| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 24 maja 1999 r.

w sprawie ustanowienia obowiązku pobierania opłaty celnej dodatkowej od niektórych towarów przywożonych z zagranicy.

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1995 r. o zasadach, warunkach i trybie nakładania opłat celnych dodatkowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 98, poz. 485 i z 1999 r. Nr 45, poz. 435) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustanawia się do dnia 31 grudnia 1999 r. obowiązek pobierania opłaty celnej dodatkowej od towarów rolnych wymienionych w załączniku do rozporządzania, wprowadzanych na polski obszar celny i zgłaszanych organom celnym w celu dopuszczenia do wolnego obrotu, jeżeli jednostkowa cena importowa towarów rolnych wymienionych w załączniku jest niższa od ceny progu, określonej w rozporządzaniu Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 18 lutego 1999 r. w sprawie określenia ceny progu dla towarów rolnych przywożonych z zagranicy (Dz. U. Nr 16, poz. 150).
§ 2.
Opłata celna dodatkowa, o której mowa w § 1, nie jest pobierana od towarów rolnych wprowadzanych na polski obszar celny na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustanowienia kontyngentów taryfowych na niektóre towary rolne przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 158, poz. 1037 i z 1999 r. Nr 12, poz. 98).
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1. [WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH OBJĘTYCH OPŁATĄ CELNĄ DODATKOWĄ]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 24 maja 1999 r. (poz. 512)

WYKAZ TOWARÓW ROLNYCH OBJĘTYCH OPŁATĄ CELNĄ DODATKOWĄ

Kod PCN

Wyszczególnienie

1

2

0203

Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:

 

– Świeże lub chłodzone:

0203 11

– – Tusze i półtusze:

0203 11 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 12

– – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 12 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 12 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 19

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 19 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 19 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 19 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

 

– – – – Pozostałe:

0203 19 55 0

– – – – – Bez kości

 

– Mrożone:

0203 21

– – Tusze i półtusze:

0203 21 10 0

– – – Ze świń domowych

0203 22

– – Szynki, łopatki i ich kawałki z kośćmi:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 22 11 0

– – – – Szynki i ich kawałki

0203 22 19 0

– – – – Łopatki i ich kawałki

0203 29

– – Pozostałe:

 

– – – Ze świń domowych:

0203 29 11 0

– – – – Przodki i ich kawałki

0203 29 13 0

– – – – Schaby i ich kawałki, z kośćmi

0203 29 15 0

– – – – Boczek i jego kawałki

 

– – – – Pozostałe:

0203 29 55 0

– – – – – Bez kości

 

1

2

0207

Mięso i jadalne podroby z drobiu z pozycji nr 0105, świeże, chłodzone lub mrożone:

 

– Z ptactwa z gatunku Gallus domesticus:

0207 11

– – Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 11 10 0

– – – Oskubane i bez jelit, z głowami i łapami, znane jako „kurczaki 83%”

0207 11 30 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70%”

0207 11 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kurczaki 65%” lub inaczej prezentowane

0207 12

– – Nie cięte na kawałki, mrożone:

0207 12 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kurczaki 70%”

0207 12 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kurczaki 65%” lub inaczej prezentowane

0207 13

– – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kawałki:

0207 13 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 13 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 13 30 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 13 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 13 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 13 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 13 70 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 13 99 0

– – – – Pozostałe

0207 14

– – Kawałki i podroby mrożone:

 

– – – Kawałki:

0207 14 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 14 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 14 30 0

– – – – – Całe skrzydła z końcami lub bez

0207 14 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 14 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

0207 14 60 0

– – – – – Nogi i ich kawałki

0207 14 70 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 14 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Z indyków:

0207 24

– – Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

0207 24 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „indyki 80%”

0207 24 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap i bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „indyki 73%” lub inaczej prezentowane

0207 25

– – Nie cięte na kawałki, mrożone:

0207 25 10 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „indyki 80%”

0207 25 90 0

– – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „indyki 73%” lub inaczej prezentowane

0207 26

– – Kawałki i podroby, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kawałki:

0207 26 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 26 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 26 30 0

– – – – – Całe skrzydła z końcami lub bez

0207 26 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 26 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

 

1

2

0207 26 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 26 70 0

– – – – – – Pozostałe

0207 26 80 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 26 99 0

– – – – Pozostałe

0207 27

– – Kawałki i podroby, mrożone:

 

– – – Kawałki:

0207 27 10 0

– – – – Bez kości

 

– – – – Z kośćmi:

0207 27 20 0

– – – – – Połówki lub ćwiartki

0207 27 30 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 27 40 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

0207 27 50 0

– – – – – Piersi i ich kawałki

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 27 60 0

– – – – – – Podudzia i ich kawałki

0207 27 70 0

– – – – – – Pozostałe

0207 27 80 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 27 99 0

– – – – Pozostałe

 

– Z kaczek, gęsi i perliczek:

0207 32

– – Nie cięte na kawałki, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kaczki:

0207 32 11 0

– – – – Oskubane, bez krwi i jelit, ale nie wypatroszone, z głowami i łapami, znane jako „kaczki 85%”

0207 32 15 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kaczki 70%”

0207 32 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kaczki 63%” lub inaczej prezentowane

 

– – – Gęsi:

0207 32 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone, z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82%”

0207 32 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75%” lub inaczej prezentowane

0207 32 90 0

– – – Perliczki

0207 33

– – Nie cięte na kawałki, mrożone:

 

– – – Kaczki:

0207 33 11 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, ale z szyjami, sercami, wątrobami i żołądkami, znane jako „kaczki 70%”

0207 33 19 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap oraz bez szyj, serc, wątrób i żołądków, znane jako „kaczki 63%” lub inaczej prezentowane

 

– – – Gęsi:

0207 33 51 0

– – – – Oskubane, bez krwi, nie wypatroszone, z głowami i łapami, znane jako „gęsi 82%”

0207 33 59 0

– – – – Oskubane i wypatroszone, bez głów i łap, z sercami i żołądkami lub bez serc i żołądków, znane jako „gęsi 75%” lub inaczej prezentowane

0207 33 90 0

– – – Perliczki

0207 35

– – Pozostałe, świeże lub chłodzone:

 

– – – Kawałki:

 

– – – – Bez kości:

0207 35 11 0

– – – – – Z gęsi

0207 35 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 35 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 35 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 35 31 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

 

1

2

0207 35 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

0207 35 51 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 35 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 35 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 35 71 0

– – – – – Tusze gęsie i kacze

0207 35 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

0207 35 99 0

– – – – Pozostałe

0207 36

– – Pozostałe, mrożone:

 

– – – Kawałki:

 

– – – – Bez kości:

0207 36 11 0

– – – – – Z gęsi

0207 36 15 0

– – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – Z kośćmi:

 

– – – – – Połówki lub ćwiartki:

0207 36 21 0

– – – – – – Z kaczek

0207 36 23 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 25 0

– – – – – – Z perliczek

0207 36 31 0

– – – – – Całe skrzydła, z końcami lub bez

0207 36 41 0

– – – – – Grzbiety, szyje, grzbiety łącznie z szyjami, kupry i końce skrzydeł

 

– – – – – Piersi i ich kawałki:

0207 36 51 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 53 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

 

– – – – – Nogi i ich kawałki:

0207 36 61 0

– – – – – – Z gęsi

0207 36 63 0

– – – – – – Z kaczek i perliczek

0207 36 71 0

– – – – – Tusze gęsie i kacze

0207 36 79 0

– – – – – Pozostałe

 

– – – Podroby:

 

– – – – Wątroby:

0207 36 85 0

– – – – – Otłuszczone wątroby kacze

0603

Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:

0603 10

– Świeże:

 

– – Od 1 czerwca do 31 października:

0603 10 11 0

– – – Róże

0603 10 25 0

– – – Chryzantemy

 

– – Od 1 listopada do 31 maja:

0603 10 51 0

– – – Róże

0603 10 65 0

– – – Chryzantemy

1701

Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej:

 

– Pozostały:

1701 99

– – Pozostały:

1701 99 10 0

– – – Cukier biały

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EPZ Kancelaria

Specjalizuje się w prawie rolnym oraz dochodzeniem odszkodowań z różnych zdarzeń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »