| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z dnia 28 maja 1999 r.

w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

Na podstawie art. 59 ust. 2 pkt 3, w związku z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 1970 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 10, poz. 55, Nr 28, poz. 153, Nr 106, poz. 678, Nr 107, poz. 688, Nr 117, poz. 753, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1117 oraz z 1999 r. Nr 1, poz. 7) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, zwanym dalej „żołnierzami zawodowymi”, którym nie wydano przedmiotów umundurowania w naturze, wypłaca się równoważnik pieniężny, zwany dalej „równoważnikiem”, w następującej wysokości:

1) oficerom w stopniu generała (admirała):

a) w jednostkach lądowych

3 688,00 zł,

b) w jednostkach lotniczych

3 725,00 zł,

c) w marynarce wojennej

4 328,00 zł,

2) oficerom starszym:

a) w jednostkach lądowych

1 780,00 zł,

b) w jednostkach lotniczych

1 781,00 zł,

c) w marynarce wojennej

1 929,00 zł,

3) oficerom młodszym:

a) w jednostkach lądowych

1 759,00 zł,

b) w jednostkach lotniczych

1 760,00 zł,

c) w marynarce wojennej

1 917,00 zł,

4) chorążym:

a) w jednostkach lądowych

1 769,00 zł;

b) w jednostkach lotniczych

1 773,00 zł,

c) w marynarce wojennej

1 861,00 zł,

5) podoficerom:

a) w jednostkach lądowych

1 747,00 zł,

b) w jednostkach lotniczych

1 751,00 zł,

c) w marynarce wojennej

1 829,00 zł.

 

2. Równoważnik w wysokości określonej w ust. 1 wypłaca się za okres od dnia 1 kwietnia danego roku kalendarzowego do dnia 31 marca następnego roku.

§ 2.
Równoważnik nie przysługuje żołnierzom zawodowym powołanym do służby w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia danego roku kalendarzowego, którym wydaje się przedmioty umundurowania w naturze.
§ 3.
Żołnierzom zawodowym mianowanym na kolejny stopień w okresie, o którym mowa w § 1 w ust. 2, wypłaca się równoważnik pieniężny w następującej wysokości:

1) generałom (admirałom):

a) w jednostkach lądowych

559,00 zł,

b) w jednostkach lotniczych

519,00 zł,

c) w marynarce wojennej

4 092,00 zł,

2) pułkownikom (komandorom):

a) w jednostkach lądowych

5 366,00 zł,

b) w jednostkach lotniczych

5 447,00 zł,

c) w marynarce wojennej

7 046,00 zł,

3) kapitanom:

a) w jednostkach lądowych

419,00 zł,

b) w jednostkach lotniczych

268,00 zł,

c) w marynarce wojennej

664,00 zł,

4) chorążym:

a) w jednostkach lądowych

383,00 zł,

b) w jednostkach lotniczych

236,00 zł,

c) w marynarce wojennej

804,00 zł,

5) podoficerom:

a) w jednostkach lądowych

529,00 zł,

b) w jednostkach lotniczych

383,00 zł,

c) w marynarce wojennej

950,00 zł,

6) podoficerom w korpusie chorążych:

a) w jednostkach lądowych

602,00 zł,

b) w jednostkach lotniczych

448,00 zł,

c) w marynarce wojennej

630,00 zł.

 

§ 4.
Kobietom będącym żołnierzami zawodowymi, przy powołaniu do służby, wypłaca się dodatkowo:

1) równoważnik pieniężny za nie wydane przedmioty umundurowania w naturze, w następującej wysokości:

a) w jednostkach lądowych

177,00 zł,

b) w jednostkach lotniczych

177,00 zł,

c) w marynarce wojennej

231,00 zł,

 

2) ryczałt na uszycie przedmiotów umundurowania, w następującej wysokości:

a) w jednostkach lądowych

3 841,00 zł,

b) w jednostkach lotniczych

3 841,00 zł,

c) w marynarce wojennej

3 841,00 zł.

 

§ 5.
W przypadku przedłużenia okresu używalności przedmiotów umundurowania należnych, a nie wydanych w naturze, żołnierzom zawodowym wypłaca się równoważnik pieniężny za przedłużony okres używalności według cen zakupu obowiązujących w dniu wypłaty równoważnika.
§ 6.
Stawki równoważnika w wysokości określonej w § 1 ust. 1 oraz równoważnika w wysokości wynikającej z § 3, a także równoważnika i ryczałtu na uszycie przedmiotów umundurowania, określone w § 4, stosuje się od dnia 1 kwietnia 1999 r.
§ 7.
Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie wysokości równoważnika pieniężnego przysługującego w zamian za umundurowanie żołnierzom zawodowym pełniącym służbę w jednostkach wojskowych podporządkowanych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 143, poz. 927).
§ 8.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Tomaszewski

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Clever Investment

Księgowość Bliska Tobie

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »