reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 22 kwietnia 1999 r.

w sprawie świadectw dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu pojazdu szynowego

Na podstawie art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa:

1) warunki i tryb wydawania i cofania świadectw dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz typu eksploatowanego pojazdu szynowego,

2) jednostki organizacyjne upoważnione do przeprowadzania badań koniecznych do uzyskiwania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji,

3) wzory dokumentów związanych z dopuszczeniem do eksploatacji.

§ 2.
Z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego zarząd kolei występuje do Głównego Inspektora Kolejnictwa, załączając:

1) pozwolenie na użytkowanie budowli, wydane w trybie określonym w przepisach Prawa budowlanego, albo

2) ekspertyzę budowli, dokonaną w oparciu o przeprowadzone badania.

§ 3.
Z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego zarząd kolei występuje do Głównego Inspektora Kolejnictwa, załączając wyniki badań urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego, przeprowadzonych przez jednostkę organizacyjną upoważnioną do prowadzenia badań koniecznych do uzyskania świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, zwaną dalej „upoważnioną jednostką badawczą”.
§ 4.
Z wnioskiem o wydanie świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego przewoźnik kolejowy lub zarząd kolei występuje do Głównego Inspektora Kolejnictwa, załączając wyniki badań typu pojazdu szynowego, przeprowadzone przez upoważnioną jednostkę badawczą.
§ 5.
Zarząd kolei lub przewoźnik kolejowy do wniosków, o których mowa w § 2–4, mogą dołączyć:

1) wyniki ekspertyz,

2) referencje z eksploatacji urządzeń i pojazdów szynowych innych zarządów kolejowych,

3) certyfikaty uprawnionych jednostek.

§ 6.
Główny Inspektor Kolejnictwa wydaje świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli i urządzeń przeznaczonych do prowadzenia ruchu kolejowego oraz świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego na podstawie dołączonych do wniosku dokumentów, o których mowa w § 2–5.
§ 7.
Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, o których mowa w § 2–4, wydaje się na czas nie określony albo, w uzasadnionych przypadkach, na czas określony, przewidziany na przeprowadzenie prób eksploatacyjnych.
§ 8.
Świadectwa dopuszczenia do eksploatacji, o których mowa w § 2–4, mogą być cofnięte przez Głównego Inspektora Kolejnictwa w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego, bezpiecznego przewozu osób i rzeczy oraz ochrony środowiska.
§ 9.
Wzory świadectw, o których mowa w § 2–4, określają załączniki do rozporządzenia:

1) wzór świadectwa dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego – załącznik nr 1,

2) wzór świadectwa dopuszczenia do eksploatacji urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego – załącznik nr 2,

3) wzór świadectwa dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego – załącznik nr 3.

§ 10.
Wykaz upoważnionych jednostek badawczych zawiera załącznik nr 4.
§ 11.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: T. Syryjczyk

Załącznik 1. [ŚWIADECTWO dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego]

Załączniki do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 22 kwietnia 1999 r. (poz. 475)

Załącznik nr 1

ŚWIADECTWO
dopuszczenia do eksploatacji budowli przeznaczonej do prowadzenia ruchu kolejowego

infoRgrafika

Załącznik 2. [ŚWIADECTWO dopuszczenia do eksploatacji urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego]

Załącznik nr 2

ŚWIADECTWO
dopuszczenia do eksploatacji urządzenia przeznaczonego do prowadzenia ruchu kolejowego

infoRgrafika

Załącznik 3. [ŚWIADECTWO dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego]

Załącznik nr 3

ŚWIADECTWO
dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu szynowego

infoRgrafika

Załącznik 4. [JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UPOWAŻNIONE DO PROWADZENIA BADAŃ KONIECZNYCH DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI]

Załącznik nr 4

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE UPOWAŻNIONE DO PROWADZENIA BADAŃ KONIECZNYCH DO UZYSKANIA ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA DO EKSPLOATACJI

1. Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa
ul. Chłopickiego 50
04-275 Warszawa

2. Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Pojazdów Szynowych
ul. Warszawska 181
61-065 Poznań

3. ABB Daimler Benz
ADtranz ZWUS sp. z o.o.
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice

4. Instytut Chemii Przemysłowej
ul. Rydygiera 8
50-249 Warszawa

5. Instytut Elektrotechniki
ul. Pożaryskiego 28
04-703 Warszawa

6. Instytut Badawczy Dróg i Mostów
ul. Jagiellońska 80
03-215 Warszawa

7. Politechnika Śląska
Instytut Transportu
ul. Krasińskiego 8
40-019 Katowice

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Klimkiewicz-Deplano

Partner Zarządzający Advicero Nexia, Doradca Podatkowy nr wpisu 09935

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama