REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 47 poz. 461

USTAWA

z dnia 23 kwietnia 1999 r.

o zmianie ustawy o łączności

Tekst pierwotny
Art. 1. [Ustawa o łączności]
W ustawie z dnia 23 listopada 1990 r. o łączności (Dz. U. z 1995 r. Nr 117, poz. 564, z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121, poz. 770 i Nr 137, poz. 926 oraz z 1998 r. Nr 137, poz. 887 i Nr 150, poz. 984) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 14a w ust. 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) wniosek o wydanie koncesji dotyczy działalności w zakresie świadczenia usług, o których mowa w art. 16 ust. 2 pkt 2 lit. b), prowadzonej przez wnioskodawcę na podstawie uprzednio posiadanej koncesji, jeżeli wniosek ten dotyczy zmiany technologii wykonywania tych usług.”;

2) w art. 76 skreśla się ust. 5.

Art. 2. [Wejście w życie]
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. Kwaśniewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 1999-05-27
  • Data wejścia w życie: 1999-06-11
  • Data obowiązywania: 1999-06-11
  • Dokument traci ważność: 2003-08-24

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA