reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 12 maja 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad współdziałania straży ochrony kolei z Policją i Strażą Graniczną

Na podstawie art. 51 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Straż ochrony kolei, wykonując zadania określone w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. Nr 96, poz. 591 i z 1998 r. Nr 106, poz. 668), współdziała z Policją i Strażą Graniczną.
§ 2.
1. Współdziałanie straży ochrony kolei z Policją polega w szczególności na:

1) wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa ludzi i mienia na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach szynowych,

2) organizowaniu i prowadzeniu wspólnych patroli,

3) współpracy przy zabezpieczaniu miejsca przestępstwa w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przed przybyciem organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia,

4) współpracy przy zabezpieczaniu miejsca wypadków kolejowych do czasu przybycia organów, o których mowa w pkt 3,

5) udzielaniu w miarę potrzeby pomocy przy doprowadzaniu do organów Policji sprawców przestępstw,

6) wzajemnym korzystaniu ze środków łączności, środków transportu i psów służbowych wraz z przewodnikiem podczas prowadzenia wspólnych działań lub ściganiu sprawców przestępstw,

7) organizowaniu wspólnych szkoleń funkcjonariuszy straży ochrony kolei i Policji oraz współpracy przy szkoleniu psów służbowych.

2. Komendanci straży ochrony kolei współdziałają z właściwymi komendantami terenowych organów Policji poprzez:

1) stałą wymianę informacji o zagrożeniach bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz porządku na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach szynowych,

2) wspólne ustalanie zadań i sposobu ich realizacji dla zapewnienia bezpieczeństwa i porządku,

3) opracowywanie szczegółowych planów współdziałania ze szczególnym uwzględnieniem rejonów, w których występuje nasilenie przestępstw i wykroczeń,

4) ustalanie planów zabezpieczenia stacji i dworców w związku ze wzmożonym ruchem pasażerskim,

5) organizowanie odpraw w razie wykonywania wspólnych działań.

§ 3.
1. Współdziałanie straży ochrony kolei ze Strażą Graniczną obejmuje zasięg terytorialny kolejowego przejścia granicznego.

2. Współdziałanie, o którym mowa w ust. 1, polega w szczególności na:

1) stałej wymianie informacji o:

a) zagrożeniach bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz porządku na obszarze kolejowym, w pociągach i innych pojazdach szynowych,

b) nielegalnej migracji i związanych z nią zakłóceniach porządku publicznego,

c) przestępstwach i wykroczeniach oraz ich sprawcach, do których ścigania właściwa jest Straż Graniczna,

2) prowadzeniu wspólnych działań:

a) porządkowych, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz porządku publicznego,

b) związanych z kontrolą legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przeprowadzanych na obszarze kolejowym,

c) zmierzających do ujawnienia i zatrzymania osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, których ściganie należy do właściwości Straży Granicznej,

3) współpracy przy zabezpieczaniu miejsca przestępstwa w zakresie właściwości Straży Granicznej, w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przed przybyciem organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa lub dochodzenia,

4) współpracy przy zabezpieczaniu miejsc wypadków kolejowych do czasu przybycia organów, o których mowa w pkt 3,

5) wzajemnym korzystaniu z psów służbowych wraz z przewodnikiem, pomieszczeń służbowych oraz sprzętu technicznego,

6) prowadzeniu wspólnej działalności szkoleniowej, obejmującej organizowanie wspólnych szkoleń funkcjonariuszy straży ochrony kolei i Straży Granicznej oraz współpracę przy szkoleniu psów służbowych.

3. W zakresie określonym w ust. 2 komendanci straży ochrony kolei współpracują z właściwymi komendantami Straży Granicznej.

§ 4.
Traci moc zarządzenie nr 318 Ministra Komunikacji z dnia 3 listopada 1961 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i sposobu współdziałania organów ochrony kolei z organami Milicji Obywatelskiej i ochrony granic (Dz. Urz. MK Nr 62, poz. 368).
§ 5.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: w z. K.J. Tchórzewski

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama