reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 6 maja 1999 r.

sprawie szczegółowych zasad i trybu mianowania policjantów na stopnie policyjne

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Na pierwszy stopień w korpusach podoficerskim, aspiranckim i oficerskim mianuje się osoby, które spełniają wymagania określone w art. 49 i 50 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 680, Nr 123, poz. 779 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668), zwanej dalej „ustawą”.
§ 2.
1. Mianowanie na wyższy stopień na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy może nastąpić w szczególności w przypadkach:

1) dokonania przez policjanta czynu świadczącego o szczególnym męstwie;

2) zwolnienia policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy, jeżeli wyróżnił się nienaganną służbą.

2. W razie śmierci policjanta na skutek czynu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mianowanie na wyższy stopień następuje pośmiertnie.

3. Mianowanie na wyższy stopień na podstawie art. 52 ust. 3 ustawy nie narusza uprawnień przełożonego do przedterminowego mianowania na wyższy stopień w drodze wyróżnienia.

§ 3.
1. Mianowania na stopnie policyjne dokonuje się w dniu Święta Policji, z zastrzeżeniem ust. 2–6.

2. Na stopień posterunkowego mianuje się z dniem mianowania na stanowisko służbowe.

3. Absolwentów Wyższej Szkoły Policji mianuje się na pierwszy stopień oficerski po zakończeniu przeszkolenia zawodowego lub po złożeniu egzaminu oficerskiego.

4. Absolwentów szkół policyjnych mianuje się na pierwszy stopień w korpusie podoficerów Policji oraz na pierwszy stopień w korpusie aspirantów Policji po zakończeniu przeszkolenia zawodowego lub po złożeniu egzaminu podoficerskiego bądź aspiranckiego, w terminach: 1 stycznia, 1 kwietnia, 24 lipca i 1 października.

5. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy mianuje się na odpowiedni stopień policyjny w dniu określonym w rozkazie o mianowaniu na stanowisko służbowe, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. W przypadku gdy mianowanie, o którym mowa w ust. 5, uzależnione zostało od odbycia przeszkolenia zawodowego, następuje ono po odbyciu przeszkolenia wymaganego do mianowania na odpowiedni stopień policyjny.

§ 4.
1. Na stopnie w korpusie szeregowych Policji mianują przełożeni, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.

2. Na stopnie w korpusie podoficerów Policji oraz na stopnie w korpusie aspirantów Policji mianują:

1) komendant wojewódzki Policji – policjantów pełniących służbę na terenie swojego działania w:

a) komendzie wojewódzkiej i komisariacie specjalistycznym Policji – na wniosek naczelników wydziałów (równorzędnych) tej komendy i komendanta komisariatu,

b) komendzie powiatowej (miejskiej) i komisariacie Policji – na wniosek komendanta powiatowego (miejskiego) i komendanta komisariatu, na których terenie działania policjanci pełnią służbę,

c) oddziale prewencji i pododdziale antyterrorystycznym Policji – na wniosek dowódców oddziałów i naczelnika wydziału,

d) ośrodku szkolenia – na wniosek kierownika tego ośrodka;

2) Komendant Główny Policji – policjantów pełniących służbę w Komendzie Głównej Policji – na wniosek dyrektorów biur (równorzędnych);

3) komendant szkoły policyjnej – policjantów pełniących służbę w szkole – na wniosek naczelników wydziałów (równorzędnych) tej szkoły.

§ 5.
1. Wnioski w sprawie mianowania na stopień oficerski przedstawiają Komendantowi Głównemu Policji:

1) komendant wojewódzki Policji – w stosunku do policjantów w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1,

2) dyrektor biura (równorzędnego) Komendy Głównej Policji – w odniesieniu do policjantów pełniących służbę w tym biurze,

3) komendant szkoły policyjnej – w stosunku do policjantów w trybie, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 3,

4) Komendant Wyższej Szkoły Policji – w odniesieniu do absolwentów szkoły.

2. Wnioski, o których mowa w ust. 1, dotyczące mianowania na pierwszy stopień oficerski Komendant Główny Policji przedstawia ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.

§ 6.
1. W przypadkach, w których ustawa uzależnia mianowanie na stopień oficerski od odbycia przeszkolenia zawodowego lub złożenia egzaminu oficerskiego, wnioski w sprawie skierowania policjantów na przeszkolenie zawodowe lub na egzamin oficerski składają Komendantowi Głównemu Policji przełożeni wymienieni w § 5 ust. 1 pkt 1–3.

2. W przypadkach, w których ustawa uzależnia mianowanie na stopień podoficerski lub na stopień aspirancki od odbycia przeszkolenia zawodowego lub złożenia egzaminu podoficerskiego bądź egzaminu aspiranckiego, wnioski w sprawie skierowania na przeszkolenie zawodowe lub egzamin składają komendantom szkół policyjnych przełożeni właściwi do mianowania na odpowiedni stopień policyjny.

§ 7.
Mianowania osób posiadających stopnie wojskowe na odpowiednie stopnie policyjne, o których mowa w art. 56 ust. 1 ustawy, dokonują w trybie określonym w § 4–6 przełożeni właściwi do mianowania na te stopnie.
§ 8.
Traci moc zarządzenie nr 73/95 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 grudnia 1995 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu mianowania na stopnie policyjne (Dz. Urz. MSW Nr 4, poz. 66)
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Motiveo

Motiveo.pl to nowy sposób na tworzenie współczesnych systemów motywacyjnych dla handlowców. Platforma ta przeznaczona jest dla całego sektora MŚP.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama