sekretarz stanu,

6) podsekretarz stanu,

7) Sekretarz Rady Ministrów,

8) Główny Inspektor Kolejnictwa,

9) zastępca Prokuratora Generalnego,

10) sekretarz komitetu działającego przy Radzie Ministrów,

11) kierownik urzędu centralnego,

12) zastępca kierownika urzędu centralnego,

13) szef gabinetu politycznego,

14) dyrektor generalny,

15) dyrektor departamentu (komórki równorzędnej),

16) wicedyrektor departamentu (komórki równorzędnej),

17) główny księgowy resortu,

18) zastępca głównego księgowego resortu,

19) rzecznik prasowy,

20) radca Prezesa Rady Ministrów,

21) radca wiceprezesa Rady Ministrów,

22) radca Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

23) główny legislator,

24) inspektor kontroli skarbowej,

25) naczelnik wydziału,

26) szef oddziału,

27) radca ministra (innego członka Rady Ministrów),

28) kierownik kancelarii tajnej,

29) kierownik archiwum,

30) archiwista,

31) prokurator w Prokuraturze Krajowej,

32) rzecznik patentowy.

II. Wykaz stanowisk w placówkach zagranicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa Gospodarki w polskich przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i w biurach radcy handlowego:

1) ambasador nadzwyczajny i pełnomocny,

2) minister pełnomocny,

3) radca–minister pełnomocny,

4) konsul generalny–minister pełnomocny,

5) radca handlowy–minister pełnomocny,

6) attaché obrony, morski, lotniczy,

7) attaché wojskowy,

8) zastępca attaché obrony, morskiego, lotniczego,

9) zastępca attaché wojskowego,

10) radca,

11) radca handlowy,

12) konsul generalny,

13) radca ekonomiczny i finansowy,

14) delegat ministra,

15) I sekretarz,

16) konsul,

17) wicekonsul,

18) attaché ekonomiczny,

19) attaché finansowy,

20) attaché techniczny,

21) attaché morski,

22) zastępca attaché ekonomicznego,

23) zastępca attaché finansowego,

24) zastępca attaché technicznego,

25) zastępca attaché morskiego,

26) główny księgowy,

27) II sekretarz,

28) ekspert,

29) III sekretarz,

30) attaché,

31) attaché konsularny,

32) kierownik działu,

33) rzeczoznawca,

34) sekretarz, archiwista,

35) starszy referent,

36) sekretarz kierownika placówki,

37) kierownik kancelarii,

38) referent,

39) sekretarka,

40) kancelistka.

III. Wykaz stanowisk w urzędach nadzorowanych, podległych i podporządkowanych naczelnym i centralnym organom administracji rządowej:

1) dyrektor (kierownik) urzędu,

2) zastępca dyrektora (kierownika) urzędu,

3) Główny Inspektor Lotnictwa Cywilnego,

4) dyrektor urzędu morskiego,

5) zastępca dyrektora urzędu morskiego,

6) dyrektor departamentu (komórki równorzędnej),

7) wicedyrektor departamentu (komórki równorzędnej),

8) główny księgowy,

9) naczelnik (kierownik) wydziału,

10) zastępca naczelnika (kierownika) wydziału,

11) kierownik samodzielnego oddziału,

12) zastępca kierownika samodzielnego oddziału,

13) inspektor kontroli skarbowej,

14) kierownik kancelarii tajnej.

IV. Wykaz stanowisk w urzędach terenowych organów administracji rządowej:

1) wojewoda,

2) wicewojewoda,

3) dyrektor wydziału (jednostki równorzędnej),

4) zastępca dyrektora wydziału (jednostki równorzędnej),

5) główny księgowy budżetu wojewody,

6) główny geolog wojewódzki

7) kierownik urzędu,

8) zastępca kierownika urzędu,

9) naczelnik wydziału,

10) kierownik oddziału w urzędzie wojewódzkim,

11) zastępca naczelnika wydziału,

12) informatyk wojewódzki,

13) kierownik kancelarii tajnej.

V. Inne stanowiska, z których wykonywaniem wiąże się dostęp do informacji niejawnych wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95), a określonych w zakresie czynności na konkretnym stanowisku.

Załącznik 2. [RODZAJE PRAC ZLECONYCH W ORGANACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYCH WYKONYWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ]

Załącznik nr 2

RODZAJE PRAC ZLECONYCH W ORGANACH ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ, KTÓRYCH WYKONYWANIE MOŻE ŁĄCZYĆ SIĘ Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI NIEJAWNYCH STANOWIĄCYCH TAJEMNICĘ PAŃSTWOWĄ

1. Prace pomocnicze, techniczne, obsługowe, realizowane na rzecz osób zajmujących stanowiska wymienione w pkt I, III, IV, V załącznika nr 1 do rozporządzenia.

2. Prace polegające na wykonywaniu ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, badań naukowych, archiwizacji, szkoleń oraz udzielaniu konsultacji, jeżeli do ich wykonania potrzebny jest dostęp do informacji niejawnych stanowiących tajemnicę państwową lub w wyniku których powstałyby takie informacje.

3. Inne prace, których wykonanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 22 stycznia 1999 r o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Puchała

Pracownik administracji samorządowej, z wykształcenia administratywista. Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w prawie pracy, które stało się jej pasją. Stale podnosi swoje kwalifikacje. Na co dzień zajmuje się m.in. rozliczaniem delegacji służbowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »