| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ

z dnia 31 maja 1999 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943 oraz z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 1998 r. Nr 4, poz. 9) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Kształcenie w zawodach określonych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, stanowiącej załącznik do rozporządzenia, o którym mowa w § 3, nie występujących w klasyfikacji, jest prowadzone do zakończenia cyklu kształcenia.”,

2) w załączniku do rozporządzenia:

a) w tabeli pierwszej:

– w grupie średniej „313. Operatorzy sprzętu optycznego i elektronicznego” w rubryce 4 wyraz „4” zastępuje się wyrazem „5”,

– w grupie dużej „51. Pracownicy usług osobistych i ochrony” w rubryce 3 po grupie średniej „513. Pracownicy opieki osobistej i pokrewni” dodaje się nowe grupy średnie w brzmieniu:

„514. Pozostali pracownicy usług osobistych

516. Pracownicy usług ochrony”

i dla tych grup w rubryce 4 wpisuje się odpowiednio wyrazy „3” i „1”,

– w grupie średniej „711. Górnicy i robotnicy obróbki kamienia” w rubryce 4 wyraz „3” zastępuje się wyrazem „4”,

– w grupie średniej „712. Robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni” w rubryce 4 wyraz „7” zastępuje się wyrazem „8”,

– w grupie średniej „713. Robotnicy budowlani robót wykończeniowych” w rubryce 4 wyraz „6” zastępuje się wyrazem „7”,

– w grupie średniej „714. Malarze, pracownicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni” w rubryce 4 wyraz „1” zastępuje się wyrazem „3”,

– w grupie średniej „721. Formierze odlewniczy, spawacze, blacharze, monterzy konstrukcji metalowych i pokrewni” w rubryce 4 wyraz „2” zastępuje się wyrazem „3”,

– w grupie średniej „722. Kowale, ślusarze i pokrewni” w rubryce 4 wyraz „3” zastępuje się wyrazem „4”,

– w grupie średniej „724. Elektromonterzy sprzętu elektrycznego i elektronicznego” w rubryce 4 wyraz „4” zastępuje się wyrazem „5”,

– w grupie średniej „731. Robotnicy produkcji wyrobów precyzyjnych z metalu i materiałów pokrewnych” w rubryce 4 wyraz „2” zastępuje się wyrazem „6”,

– w grupie dużej „74. Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” w rubryce 3 przed grupą średnią „742. Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni” dodaje się nową grupę średnią w brzmieniu: „741. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym” i dla tej grupy w rubryce 4 wpisuje się wyraz „3”,

– w grupie średniej „742. Robotnicy obróbki drewna, stolarze meblowi i pokrewni” w rubryce 4 wyraz „1” zastępuje się wyrazem „2”,

– w grupie średniej „744. Robotnicy obróbki skóry” w rubryce 4 wyraz „2” zastępuje się wyrazem „3”,

– w rubryce 4 dla pozycji „Razem” wyraz „157” zastępuje się wyrazem „180”,

b) w tabeli drugiej:

– pozycja „311[38] Technik transportu” otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

311[38]

Technik transportu kolejowego

MTiGM

X

X

X

 

 

– po pozycji „313[04] Technik urządzeń audiowizualnych” dodaje się pozycję 313[05] w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

311[05]

Fotograf

MG

X

X

 

 

– skreśla się pozycję „322[08] Technik biomechanik”,

– pozycja „322[13] Technik ortopeda” otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

322[13]

Technik ortopeda

MZiOS

X

X

 

 

– po pozycji „322[15] Terapeuta zajęciowy” dodaje się pozycję 322[16] w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

322[16]

Technik optyk

MG

X

X

 

 

– po pozycji „513[01] Opiekunka dziecięca” dodaje się pozycje 514, 514[01], 594[02], 514[03], 516 i 516[01] w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

514

Pozostali pracownicy usług osobistych

 

 

 

 

 

 

 

514[01]

Fryzjer

MG

X

X

 

514[02]

Technik usług fryzjerskich

MG

X

X

 

514[03]

Technik usług kosmetycznych

MG

X

 

516

Pracownicy usług ochrony

 

 

 

 

 

 

 

516[01]

Technik ochrony fizycznej osób i mienia

MSWiA

x

 

 

– po pozycji „711[03] Górnik odkrywkowej eksploatacji złóż” dodaje się pozycję 711[04] w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

711[04]

Kamieniarz

MSWiA

X

 

 

– po pozycji „712[07] Renowator zabytków architektury” dodaje się pozycję 712[08] w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

712[08]

Zdun

MSWiA

X

 

 

– po pozycji „713[06] Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” dodaje się pozycję 713[07] w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

713[07]

Monter instalacji gazowych

MG

X

 

 

– po pozycji „714[01] Malarz-tapeciarz” dodaje się pozycje 714[02] i 714[03] w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

714[02]

Kominiarz

MG

X

 

714[03]

Lakiernik

MG

X

 

 

– po pozycji „721[02] Monter kadłubów okrętowych” dodaje się pozycję 721[03] w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

721[03]

Blacharz samochodowy

MG

X

 

 

– po pozycji „722[03] Ślusarz” dodaje się pozycję 722[04] w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

722[04]

Kowal

MG

X

 

 

– pozycja „723[03] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych” otrzymuje brzmienie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

723[03]

Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych

MRiGŻ

X

X

X

 

 

– po pozycji „724[04] Monter sieci i urządzeń telekomunikacyjnych” dodaje się pozycję 724[05] w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

724[05]

Elektromechanik

MG

X

 

 

– po pozycji „731[02] Monter instrumentów muzycznych” dodaje się pozycje 731[03], 731[04], 731[05] i 731[06] w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

731[03]

Mechanik precyzyjny

MG

X

 

731[04]

Optyk-mechanik

MG

X

 

731[05]

Zegarmistrz

MG

X

 

731[06]

Złotnik-jubiler

MG

X

X

 

 

– po pozycji „74. Pozostali robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy” dodaje się pozycje 741, 741[01], 741[02] i 741[03] w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

741

Robotnicy w przetwórstwie spożywczym

 

 

 

 

 

 

 

741[01]

Cukiernik

MRiGŻ

X

X

 

741[02]

Piekarz

MRiGŻ

X

 

741[03]

Rzeźnik-wędliniarz

MRiGŻ

X

 

 

– po pozycji „742[01] Stolarz” dodaje się pozycję 742[02] w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

742[02]

Koszykarz-plecionkarz

MG

X

 

 

– po pozycji „744[02] Obuwnik” dodaje się pozycję 744[03] w brzmieniu:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

744[03]

Garbarz skór

MG

X

 

 

§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Edukacji Narodowej: M. Handke

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Adam Misiński

Biegły rewident

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »