| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ

z dnia 13 maja 1999 r.

w sprawie wymiany praw jazdy

Na podstawie art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa warunki i terminy wymiany praw jazdy i innych dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami lub potwierdzających dodatkowe kwalifikacje kierujących pojazdami, zwanych dalej „dokumentami”.
§ 2.
1. Wymiany dokumentów, o których mowa w § 1, dokonuje organ wydający dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami, na wniosek osoby uprawnionej do kierowania pojazdami złożony na druku, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.

2. Przyjmując wniosek o wymianę dokumentu organ, o którym mowa w ust. 1, określa termin odbioru nowego dokumentu. Okres od dnia złożenia wniosku do dnia stanowiącego określony termin odbioru nowego dokumentu nie może być dłuższy niż 30 dni.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba dołącza:

1) jedną fotografię bez nakrycia głowy, nie podklejoną, o wymiarach 3,5 x 4,5 cm,

2) zamówienie wykonania dokumentu wraz z wzorem podpisu,

kserokopię dokumentu podlegającego wymianie.

4. Nowy dokument wydaje się po unieważnieniu dotychczasowego dokumentu przez odcięcie lewego rogu o powierzchni co najmniej 1 cm2. Unieważniony dokument zwraca się jego posiadaczowi.

§ 3.
1. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Transportu Drogowego i Lotniczego oraz Obrony Narodowej z dnia 15 grudnia 1953 r. w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych z dnia 27 października 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych (Dz. U. z 1954 r. Nr 3, poz. 6) wymienia się:

1) pozwolenie kategorii I – na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, C+E i D+E,

2) pozwolenie kategorii II – na prawo jazdy kategorii B, C, D, T i C+E,

3) pozwolenie kategorii III – na prawo jazdy kategorii B, C, T i C+E,

4) pozwolenie kategorii amatorskiej – na prawo jazdy kategorii B,

5) pozwolenie kategorii motocyklowej – na prawo jazdy kategorii A,

6) pozwolenie kategorii ciągnikowej – na prawo jazdy kategorii T,

7) pozwolenie kategorii trolejbusowej – na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami.

2. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 1 października 1962 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 61, poz. 295) wymienia się:

1) prawo jazdy kategorii I – na prawo jazdy kategorii B, C, D, T, C+E i D+E,

2) prawo jazdy kategorii II – na prawo jazdy kategorii B, C i C+E,

3) prawo jazdy kategorii III – na prawo jazdy kategorii B,

4) prawo jazdy kategorii IV – na prawo jazdy kategorii A i B1,

5) prawo jazdy kategorii Va – na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym,

6) prawo jazdy kategorii Vb – na prawo jazdy kategorii A i B ze wskazaniem pojazdu określonego w dotychczasowym dokumencie,

7) prawo jazdy kategorii ciągnikowej – na prawo jazdy kategorii T.

3. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. Nr 27, poz. 183) dotychczasowe prawa jazdy wymienia się zgodnie z posiadaną kategorią, z tym że:

1) prawo jazdy kategorii A wymienia się na prawo jazdy kategorii A i B1,

2) prawo jazdy kategorii trolejbusowej wymienia się na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami,

3) prawo jazdy kategorii M wymienia się na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym.

4. W zakresie dokumentów wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515) dotychczasowe prawa jazdy wymienia się zgodnie z posiadaną kategorią, z tym że:

1) prawo jazdy kategorii trolejbusowej wymienia się na prawo jazdy kategorii D z ograniczeniem do kierowania trolejbusami,

2) prawo jazdy kategorii M wymienia się na prawo jazdy kategorii T z ograniczeniem do kierowania pojazdem wolnobieżnym.

5. W zakresie pozwoleń na prowadzenie tramwajów, wydanych na podstawie dotychczasowych przepisów, dokumenty te wymienia się na pozwolenia do kierowania tramwajem bez uwzględnienia dotychczasowych ograniczeń w zakresie typu i rodzaju kierowanego tramwaju.

§ 4.
W wydanych w drodze wymiany prawach jazdy uwzględnia się ograniczenia wynikające ze stanu zdrowia lub możliwości prowadzenia określonego pojazdu, przy zastosowaniu liczbowego ich oznaczenia w postaci kodu określonego przepisami rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 23 grudnia 1997 r. w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 1998 r. Nr 18, poz. 86).
§ 5.
Ustala się następujące terminy wymiany dokumentów, o których mowa w § 3:

1) wymienionych w § 3 ust. 1 i 2 – od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca 2001 r.,

2) wymienionych w § 3 ust. 3 – od dnia 1 lipca 2001 r. do dnia 31 grudnia 2002 r.,

3) wymienionych w § 3 ust. 4:

a) wydanych w okresie od dnia 1 stycznia 1984 r. do dnia 30 kwietnia 1993 r. – od dnia 1 stycznia 2003 r. do dnia 31 grudnia 2004 r.,

b) wydanych w okresie od dnia 1 maja 1993 r. do dnia 30 czerwca 1999 r. – od dnia 1 lipca 2004 r. do dnia 30 czerwca 2006 r.,

z zastrzeżeniem § 7 ust. 1,

4) wymienionych w § 3 ust. 5 – od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 30 czerwca 2001 r.

§ 6.
Dokumenty, o których mowa w § 1, tracą ważność po upływie terminów ustalonych do ich wymiany.
§ 7.
1. Świadectwa kwalifikacji wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 1 lutego 1983 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1992 r. Nr 11, poz. 41 i Nr 26, poz. 114 oraz z 1995 r. Nr 104, poz. 515) wymienia się w okresie od dnia 1 lipca 2000 r. do dnia 31 grudnia 2001 r.

2. Świadectwa kwalifikacji, o których mowa w ust. 1, tracą ważność po upływie terminu ustalonego do ich wymiany.

3. Przy wymianie świadectw kwalifikacji uwzględnia się opis posiadanych przez osobę kwalifikacji w postaci kodu, o którym mowa w § 4.

§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 1999 r.

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej: T. Syryjczyk

Załącznik 1. [WNIOSEK O WYMIANĘ DOKUMENTU UPRAWNIAJĄCEGO DO KIEROWANIA POJAZDAMI]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 13 maja 1999 r. (poz. 478)

WNIOSEK O WYMIANĘ DOKUMENTU UPRAWNIAJĄCEGO DO KIEROWANIA POJAZDAMI

infoRgrafika

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Sergiusz Felbur

Prawnik, specjalista ds. produktów prawnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »