| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 24 marca 1999 r.

w sprawie kwalifikacji osób wykonujących badanie zwierząt rzeźnych i mięsa

Na podstawie art. 44 ust. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Do badania zwierząt rzeźnych i mięsa może zostać wyznaczony wyłącznie lekarz weterynarii co najmniej z rocznym okresem wykonywania zawodu, w tym dwumiesięczną praktyką w rzeźnianym obwodzie badania zwierząt rzeźnych i mięsa oraz jednomiesięczną praktyką w laboratorium higieny mięsa.
§ 2.
1. Badanie zwierząt rzeźnych i mięsa w zakresie:

1) sprawdzenia, czy zwierzęta nie są zmęczone lub nadmiernie pobudzone,

2) sprawdzenia, czy zwierzęta nie wykazują objawów choroby,

3) mierzenia wewnętrznej ciepłoty ciała zwierząt,

4) znakowania dla celów identyfikacyjnych tusz i ich części,

5) oględzin tusz, głów, narządów wewnętrznych,

6) rutynowego nacinania węzłów chłonnych i tkanek,

7) wykrywania włośni

może wykonywać osoba nie posiadająca tytułu lekarza weterynarii, zwana dalej „kontrolerem higieny mięsa".

2. Kontrolerem higieny mięsa może zostać osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

1) posiada tytuł zawodowy:

a) weterynaryjnego kontrolera sanitarnego lub

b) technika weterynarii,

2) w trakcie uzyskiwania tytułu zawodowego, o którym mowa w pkt 1, odbyła szkolenie, którego ramowy program określa załącznik do rozporządzenia, oraz

3) odbyła trzymiesięczną praktykę we wskazanym przez wojewódzkiego lekarza weterynarii rzeźnianym obwodzie badania zwierząt rzeźnych i mięsa.

§ 3.
Osoby, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia posiadają kwalifikacje nabyte na podstawie dotychczasowych przepisów, mogą do dnia 31 grudnia 2010 r. wykonywać następujące badania:

1) oglądacz zwierząt rzeźnych i mięsa – w zakresie określonym w § 2 ust. 1,

2) oglądacz co do włośni – w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt 7.

§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej: J. Janiszewski

Załącznik 1. [RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KONTROLERÓW HIGIENY MIĘSA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra
Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
z dnia 24 marca 1999 r. (poz. 296)

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA KONTROLERÓW HIGIENY MIĘSA

Lp.

Tematy

Minimalna ilość godzin wykładowych

Minimalna ilość godzin ćwiczeń

1

Wiadomości wstępne: cel i znaczenie badania zwierząt rzeźnych i mięsa; historia tego badania

3

2

Przepisy prawne dotyczące organizacji i zakresu zadań Inspekcji Weterynaryjnej

21

3

Zwierzęta rzeźne, ich skup i transport; znakowanie i identyfikacja; świadectwa miejsca pochodzenia i zdrowia

3

4

4

Podstawy anatomii i fizjologii zwierząt rzeźnych, budowa i czynności ciała zwierzęcego, układ i rozmieszczenie narządów wewnętrznych ze szczególnym uwzględnieniem węzłów chłonnych oraz struktury mięśni

49

56

5

Znamiona zdrowia u zwierząt żywych, normalny wygląd i właściwości poszczególnych narządów i części tuszy zwierzęcia po uboju

28

35

6

Podstawy anatomii i fizjologii patologicznej; choroby i wady mające znaczenie dla badania zwierząt rzeźnych i mięsa ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych i pasożytniczych

28

35

7

Właściwości fizykochemiczne mięsa; zmiany zachodzące w tuszy zwierzęcia po uboju; klasyfikacja tusz mięsnych i ich czystości

7

14

8

Rzeźnie i ich rodzaje; ubój zwierząt

14

28

9

Rutynowe badanie przedubojowe zwierząt

7

35

10

Rutynowe badanie poubojowe mięsa

21

174

11

Badanie na włośnie; objawy włośnicy u zwierząt i ludzi; pobieranie prób do badań na włośnie

7

35

12

Badania laboratoryjne mięsa; pobieranie prób do badań laboratoryjnych

7

28

13

Ocena i znakowanie mięsa

3

7

14

Dokumentacja badania zwierząt rzeźnych i mięsa

7

7

15

Postępowanie z mięsem o ograniczonej przydatności do spożycia oraz niezdatnym do spożycia

7

14

16

Sposoby oczyszczania i odkażania miejsca postoju i uboju zwierząt dotkniętych chorobami zakaźnymi, jak również narzędzi i przedmiotów użytych przy uboju i badaniu

7

14

17

System HACCP w rzeźniach

7

14

 

Razem:

226

500

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Artykuł Partnerski

Eksperci portalu infor.pl

Dittmajer i Wspólnicy sp. k.

Kancelaria prawna

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »