reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 13 maja 1999 r.

w sprawie wymiany praw jazdy

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki i terminy wymiany praw jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami lub potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kierujących pojazdami, zwanych dalej „dokumentami”.
§ 2.
1. Wymiany dokumentów, o których mowa w § 1, dokonuje organ wydający dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami, na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami złożony na druku, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Przyjmując wniosek o wymianę dokumentu organ, o którym mowa w ust. 1, określa termin odbioru nowego dokumentu. Okres od dnia złożenia wniosku do dnia stanowiącego określony termin odbioru nowego dokumentu nie może być dłuższy niż 30 dni.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba dołącza:

1) jedną fotografię bez nakrycia głowy, nie podklejoną, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

2) zamówienie wykonania dokumentu wraz z wzorem podpisu,

kserokopię dokumentu podlegającego wymianie.

4. Nowy dokument wydaje się po unieważnieniu dotychczasowego dokumentu przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2. Unieważniony dokument zwraca się jego posiadaczowi.

§ 3.
1. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. z 1954 r. Nr 3, poz. 6) wymienia się:

1) pozwolenie kategorii I – na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, C+E i D+E,

2) pozwolenie kategorii II – na prawo jazdy kategorii B, C, D, T i C+E,

3) pozwolenie kategorii III – na prawo jazdy kategorii B, C, T i C+E,

4) pozwolenie kategorii amatorskiej – na prawo jazdy kategorii B,

5) pozwolenie kategorii motocyklowej – na prawo jazdy kategorii A,

6) pozwolenie kategorii ciągnikowej – na prawo jazdy kategorii T,

7) pozwolenie kategorii trolejbusowej – na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami.

2. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 295) wymienia się:

1) prawo jazdy kategorii I – na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, C+E i D+E,

2) prawo jazdy kategorii II – na prawo jazdy kategorii B, C i C+E,

3) prawo jazdy kategorii III – na prawo jazdy kategorii B,

4) prawo jazdy kategorii IV – na prawo jazdy kategorii A i B1,

5) prawo jazdy kategorii Va – na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym,

6) prawo jazdy kategorii Vb – na prawo jazdy kategorii A i B ze wskazaniem pojazdu określonego w dotychczasowym dokumencie,

7) prawo jazdy kategorii ciągnikowej – na prawo jazdy kategorii T.

3. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 27, poz. 183) dotychczasowe prawa jazdy wymienia się zgodnie z posiadaną kategorią, z tym że:

1) prawo jazdy kategorii A wymienia się na prawo jazdy kategorii A i B1,

2) prawo jazdy kategorii trolejbusowej wymienia się na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami,

3) prawo jazdy kategorii M wymienia się na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym.

4. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515) dotychczasowe prawa jazdy wymienia się zgodnie z posiadaną kategorią, z tym że:

1) prawo jazdy kategorii trolejbusowej wymienia się na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami,

2) prawo jazdy kategorii M wymienia się na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym.

5. W zakresie pozwoleń na prowadzenie tramwajów, wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów, dokumenty te wymienia się na pozwolenia do kierowania tramwajem bez uwzględnienia dotychczasowych ograniczeń w zakresie typu i rodzaju kierowanego tramwaju.

§ 4.
W wydanych w drodze wymiany prawach jazdy uwzględnia się ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, przy zastosowaniu liczbowego ich oznaczenia w postaci kodu określonego przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 1998 r. Nr 18, poz. 86).
§ 5.
Ustala się następujące terminy wymiany dokumentów, o których mowa w § 3:

1) wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 – od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca 2001 r.,

2) wymienionych w § 3 ust. 3 – od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.,

3) wymienionych w § 3 ust. 4:

a) wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 30 kwietnia 1993 r. – od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.,

b) wydanych w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. – od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.,

z zastrzeżeniem § 7 ust. 1,

4) wymienionych w § 3 ust. 5 – od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca 2001 r.

§ 6.
Dokumenty, o których mowa w § 1, tracą ważność po upływie terminów ustalonych do ich wymiany.
§ 7.
1. Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515) wymienia się w okresie od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.

2. Świadectwa kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, tracą ważność po upływie terminu ustalonego do ich wymiany.

3. Przy wymianie świadectw kwalifikacji uwzględnia się opis posiadanych przez osobę kwalifikacji w postaci kodu, o którym mowa w § 4.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: T. Syryjczyk

Załącznik 1. [WNIOSEK O WYMIANĘ DOKUMENTU UPRAWNIAJĄCEGO DO KIEROWANIA POJAZDAMI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 13 maja 1999 r. (poz. 478)

WNIOSEK O WYMIANĘ DOKUMENTU UPRAWNIAJĄCEGO DO KIEROWANIA POJAZDAMI

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Biuro rachunkowe PROGRES s.c.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama