| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 28 września 1999 r.

w sprawie nadania statutu Urzędowi Służby Cywilnej.

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r: Nr 49, poz. 483 i Nr 70, poz. 778) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Urzędowi Służby Cywilnej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§ 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek

Załącznik 1. [STATUT URZĘDU SŁUŻBY CYWILNEJ]

Załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 28 września 1999 r. (poz. 895)

STATUT URZĘDU SŁUŻBY CYWILNEJ

§ 1. 1. Urząd Służby Cywilnej, zwany dalej „Urzędem", jest urzędem administracji rządowej, działającym pod bezpośrednim kierownictwem Szefa Służby Cywilnej.

2. Urząd zapewnia merytoryczną, organizacyjną, prawną, techniczną i kancelaryjno-biurową obsługę Szefa Służby Cywilnej przy realizacji zadań służby cywilnej, w szczególności w zakresie organizowania i prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, prowadzenia konkursów na wyższe stanowiska w służbie cywilnej, planowania, organizowania i prowadzenia szkoleń w służbie cywilnej oraz wydawania Biuletynu Służby Cywilnej.

3. Urząd zapewnia techniczną i kancelaryjno-biurową obsługę prac Wyższej Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.

§ 2. 1. Szef Służby Cywilnej kieruje Urzędem przy pomocy swojego zastępcy, dyrektora generalnego Urzędu oraz dyrektorów departamentów (równorzędnych komórek organizacyjnych).

2. Szef Służby Cywilnej może na piśmie upoważnić osoby wymienione w ust. 1 oraz członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Urzędzie do podejmowania decyzji w określonych przez niego sprawach, a także do występowania w jego imieniu przed innymi organami i w postępowaniu sądowym.

§ 3. 1. W skład Urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Sekretariat Szefa Służby Cywilnej,

2) Biuro Dyrektora Generalnego Urzędu,

3) Departament Rekrutacji i Selekcji w Służbie Cywilnej,

4) Departament Zarządzania Kadrami Służby Cywilnej,

5) Departament Szkolenia i Rozwoju Służby Cywilnej.

2. Bezpośredni nadzór w zakresie prawidłowego wykonywania przez komórki organizacyjne Urzędu nałożonych na nie zadań sprawuje dyrektor generalny Urzędu.

§ 4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych oraz szczegółowy tryb pracy Urzędu określa regulamin organizacyjny, nadany przez Szefa Służby Cywilnej na wniosek dyrektora generalnego Urzędu.

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »