| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 31 marca 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych.

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw (Dz. U. Nr 90, poz. 404 i Nr 156, poz. 775 oraz z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 29 września 1997 r. w sprawie określenia sposobu tworzenia, ustalania ilości i jakości utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych oraz zasad i sposobu ich interwencyjnego wykorzystywania, a także sposobu prowadzenia działalności kontrolnej w zakresie tworzenia i gospodarowania zapasami obowiązkowymi paliw ciekłych (Dz. U. Nr 125, poz. 802) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W każdym kolejnym roku wymagany poziom zapasów obowiązkowych wzrasta o dwa procent, przy czym za podstawę do wyliczeń przyjmuje się wielkość produkcji i przywozu z zagranicy paliw ciekłych z roku poprzedniego.”,

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

„4. Tworzenie zapasów odbywa się przez systematyczne gromadzenie paliw ciekłych, przy czym należy zgromadzić w każdym miesiącu 1/12 wymaganego stanu zapasów obowiązkowych na dany rok, określonego przez Ministra Gospodarki, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W 1999 r. podmioty tworzące zapasy obowiązkowe powinny na dzień 31 grudnia 1999 r. osiągnąć wymagany stan zapasów obowiązkowych, o którym mowa w ust. 4.”;

2) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dopuszcza się możliwość zamiennego tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych paliw ciekłych wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a) i b) rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 25 września 1997 r. w sprawie szczegółowego wykazu paliw ciekłych, w zakresie których tworzy się zapasy obowiązkowe (Dz. U. Nr 125, poz. 803 i z 1999 r. Nr 35, poz. 329).”,

3) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:

„§ 5a. Podmiot zobowiązany do tworzenia i utrzymywania zapasów obowiązkowych może zaprzestać dalszego ich tworzenia w razie zmniejszenia w roku poprzednim produkcji i importu paliw ciekłych poniżej poziomu określonego w ustawie, o której mowa w § 1 ust. 1.”

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Elżbieta Kozłowska

Radca prawny, adwokat, specjalista z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »