| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 8 kwietnia 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń.

Na podstawie art. 82c ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 grudnia 1995 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Urzędowi Nadzoru Ubezpieczeń (Dz. U. Nr 142, poz. 705) wprowadza się następujące zmiany:

1) skreśla się § 2;

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) w § 1 wyrazy „Dz. U. Nr 59, poz. 344, z 1993 r. Nr 5, poz. 21 i Nr 44, poz. 201, z 1994 r. Nr 4, poz. 17 i Nr 121, poz. 591 oraz z 1995 r. Nr 96, poz. 478 i Nr 118, poz. 574" zastępuje się wyrazami „Dz. U. z 1996 r. Nr 11, poz. 62, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 107, poz. 685, Nr 121, poz. 769 i 770 i Nr 139, poz. 934 oraz z 1998 r. Nr 155, poz. 1015",

b) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, Dyrektora Generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.",

c) w § 4:

– ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Prezesa,

2) Departament Nadzoru,

3) Departament Kontroli,

4) Departament Analiz Systemu Ubezpieczeniowego,

5) Departament Pośrednictwa Ubezpieczeniowego,

6) Departament Prawny,

7) Biuro Budżetowe,

8) Biuro Kadr, Szkolenia i Organizacji,

9) Biuro Administracji i Informatyki,

10) Zespół Dyrektora Generalnego.",

– w ust. 2 na końcu zdania kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „na wniosek Dyrektora Generalnego."

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: w z. J. Tomaszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Nowodworski Estates

Biuro Nieruchomości

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »