| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 24 marca 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych.

Na podstawie art. 17 § 1 i 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7, poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r. Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751–753, Nr 121, poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882 oraz z 1998 r. Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118 i 1125) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia sądów pracy, sądów ubezpieczeń społecznych oraz sądów pracy i ubezpieczeń społecznych w sądach okręgowych i sądów pracy w sądach rejonowych (Dz. U. Nr 166, poz. 1255) w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) w pkt 1 lit. a) i b) otrzymują brzmienie:

„a) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce, Płocku i Warszawie,

b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Ostrołęce i Płocku,”;

2) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) w Sądzie Okręgowym w Gorzowie Wlkp. – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,”;

3) w pkt 8 lit. b) otrzymuje brzmienie:

„b) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący miasta: Chorzów, Imielin, Katowice, Mysłowice, Ruda Śląska, Siemianowice Śląskie i Świętochłowice oraz gminę Chełm Śląski z obszaru właściwości tego Sądu oraz sprawy organów rentowych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Katowicach, Wojskowej Komendy Policji w Katowicach i Wojskowego Biura Emerytalnego w Katowicach,”;

4) po pkt 18 dodaje się pkt 18a w brzmieniu:

„18a) w Sądzie Okręgowym w Radomiu – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,”;

5) po pkt 21 dodaje się pkt 21a w brzmieniu:

„21a) w Sądzie Okręgowym w Świdnicy – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,”;

6) w pkt 24 lit. b) i d) otrzymują brzmienie:

„b) Wydział Pracy – do spraw z zakresu prawa pracy, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Jeleniej Górze i Legnicy,”

„d) Wydział Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości Sądów Okręgowych w: Jeleniej Górze i Legnicy,”;

7) pkt 25 otrzymuje brzmienie:

„25) w Sądzie Okręgowym w Zielonej Górze – Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – do spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, obejmujący obszar właściwości tego Sądu,”.

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1999 r., z wyjątkiem § 1 pkt 5, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

Minister Sprawiedliwości: w z. J. Niemcewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Radosław Hancewicz

prawnik, urzędnik, trener administracji publicznej

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »