| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 14 września 1999 r.

w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm.

Na podstawie art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 55, poz. 251, z 1995 r. Nr 95, poz. 471 i z 1997 r. Nr 121, poz. 770) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się obowiązek stosowania Polskich Norm wymienionych w załączniku do rozporządzenia.
§ 2.
Tracą moc:

1) rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 30 grudnia 1993 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych Polskich Norm i norm branżowych (Dz. U. z 1994 r. Nr 20, poz. 71 i z 1997 r. Nr 129, poz. 843),

2) rozporządzenie Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 28 marca 1994 r. w sprawie wprowadzenia obowiązku stosowania niektórych norm branżowych (Dz. U. Nr 42, poz. 159 i z 1997 r. Nr 129, poz. 842).

§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

Załącznik 1. [WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA]

Załącznik do rozporządzenia Ministra Gospodarki
z dnia 14 września 1999 r. (poz. 911)

WYKAZ POLSKICH NORM DO OBOWIĄZKOWEGO STOSOWANIA

Lp.

Numer normy PN

Tytuł normy PN

Zakres obowiązku stosowania normy

1

2

3

4

1

PN-90/A-55602

Ochrona pracy. Maszyny i urządzenia oraz stanowiska pracy przemysłu ziemniaczanego. Wymagania bezpieczeństwa pracy i ergonomii.

całość normy

2

PN-B-13067:1997

Szyby hartowane do sprzętu grzejnego.

całość normy

3

PN-B-13210:1997

Wyroby szklane i ceramiczne przeznaczone do kontaktu z żywnością. Dopuszczalne ilości uwalnianego ołowiu i kadmu.

całość normy

4

PN-93/C-01011

Produkty chemiczne stosowane w przemyśle. Pobieranie próbek. Zagadnienia bezpieczeństwa.

całość normy

5

PN-85/C-77023

Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne. Wymagania mikrobiologiczne.

całość normy bez pkt 2

6

PN-93/C-77026

Wyroby kosmetyczne i perfumeryjne. Wytyczne ogólne wprowadzania do obrotu wyrobów kosmetycznych.

całość normy bez pkt
2.2d, 2.3e, 3.1, 3.4

7

PN-C-83051:1997

Produkty chemii organicznej. Benzoesan sodu do celów spożywczych.

całość normy

8

PN-87/C-84004

Kwaśny węglan sodowy.

w zakresie wymagań dla gat. Extra i I, dla przemysłu spożywczego

9

PN-C-84909:1997

Gazy techniczne. Dwutlenek węgla skroplony, skroplony schłodzony i zestalony.

w zakresie wymagań dla rodzaju S do celów spożywczych

10

PN-81/C-84012

Kwaśny węglan amonowy

w zakresie wymagań dla rodz. l, dla przemysłu spożywczego

11

PN-C-84081-02:1998

Sól (chlorek sodowy). Sól spożywcza.

całość normy

12

PN-C-84910:1997

Gazy techniczne. Tlen sprężony.

w zakresie wymagań i badań dla rodzaju M do celów medycznych i dla rodzaju S do celów spożywczych

13

PN-C-84911:1997

Gazy techniczne. Tlen ciekły.

w zakresie wymagań i badań dla rodzaju M do celów medycznych i dla rodzaju S do celów spożywczych

14

PN-91/C-86003

Górnicze zapalniki elektryczne. Badania dopuszczeniowe.

całość normy

15

PN-92/C-86005

Górnicze materiały wybuchowe. Badania dopuszczeniowe.

całość normy

16

PN-92/C-86008

Górnicze pobudzacze wybuchowe. Badania dopuszczeniowe.

całość normy

17

PN-92/C-86009

Górnicze pobudzacze wybuchowe. Podział, oznaczenie i wymagania.

pkt 3, 4

18

PN-94/C-86020

Górnicze zapalniki elektryczne. Wymagania.

całość normy

19

PN-C-86048:1994

Materiały wybuchowe. Spłonka ZnT.

całość normy

20

PN-C-86049:1994

Materiały wybuchowe. Pentryt.

całość normy

21

PN-C-86050:1994

Materiały wybuchowe. Trójnitrotoluen.

całość normy

22

PN-93/C-86051

Materiały wybuchowe. Metanity. Wymagania.

pkt 2

 

1

2

3

4

23

PN-93/C-86052

Materiały wybuchowe. Dynamity. Wymagania.

pkt 2

24

PN-93/C-86053

Materiały wybuchowe. Karbonity. Wymagania.

pkt 2

25

PN-93/C-86054

Materiały wybuchowe. Barbaryty. Wymagania.

pkt 2

26

PN-93/C-86055

Materiały wybuchowe. Amonity. Wymagania.

pkt 2

27

PN-C-86060:1997

Materiały wybuchowe. Głowiczki zapalnikowe termo- i ciśnienioodporne.

całość normy

28

PN-C-86067:1997

Górnicze materiały wybuchowe. Klasyfikacja, oznaczenie i wymagania ogólne.

całość normy

29

PN-C-86079:1997

Technika strzałowa. Szybkozłącza.

całość normy

30

PN-C-86080:1998

Lonty detonujące. Lonty detonujące pentrytowe.

całość normy

31

PN-90/C-86100

Broń gazowa. Wymagania i badania.

całość normy

32

PN-C-86061:1997

Wyroby pirotechniczne widowiskowe. Klasyfikacja, wymagania dotyczące bezpieczeństwa i metody badań.

całość normy

33

PN-C-86203:1997

Prochy czarne.

całość normy

34

PN-84/C-87054

Nawozy sztuczne. Saletra amonowa.

całość normy

35

PN-85/C-94210/03

Smoczki gumowe. Wymagania i badania.

całość normy

36

PN-75/C-94250/34+
A2:1996

Węże gumowe. Węże nie wzmocnione do cieczy spożywczych.

całość normy

37

PN-78/C-94250/49+
A2:1996

Węże gumowe. Węże tłoczne ze wzmocnieniem tekstylnym do środków ochrony roślin.

całość normy

38

PN-76/C-94250/64

Węże gumowe. Węże ssawne do cieczy spożywczych.

całość normy

39

PN-C-96008:1998

Przetwory naftowe. Gazy węglowodorowe. Gazy skroplone C3-C4.

w zakresie wymagań
i metod badań

40

PN-C-96025:1999

Przetwory naftowe. Benzyny silnikowe. Benzyny etylizowane.

całość normy

41

PN-90/D-56271

Obrabiarki do drewna nieprodukcyjne. Ogólne wymagania bezpieczeństwa pracy w zakresie konstrukcji.

całość normy

42

PN-89/D-60256

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna. Ogólne wymagania bezpieczeństwa pracy w zakresie konstrukcji.

całość normy

43

PN-74/E-06074

Zespoły prostownikowe bezpieczne. Ogólne wymagania i badania.

całość normy

44

PN-84/E-06311

Oprawy do oświetlenia mieszkań i wnętrz użyteczności publicznej.

pkt 2.3, 2.4, 2.5

45

PN-88/E-06514

Górnicze omomierze strzałowe i próbniki ciągłości obwodu. Wymagania i badania.

całość normy

46

PN-E-06800:1996

Maszyny elektryczne wirujące. Małe silniki elektryczne.

pkt 2.7, 2.9, 2.17, 2.18, 2.19

47

PN-E-06810:1996

Maszyny elektryczne wirujące. Małe silniki do wentylatorów, suszarek i odkurzaczy.

pkt 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.12 b), i)

 

1

2

3

4

48

PN-E-06811:1996

Maszyny elektryczne wirujące. Małe silniki do narzędzi.

pkt 2.6, 2.7, 2.11 e), f), h), o)

49

PN-E-06812:1996

Maszyny elektryczne wirujące. Zespoły napędowe do wirówek do bielizny.

pkt 2.3, 2.4, 2.11, 2.16 d), e), f), h)

50

PN-E-06813:1996

Maszyny elektryczne wirujące. Zespoły napędowe do pralek.

pkt 2.3, 2.4, 2.11, 2.15 c), d), e), I)

51

PN-E-06814:1996

Maszyny elektryczne wirujące. Małe silniki komutatorowe stosowane w przyrządach do przyrządzania potraw.

pkt 2.3, 2.5, 2.6, 2.11 e), h), m), n), o)

52

PN-E-06820:1996

Maszyny elektryczne wirujące. Zespoły napędowe domowych maszyn do szycia.

pkt 2.5, 2.6, 2.7, 2.9 b), c), l), m)

53

PN-E-06821:1996

Maszyny elektryczne wirujące. Pompki elektryczne do przyrządów powszechnego użytku.

całość normy

54

PN-87/E-08111

Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe. Urządzenia hermetyzowane masą izolacyjną. Klasyfikacja, wymagania i metody badań.

całość normy

55

PN-85/E-08400/02

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Bezpieczeństwo użytkowania. Ogólne wymagania i badania.

całość normy

56

PN-85/E-08401/02

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Wkrętarki. Bezpieczeństwo użytkowania.

całość normy

57

PN-93/E-08402

Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Nożyce i wycinarki do blach. Wymagania szczegółowe i badania.

całość normy

58

PN-86/E-08404/02

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Szlifierki oscylacyjne i taśmowe. Bezpieczeństwo użytkowania.

całość normy

59

PN-89/E-08405/02

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Gwinciarki. Bezpieczeństwo użytkowania.

całość normy

60

PN-87/E-08406/02

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Strugarki do drewna. Bezpieczeństwo użytkowania.

całość normy

61

PN-88/E-08408/02

Narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym. Pilarki brzeszczotowe. Bezpieczeństwo użytkowania.

całość normy

62

PN-88/E-08501

Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.

pkt 1.2

63

PN-79/E-08510

Elektroenergetyczny sprzęt ochronny. Neonowe uzgadniacze faz.

całość normy

64

PN-91/E-90100

Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do odbiorników ruchomych i przenośnych. Ogólne wymagania i badania.

pkt 2

65

PN-89/E-90140

Przewody elektroenergetyczne o izolacji i oponie gumowej do górniczych odbiorników ruchomych i przenośnych. Wymagania i badania.

pkt 2

66

PN-85/E-93401

Oprawki gwintowe do lamp elektrycznych.

pkt 3

67

PN-F-06000-1:1998

Meble biurowe. Postanowienia ogólne.

pkt 3.1

68

PN-F-06001-1:1994

Meble mieszkaniowe. Postanowienia ogólne.

pkt 3.1

69

PN-F-06001-2:1994

Meble mieszkaniowe. Klasyfikacja jakościowa.

pkt 2.3

70

PN-91/F-06008

Meble dla dzieci. Wymagania i badania.

pkt 3.1, 3.2, tabl. 3, lp. 3 i 4

 

1

2

3

4

71

PN-90/F-06009

Meble szkolne i przedszkolne. Wymagania i badania.

pkt 3.2, 3.3, tabl. 3, lp. 1

72

PN-88/F-06010/02

Meble szkolne. Stoły uczniowskie, laboratoryjne do kreślenia i rysowania, do nauki języków obcych. Podstawowe wymiary funkcjonalne.

całość normy

73

PN-89/F-06018/02

Meble mieszkaniowe dla dzieci. Stoły, biurka i krzesła dla dzieci w wieku szkolnym. Podstawowe wymiary funkcjonalne.

całość normy

74

PN-F-06109:1997

Meble żłobkowe, przedszkolne i szkolne. Wymagania i badania wytrzymałościowe.

całość normy

75

PN-F-93000:1996

Zszywacze elektryczne. Wymagania i badania.

pkt 3.2, 3.3.7, 3.3.8

76

PN-93/G-02010

Kopalniane stacje ratownictwa górniczego. Zasady projektowania.

całość normy

77

PN-G-02100:1996

Górnictwo odkrywkowe. Szerokość pasów ochronnych wyrobisk odkrywkowych.

całość normy

78

PN-G-02105:1996

Górnictwo odkrywkowe. Odległości sieci trakcyjnej od szyn torów i od budowli.

całość normy

79

PN-G-02600:1996

Ochrona pracy w górnictwie. Oświetlenie podziemnych wyrobisk zakładów górniczych.

całość normy

80

PN-84/G-02700

Prądy błądzące. Określenia i metody pomiarów.

całość normy

81

PN-85/G-02701

Górnicze elektryczne zapalarki strzałowe.

całość normy

82

PN-89/G-02702

Przyrządy do badania górniczych elektrycznych zapalarek strzałowych. Impulsometry strzałowe.

całość normy

83

PN-62/G-04025

Powietrze kopalniane. Pobieranie próbek powietrza z wyrobisk górniczych.

całość normy

84

PN-87/G-04026

Ciecze hydrauliczne stosowane w systemach maszyn i urządzeń górniczych. Metody badań i oceny palności.

całość normy

85

PN-G-04035:1994

Ochrona czystości powietrza w zakładach górniczych. Pomiar stężenia zapylenia powietrza oraz oznaczanie zawartości wolnej krzemionki w pyle.

całość normy

86

PN-G-04037:1998

Zabezpieczenia przeciwwybuchowe zakładów górniczych. Zabezpieczenie przed wybuchem pyłu węglowego. Oznaczanie zawartości części niepalnych w pyle kopalnianym.

całość normy

87

PN-G-04151:1997

Wentylatory kopalniane. Wyznaczanie podstawowych parametrów hałasu w warunkach ruchowych.

całość normy

88

PN-70/G-04161

Wentylatory kopalniane główne. Badanie podstawowych parametrów pracy.

całość normy

89

PN-74/G-04165

Wentylatory osiowe miejscowego przewietrzania. Podstawowe wymagania.

całość normy

90

PN-G-04210:1996

Szyby górnicze. Obudowy i zbrojenia szybów. Ogólne zasady badań.

całość normy

91

PN-G-04211:1996

Szyby górnicze. Obudowa betonowa. Kryteria oceny i metody badań.

całość normy

92

PN-91/G-04510

Paliwa stałe. Symbole i współczynniki przeliczeniowe.

całość normy

93

PN-93/G-04558

Węgiel kamienny. Oznaczanie wskaźnika samozapalności.

całość normy

 

1

2

3

4

94

PN-G-05002:1997

Górnictwo. Betonowe tamy wodne jednodrzwiowe na ciśnienie 0,5, 1,0, 1,5 MPa w podziemnych zakładach górniczych. Zasady projektowania i wykonania.

całość normy

95

PN-G-05012:1997

Przewietrzanie wyrobisk górniczych. Śluzowe tamy wentylacyjne. Zasady projektowania i wykonania.

całość normy

96

PN-G-05013:1997

Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w zakładach górniczych. Zasady projektowania wzajemnego usytuowania torów, ścieków i posadowień obudowy.

całość normy

97

PN-G-05014:1997

Szyby górnicze. Ogrzewanie powietrza wdechowego. Zasady projektowania instalacji.

całość normy

98

PN-G-05016:1997

Szyby górnicze. Obudowa. Obciążenia.

całość normy

99

PN-G-05018:1997

Przewietrzanie kopalń. Wejścia śluzowe i włazy do kanałów wentylacyjnych. Zasady projektowania.

całość normy

100

PN-G-05019:1997

Górnictwo. Kopalniane tamy wodne pełne. Zasady projektowania i wykonania.

całość normy

101

PN-G-05021:1997

Górnictwo. Tamy wodne z drzwiami dla komór w głównym odwadnianiu podziemnych zakładów górniczych. Zasady projektowania i wykonania.

całość normy

102

PN-G-05100:1998

Górnictwo. Podziemne stałe składy materiałów wybuchowych. Wytyczne projektowania i wykonania.

całość normy

103

PN-G-05600:1998

Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. Obudowa powłokowa. Zasady projektowania i obliczeń statycznych.

całość normy

104

PN-74/G-06001

Szyby górnicze. Obudowa murowa i betonowa. Wymagania i badania.

całość normy

105

PN-G-06009:1997

Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w zakładach górniczych. Odstępy ruchowe i wymiary przejścia dla ludzi.

 

106

PN-90/G-06011

Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w kopalniach. Wyrobiska obudowane odrzwiami z kształtowników korytkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

całość normy

107

PN-G-06016:1997

Wyrobiska korytarzowe poziome i pochyłe w zakładach górniczych. Przejścia nad urządzeniami transportowymi. Wymagania.

całość normy

108

PN-G-06020:1994

Podziemne wyrobiska górnicze dla ruchu samojezdnych maszyn górniczych. Podział i wymagania.

całość normy

109

PN-G-06021:1997

Obudowa górniczych wyrobisk korytarzowych. Okładziny żelbetowe.

całość normy

110

PN-G-06031:1998

Ruch samojezdnych maszyn górniczych. Znaki na drogach podziemnych.

całość normy

111

PN-G-06102:1996

Podziemne wyrobiska zakładów górniczych. Stacje pomiarowe powietrza. Wymagania.

całość normy

112

PN-G-06105:1998

Górnictwo. Podziemne składy paliw. Wymagania.

całość normy

113

PN-84/G-09000.01

Mapy górnicze. Podział i określenia.

całość normy

114

PN-84/G-09000.03

Mapy górnicze. Wymagania podstawowe.

całość normy

115

PN-72/G-09001

Mapy górnicze. Wzorce, nazwy i symbole barw.

całość normy

 

1

2

3

4

116

PN-72/G-09003

Mapy górnicze. Umowne znaki obiektów i urządzeń na powierzchni.

całość normy

117

PN-70/G-09004

Mapy górnicze. Umowne znaki podziemnych wyrobisk górniczych.

całość normy

118

PN-76/G-09005

Mapy górnicze. Umowne znaki skał i surowców mineralnych.

całość normy

119

PN-72/G-09006

Mapy górnicze. Umowne znaki zagrożeń i urządzeń zabezpieczających w wyrobiskach podziemnych.

całość normy

120

PN-72/G-09007

Mapy górnicze. Umowne znaki granic.

całość normy

121

PN-74/G-09008

Mapy górnicze. Umowne znaki podziemnych urządzeń transportowych, maszyn przodkowych oraz urządzeń energetycznych.

całość normy

122

PN-75/G-09009

Mapy górnicze. Umowne znaki wentylacyjne.

całość normy

123

PN-73/G-09010

Mapy górnicze. Umowne znaki geologiczne różne.

pkt 3÷9

124

PN-73/G-09016

Mapy górnicze. Umowne znaki wyrobisk odkrywkowych i zwałowisk.

całość normy

125

PN-73/G-09017

Mapy górnicze. Umowne znaki robót strzelniczych w górnictwie odkrywkowym.

całość normy

126

PN-73/G-09018

Mapy górnicze. Umowne znaki urządzeń i obiektów w górnictwie odkrywkowym.

całość normy

127

PN-75/G-09019

Mapy górnicze. Umowne znaki gospodarki terenami w górnictwie odkrywkowym.

całość normy

128

PN-75/G-09020

Mapy górnicze. Umowne znaki rekultywacji w górnictwie odkrywkowym.

całość normy

129

PN-75/G-09021

Mapy górnicze. Umowne znaki otworów wiertniczych w górnictwie odkrywkowym.

całość normy

130

PN-G-09051:1997

Miernictwo górnicze. Szyby, wieże szybowe i urządzenia wyciągowe. Wyznaczanie i utrwalanie charakterystycznych punktów oraz osi.

całość normy

131

PN-93/G-11010

Górnictwo. Materiały do podsadzki hydraulicznej. Wymagania i badania.

całość normy

132

PN-G-11020:1994

Górnictwo. Pył kamienny przeciwwybuchowy.

całość normy

133

PN-G-14100:1997

Podziemne wyrobiska korytarzowe i komorowe. Beton natryskowy. Wymagania i badania.

całość normy

134

PN-85/G-15000.01

Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych. Postanowienia ogólne.

całość normy

135

PN-92/G-15000.05

Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych. Odrzwia łukowe otwarte. Badania stanowiskowe.

całość normy

136

PN-G-15000.07:1996

Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych. Rozpory stalowe dwustronnego działania. Wymagania i badania.

całość normy

137

PN-G-15000.09:1998

Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych. Kształtowniki korytkowe proste. Próba statyczna zginania.

całość normy

 

1

2

3

4

138

PN-87/G-15000.10

Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych. Strzemiona. Badania wytrzymałościowe.

całość normy

139

PN-91/G-15000.11

Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych. Kształtowniki korytkowe proste. Badania złącz.

całość normy

140

PN-G-15000.12:1994

Obudowa chodników odrzwiami podatnymi z kształtowników korytkowych. Kształtowniki korytkowe. Próba statycznego skręcania.

całość normy

141

PN-G-15050:1996

Obudowa wyrobisk górniczych. Siatki okładzinowe zgrzewane.

całość normy

142

PN-G-15091:1998

Kotwie górnicze. Wymagania.

całość normy

143

PN-G-15530:1996

Górnicza obudowa zmechanizowana. Stojaki hydrauliczne. Wymagania.

całość normy

144

PN-G-15532:1996

Górnicza obudowa indywidualna. Stojaki hydrauliczne centralnie zasilane. Wymagania.

całość normy

145

PN-G-15533:1997

Górnicza obudowa indywidualna. Stojaki cierne. Wymagania i badania.

całość normy

146

PN-G-15534:1997

Górnicza obudowa indywidualna. Głowica koronowa do stojaków ciernych i hydraulicznych. Podstawowe wymagania.

całość normy

147

PN-G-15535:1998

Górnicza obudowa indywidualna. Baterie zaworowe stojaków hydraulicznych centralnie zasilanych. Wymagania.

całość normy

148

PN-G-15541:1997

Górnicza obudowa indywidualna. Stropnice zwykłe SZG.

całość normy

149

PN-G-15545:1997

Górnicza obudowa indywidualna. Stropnice członowe SCG. Wymagania i badania.

całość normy

150

PN-92/G-32000

Górnicze napędy i sterowanie hydrauliczne. Złącza wtykowe. Podstawowe parametry i wymiary.

całość normy

151

PN-G-36000:1997

Napędy spalinowe dla podziemnych pojazdów górniczych. Wymagania.

całość normy

152

PN-G-38010:1997

Ochrona pracy w górnictwie. Silniki indukcyjne trójfazowe do maszyn górniczych. Wymagania i badania.

całość normy

153

PN-73/G-42011

Lampy górnicze elektryczne. Podstawowe wymagania i badania.

całość normy

154

PN-G-42021:1997

Elektroenergetyka kopalniana. Stacje transformatorowe. Wymagania i badania.

całość normy

155

PN-G-42041:1997

Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej. System uziemiających przewodów ochronnych. Wymagania.

całość normy

156

PN-G-42042:1997

Środki ochronne i zabezpieczające w elektroenergetyce kopalnianej. Zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe. Wymagania i zasady doboru.

całość normy

157

PN-G-42050:1997

Elektroenergetyka kopalniana. Rozdzielnice kopalniane prądu przemiennego na napięcie powyżej 1 kV do 15 kV włącznie. Wymagania i badania.

całość normy

 

1

2

3

4

158

PN-G-43026:1998

Przewietrzanie wyrobisk górniczych drążonych z wykorzystaniem maszyn spalinowych. Lutniociągi wentylacyjne. Określanie podstawowych parametrów.

całość normy

159

PN-G-43055:1998

Przewietrzanie wyrobisk górniczych. Wentylatory wolnostrumieniowe. Zasady budowy i eksploatacji.

całość normy

160

PN-G-44100:1996

Górnictwo. Rurociągi odmetanowania.

całość normy

161

PN-78/G-46039

Wozy kopalniane. Sprzęg hakowy.

całość normy

162

PN-G-46200:1994

Naczynia wyciągowe. Zawieszenia linowe nośne z sercówką samozaciskową. Wymagania i badania.

całość normy

163

PN-G-46201:1997

Górnicze wyciągi szybowe. Zawieszenia lin wyrównawczych. Wymagania i badania.

całość normy

164

PN-G-46203:1996

Górnicze wyciągi szybowe. Koła linowe kierujące. Wymagania i badania.

całość normy

165

PN-G-46205:1997

Górnicze wyciągi szybowe. Naczynia wyciągowe stalowe. Wymagania i badania.

całość normy

166

PN-G-46206:1997

Górnicze wyciągi szybowe. Odporność cieplna hamulców tarczowych maszyn wyciągowych. Wymagania i badania.

całość normy

167

PN-G-46221:1997

Szyby górnicze. Zamknięcia przeciwpożarowe zrębów szybów wdechowych. Wymagania.

całość normy

168

PN-G-46222:1997

Szyby górnicze. Przedziały drabinowe. Wymagania i badania.

całość normy

169

PN-G-46224:1997

Szyby górnicze. Zbrojenia sztywne. Wymagania i badania.

całość normy

170

PN-G-46225:1997

Szyby górnicze. Połączenia kotwiowe zbrojenia z obudową szybu. Wymagania i badania.

całość normy

171

PN-G-46230:1996

Górnicze wyciągi szybowe. Prowadnice ślizgowe staliwne do prowadników sztywnych.

całość normy

172

PN-93/G-46606

Liny stalowe o konstrukcji zamkniętej stosowane w kopalniach. Warunki techniczne odbioru.

całość normy

173

PN-86/G-46730

Wciągniki górnicze łańcuchowe.

całość normy

174

PN-G-46732:1997

Wciągniki górnicze łańcuchowe. Łańcuchy krótkoogniwowe kalibrowane.

całość normy

175

PN-G-46731:1996

Wciągniki górnicze łańcuchowe. Haki jednorożne.

całość normy

176

PN-G-47050:1997

Ochrona pracy w górnictwie. Sygnalizacja optyczna i akustyczna w podziemnych wyrobiskach zakładów górniczych. Wymagania.

całość normy

177

PN-G-47061:1996

Górnicze koleje podziemne. Nawierzchnie torowe. Wymagania.

całość normy

178

PN-G-47071:1997

Górnicze koleje podziemne. Ładownie baterii akumulatorów trakcyjnych. Wymagania.

całość normy

179

PN-G-47072:1997

Górnicze koleje podziemne. Stacje osobowe. Wymagania.

całość normy

180

PN-G-49001:1997

Koleje podziemne. Sygnały i znaki kolejowe.

całość normy

181

PN-G-49002:1996

Sygnalizacja w transporcie podziemnym. Sygnały i znaki dla pieszych.

całość normy

 

1

2

3

4

182

PN-93/G-50000

Ochrona pracy. Maszyny i urządzenia górnicze. Ogólne wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

183

PN-93/G-50001

Ochrona pracy. Wyposażenie elektryczne maszyn i urządzeń górniczych. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

184

PN-G-50003:1996

Ochrona pracy w górnictwie. Urządzenia elektryczne górnicze w wykonaniu normalnym. Wymagania i badania.

całość normy

185

PN-G-50004:1994

Ochrona pracy. Przenośniki zgrzebłowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy
bez pkt 2.19.3

186

PN-G-50005:1997

Ochrona pracy w górnictwie. Przenośniki taśmowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

187

PN-G-50006:1997

Ochrona pracy w górnictwie. Urządzenia automatyki i telekomunikacji górniczej. Wymagania i badania.

całość normy

188

PN-G-50010:1997

Ochrona pracy w górnictwie. Układy sterowania podziemnych przenośników taśmowych. Wymagania.

całość normy

189

PN-G-50017:1996

Ochrona pracy w górnictwie. Lokomotywy kopalniane podziemne z napędem elektrycznym. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

190

PN-G-50019:1997

Ochrona pracy w górnictwie. Wozy szynowe do transportu osób. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

191

PN-G-50020:1994

Ochrona pracy. Wozy kopalniane urobkowe i materiałowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

192

PN-G-50032:1996

Ochrona pracy w górnictwie. Urządzenia strugowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

193

PN-G-50033:1996

Ochrona pracy w górnictwie. Ładowarki. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

194

PN-G-50034:1994

Ochrona pracy. Kombajny ścianowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

195

PN-93/G-50035

Ochrona pracy. Kombajny chodnikowe. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

196

PN-G-50038:1997

Ochrona pracy w górnictwie. Urządzenia kotwiąco-przesuwające przenośników zgrzebłowych i strugów. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

197

PN-G-50041:1994+ A1:1998

Ochrona pracy. Obudowy ścianowe zmechanizowane. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

198

PN-G-50042:1996

Ochrona pracy w górnictwie. Ścianowe kompleksy zmechanizowane. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy
bez pkt 2.15

199

PN-93/G-50051

Ochrona pracy. Ciągarki górnicze łańcuchowe ręczne. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

200

PN-93/G-50052

Ochrona pracy. Ciągarki górnicze linowe ręczne. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

201

PN-G-50053:1997

Ochrona pracy w górnictwie. Wciągarki bębnowe wolnobieżne. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

 

202

PN-G-50054:1997

Ochrona pracy w górnictwie. Kołowroty. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

 

1

2

3

4

203

PN-G-50071:1996

Ochrona pracy w górnictwie. Agregaty zasilające hydrauliczne. Wymagania bezpieczeństwa i ergonomii.

całość normy

204

PN-G-50090:1997

Ochrona pracy w górnictwie. Sieć elektryczna trakcji przewodowej. Wymagania.

całość normy

205

PN-G-52101:1997

Górnictwo. Kopalniane magazyny awaryjne. Wymagania.

całość normy

206

PN-90/G-56235

Wiertarki górnicze obrotowe ręczne. Ogólne wymagania.

całość normy

207

PN-G-50251:1997

Górnictwo odkrywkowe. Urządzenia sygnalizacji pożarowej na koparkach i zwałowarkach. Wymagania podstawowe.

całość normy

208

PN-91/G-56260

Wiertarki górnicze udarowe pneumatyczne. Ogólne wymagania.

całość normy

209

PN-93/G-56265

Wiertarki górnicze udarowe. Wiertła jednodłutowe, żerdzie i koronki.

całość normy

210

PN-93/G-57000

Wiertarki górnicze obrotowe. Żerdzie śrubowe i rączki. Podstawowe wymagania i wymiary przyłączeniowe.

całość normy

211

PN-G-57401:1996

Wiercenia dołowe. Żerdzie rurowe.

całość normy

212

PN-93/G-58000

Puszki na górnicze materiały wybuchowe.

całość normy

213

PN-93/G-58001

Ładownice na górnicze zapalniki elektryczne.

całość normy

214

PN-92/G-59001

Samojezdne maszyny górnicze. Konstrukcje chroniące operatora przed obwałami skał. Wymagania i badania.

całość normy

215

PN-G-59002:1994

Samojezdne maszyny górnicze. Widoczność ze stanowiska pracy operatora. Wymagania i badania.

całość normy

216

PN-G-59003:1998

Samojezdne maszyny górnicze. Urządzenia klimatyzacyjne. Wymagania i badania.

całość normy

217

PN-73/G-60005

Tamy bezpieczeństwa. Zasady projektowania i wykonania.

całość normy

218

PN-73/G-60101

Przewietrzanie wyrobisk górniczych. Tamy wentylacyjne. Zasady projektowania i wykonania.

całość normy

219

PN-G-61020:1997

Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Łączniki ochronne pod graniatkę.

całość normy

220

PN-93/G-61026

Wiercenia obrotowe normalnośrednicowe. Zawór bezpieczeństwa nadgraniatkowy i podgraniatkowy.

całość normy

221

PN-G-61031:1997

Wiertnictwo. Ściski do obciążników i rur okładzinowych. Główne wymagania i badania.

całość normy

222

PN-G-61100-1:1997

Wiertnictwo. Połączenia kołnierzowe klamrowe. Wymagania i badania.

całość normy

223

PN-91/G-74040

Maszyny górnicze. Silniki pneumatyczne zębate. Podstawowe wymagania.

całość normy

224

PN-61/G-95005

Prowadniki szybowe. Prowadniki z litego drewna krajowego.

całość normy

225

PN-H-01201:1997

Obróbka cieplna. Piece z atmosferą regulowaną. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące budowy i eksploatacji.

całość normy

 

1

2

3

4

226

PN-H-01203:1997

Obróbka cieplna. Przemysłowe piece próżniowe. Wymagania dotyczące budowy i eksploatacji.

całość normy

227

PN-88/H-54553

Maszyny i urządzenia odlewnicze. Ogólne wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

228

PN-88/H-54554

Maszyny i urządzenia odlewnicze. Formierki i rdzeniarki. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

229

PN-88/H-54555

Maszyny i urządzenia odlewnicze. Urządzenia do czyszczenia odlewów. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

230

PN-88/H-54556

Maszyny i urządzenia odlewnicze. Kokilarki. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

232

PN-90/H-54559

Maszyny i urządzenia odlewnicze. Maszyny do odlewania ciśnieniowego. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

233

PN-H-93011:1996

Stal konstrukcyjna. Kęsy i pręty kwadratowe walcowane na gorąco na butle do gazów technicznych i ciśnieniowe zbiorniki stałe.

całość normy

234

PN-H-93441-1
do 10:1994

Kształtowniki stalowe walcowane na gorąco dla górnictwa. Ogólne wymagania i badania oraz wymiary.

całość normy

235

PN-I-73005-1:1997

Rejestratory transakcyjne z pamięcią fiskalną. Wymagania ogólne i badania.

całość normy

236

PN-I-73005-2:1998

Rejestratory transakcyjne z pamięcią fiskalną. Kasy rejestrujące. Wymagania i badania.

całość normy

237

PN-I-73005-3:1998

Rejestratory transakcyjne z pamięcią fiskalną. Terminale sklepowe. Wymagania i badania.

całość normy

238

PN-93/M-35350

Kotły grzewcze gazowe wodne niskotemperaturowe i średniotemperaturowe. Wymagania i badania.

całość normy
bez pkt 3.18

239

PN-84/M-35603

Technika bezpieczeństwa. Stałe zbiorniki ciśnieniowe. Znakowanie.

całość normy

240

PN-81/M-35630

Technika bezpieczeństwa. Kotły parowe i wodne. Zawory bezpieczeństwa.

całość normy

241

PN-79/M-40300

Kuchnie i kuchenki gazowe użytku domowego.

całość normy

242

PN-87/M-40301

Gazowe grzejniki wody przepływowej. Wymagania i badania.

całość normy

243

PN-89/M-40302

Promienniki gazowe.

całość normy

244

PN-86/M-40305

Urządzenia gazowe użytku domowego. Wymagania ogólne.

całość normy

245

PN-86/M-40306

Urządzenia gazowe użytku domowego. Metody badań.

całość normy

246

PN-87/M-40307

Ogrzewacze pomieszczeń gazowe konwekcyjne. Wymagania i badania.

całość normy

247

PN-71/M-40321

Reduktory do gazu propanowi-butanowego. Ogólne wymagania i badania.

całość normy

248

PN-89/M-41105

Elektryczne chłodziarki domowe. Wymagania i badania.

pkt 2.16, 2.3, 2.4.1 do 2,4.3, 2.1.3 do 2.1.6,3.1, 4.3.2,4.3.10 do 4.3.13, 4.3.16, 4.3.21 do 4.3.24

 

1

2

3

4

249

PN-90/M-41106

Elektryczne chłodziarko-zamrażarki domowe. Wymagania i badania.

całość normy

250

PN-77/M-43021

Wentylatory. Ogólne wymagania i badania.

całość normy

251

PN-82/M-55681

Obrabiarki do metali. Osłony zabezpieczające ściernic. Wymiary podstawowe i wymagania techniczne.

całość normy

252

PN-81/M-55720/00

Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

253

PN-81/M-55720/01

Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji tokarek.

całość normy

254

PN-81/M-55720/02

Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji frezarek.

całość normy

255

PN-81/M-55720/03

Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji szlifierek.

całość normy

256

PN-81/M-55720/04

Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji wiertarko-frezarek.

całość normy

257

PN-81/M-55720/05

Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji wiertarek.

całość normy

258

PN-81/M-55720/06

Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji obrabiarek do uzębień.

całość normy

259

PN-81/M-55720/07

Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji strugarek, dłutownic i przeciągarek.

całość normy

260

PN-81/M-55720/08

Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji przecinarek.

całość normy

261

PN-81/M-55720/09

Obrabiarki do metali. Ochrona pracy. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji obrabiarek zespołowych i linii obrabiarek zespołowych.

całość normy

262

PN-92/M-66026

Tłoczniki. Stopnie zagrożenia.

całość normy

263

PN-88/M-66027

Tłoczniki. Ogólne wymagania bezpieczeństwa.

całość normy

264

PN-89/M-68050/01

Maszyny do obróbki plastycznej metali. Ogólne wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

265

PN-89/M-68050/02

Maszyny do obróbki plastycznej metali. Prasy mechaniczne. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

266

PN-89/M-68050/03

Maszyny do obróbki plastycznej metali. Prasy śrubowe. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

267

PN-89/M-68050/04

Maszyny do obróbki plastycznej metali. Zwijarki do blach. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

268

PN-90/M-68050/05

Maszyny do obróbki plastycznej metali. Prasy hydrauliczne. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

269

PN-90/M-68050/06

Maszyny do obróbki plastycznej metali. Nożyce. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

270

PN-91/M-68050/07

Maszyny do obróbki plastycznej metali. Młoty. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

271

PN-91/M-68050/08

Maszyny do obróbki plastycznej metali. Maszyny automatyczne i półautomatyczne. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

272

PN-92/M-68050/09

Maszyny do obróbki plastycznej metali. Prasy krawędziowe. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

 

1

2

3

4

273

PN-92/M-68050/10

Maszyny do obróbki plastycznej metali. Maszyny do prostowania. Wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji.

całość normy

274

PN-79/M-69221

Butle do gazów. Butle stalowe spawane.

całość normy

275

PN-M-69228:1994+
A1:1997

Butle do gazów. Zawory do butli. Wymagania i badania.

całość normy

276

PN-M-71075:1996

Zbiorniki wysokociśnieniowe roztłaczane. Wymagania i metody badań.

całość normy

277

PN-90/M-77006

Szybkowary. Ogólne wymagania i badania.

całość normy

278

PN-89/M-77271

Kuchenki gazowe turystyczne.

całość normy

279

PN-89/M-77275

Urządzenia gazowe turystyczne. Ogólne wymagania i metody badań.

całość normy

280

PN-M-80284:1997

Górnictwo odkrywkowe. Dopuszczalne zużycie lin stalowych.

całość normy

281

PN-M-86403:1996

Łożyska toczne. Łożyska kulkowe i wałeczkowe. System oznaczania.

całość normy

282

PN-70/N-01270/01 do 04, 07 do 09, 12, 14

Wytyczne znakowania rurociągów.

całość normy

283

PN-85/N-74010/01

Ołówki i kredki. Postanowienia ogólne.

pkt 3.1.1 i 3.1.4 w zakresie toksyczności powłoki

284

PN-91/N-98100

Wózki dziecięce.

całość normy bez pkt 3.3

285

PN-75/O-79707

Butelki do napojów gazowanych.

całość normy

286

PN-O-91013:1999

Obuwie. Znakowanie.

całość normy

287

PN-P-50425:1995

Pergamin sztuczny kwasowy i papiery pergaminowe. Właściwości, wymagania i metody badań.

całość normy

288

PN-90/P-50440

Papier śniadaniowy.

pkt 3.1 w zakresie parametrów jakości zdrowotnej i obowiązku posiadania atestu

289

PN-90/P-50549

Wata celulozowa.

całość normy

290

PN-P-82011:1996

Tekstylia. Dopuszczalne zawartości formaldehydu.

całość normy

291

PN-P-84004:1996

Tekstylia. Dzianiny i wyroby dziewiarskie. Wartości wskaźnika zmiany wymiarów po praniu.

całość normy

292

PN-79/P-84512

Pieluszki.

całość normy

293

PN-84/P-84515

Koszulki i kaftaniki z tkanin dla niemowląt.

całość normy

294

PN-90/P-84531+ A1:1997

Wyroby konfekcyjne. Oznaczenie.

całość normy bez umieszczania na etykiecie wyrobu: – skróconego symbolu, – roku produkcji

295

PN-85/P-84752

Dzianiny i wyroby dziane. Wskaźniki odporności wybarwień.

całość normy

296

PN-90/P-84753+ A1:1997

Wyroby dziane. Oznaczanie.

całość normy bez umieszczania na etykiecie wyrobu: – skróconego symbolu, – znaku KJ

 

1

2

3

4

297

PN-93/R-02001/01

Ciągniki i maszyny rolnicze i leśne. Techniczne środki zapewnienia bezpieczeństwa. Postanowienia ogólne.

całość normy

298

PN-91/R-36124

Ciągniki kołowe rolnicze i leśne. Konstrukcje ochronne. Metoda badania dynamicznego i warunki zatwierdzenia.

całość normy

299

PN-92/R-36131

Ciągniki rolnicze. Kotwiczenie pasów bezpieczeństwa.

całość normy

300

PN-87/S-46200

Rowery. Wymagania i badania.

całość normy

301

PN-S-76021:1998

Instalacja elektryczna pojazdów samochodowych. Wymagania i metody badań.

całość normy

302

PN-93/T-42107+ A1:1996+A2:1997

Bezpieczeństwo urządzeń techniki informatycznej i elektrycznych urządzeń techniki biurowej.

całość normy

303

PN-83/Z-08002/01

Wykrywacze gazów. Znakowanie wykrywaczy rurkowych.

całość normy

304

PN-Z-87000:1998

Ceratki i podkłady niemowlęce.

całość normy

305

PN-Z-87001:1998

Odciągacze pokarmu kobiecego.

całość normy

306

PN-Z-87002:1998

Gruszki medyczne.

całość normy

307

PN-EN 71-1:1998

Bezpieczeństwo zabawek. Własności mechaniczne i fizyczne.

całość normy

308

PN-EN 71-2:1998

Bezpieczeństwo zabawek. Palność.

całość normy

309

PN-EN 71-3:1998

Bezpieczeństwo zabawek. Migracja określonych pierwiastków.

całość normy

310

PN-EN 71-4:1998

Bezpieczeństwo zabawek. Zestawy do wykonywania doświadczeń chemicznych i podobnych.

całość normy

311

PN-EN 71-5:1998

Bezpieczeństwo zabawek. Zabawki (zestawy chemiczne) nie przeznaczone do wykonywania doświadczeń chemicznych.

całość normy

312

PN-EN 71-6:1998

Bezpieczeństwo zabawek. Znak graficzny ostrzegawczy dotyczący wieku.

całość normy

313

PN-EN 201:1994

Techniczne wymagania bezpieczeństwa w konstrukcji i budowie wtryskarek do tworzyw sztucznych i gumy.

całość normy

314

PN-EN 228:1999

Przetwory naftowe. Benzyny silnikowe.

całość normy

315

PN-EN 393+AC:1998

Kamizelki ratunkowe i indywidualne środki asekuracyjne. Środki asekuracyjne – 50 N.

całość normy

316

PN-EN 442-1:1999

Radiatory i konwektory. Wymagania i warunki techniczne.

całość normy

317

PN-EN 590:1999

Przetwory naftowe. Oleje napędowe.

całość normy bez pkt NA.3 załącznika krajowego NA

318

PN-EN 716-1:1999

Meble. Łóżka dziecięce i łóżka dziecięce składane mieszkaniowe. Wymagania dotyczące bezpieczeństwa.

całość normy

319

PN-EN 775:1998

Roboty przemysłowe. Bezpieczeństwo.

całość normy

 

1

2

3

4

320

PN-EN 982:1998

Bezpieczeństwo maszyn. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące układów hydraulicznych i pneumatycznych i ich elementów. Hydraulika.

całość normy

321

PN-EN 50060+ A1:1998

Spawalnicze źródła energii do ręcznego spawania łukowego o ograniczonym czasie obciążenia.

całość normy

322

PN-EN 60335-1:1999

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.

całość normy

323

PN-EN 60335-2-35:1999

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla przepływowych ogrzewaczy wody.

całość normy

324

PN-EN-60974-1:1997 IEC 974-1

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące urządzeń do spawania łukowego. Spawalnicze źródła energii.

całość normy

325

PN-EN 61010-1:1999

Wymagania bezpieczeństwa elektrycznych przyrządów pomiarowych, automatyki i urządzeń laboratoryjnych. Wymagania ogólne.

całość normy

326

PN-IEC 34-1:1997

Maszyny elektryczne wirujące. Dane znamionowe i parametry.

pkt 6.4, 6.5, 7.10, 8.1, 8.5, 8.7, 8.9, 10.1

327

PN-IEC 34-5:1998

Maszyny elektryczne wirujące. Klasyfikacja stopni ochrony zapewnianych przez osłony maszyn elektrycznych wirujących (kod IP).

całość normy

328

PN-IEC 65:1998+A#

Wymagania bezpieczeństwa użytkowania elektronicznego sprzętu powszechnego użytku zasilanego z sieci.

całość normy

329

PN-IEC 320-1:1998

Nasadki i wtyki do użytku domowego i podobnych ogólnych zastosowań. Wymagania ogólne.

całość normy

330

PN-IEC 335-2-2:1997

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla odkurzaczy i przyrządów czyszczących zasysających wodę.

całość normy

331

PN-IEC 335-2-3:1997

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla żelazek.

całość normy

332

PN-IEC 335-2-4:1997

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla wirówek do bielizny.

całość normy

333

PN-IEC 335-2-5:1997

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla zmywarek do naczyń.

całość normy

334

PN-IEC 335-2-7:1997

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla pralek.

całość normy

335

PN-IEC 335-2-9:1997

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla opiekaczy, prodiży i podobnych przyrządów.

całość normy

336

PN-IEC 335-2-13:1997

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla frytkownic, patelni i podobnych przyrządów.

całość normy

 

1

2

3

4

337

PN-IEC 335-2-14:1997

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla maszyn kuchennych.

całość normy

338

PN-IEC 335-2-61:1997

Bezpieczeństwo elektrycznych przyrządów do użytku domowego i podobnego. Wymagania szczegółowe dla akumulacyjnych ogrzewaczy pomieszczeń.

całość normy

339

PN-IEC 432-1+ A1:1996

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące żarówek. Żarówki z żarnikiem wolframowym do użytku domowego i podobnych ogólnych celów oświetleniowych.

całość normy

340

PN-IEC 742+A1:1997

Transformatory separacyjne i transformatory bezpieczeństwa. Wymagania.

całość normy

341

PN-IEC 745-2-1+ A1:1996

Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe dla wiertarek.

całość normy

342

PN-IEC 745-2-1+ A1/Ak:1996

Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe dla wiertarek. Wymagania do stosowania w kraju.

całość normy

343

PN-IEC 745-2-3:1996

Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe dla szlifierek, polerek i szlifierek dyskowych.

całość normy

344

PN-IEC 745-2-5:1996

Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe dla pilarek tarczowych i noży tarczowych.

całość normy

345

PN-IEC 745-2-5/Ak:1996

Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe dla pilarek tarczowych i noży tarczowych. Wymagania do stosowania w kraju.

całość normy

346

PN-IEC 745-2-6:1996

Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe dla młotków.

całość normy

347

PN-IEC 745-2-6/Ak:1996

Bezpieczeństwo narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym. Wymagania szczegółowe dla młotków. Wymagania do stosowania w kraju.

całość normy

348

PN-IEC 832:1994

Drążki izolacyjne i uniwersalne elementy robocze do prac pod napięciem.

całość normy

349

PN-IEC 884-1:1996

Gniazda wtyczkowe i wtyczki do użytku domowego i podobnego. Wymagania ogólne.

całość normy

350

PN-IEC 1242:1998

Sprzęt elektroinstalacyjny. Przedłużacze zwijane do użytku domowego i podobnego.

całość normy

351

PN-IEC 60038:1998

Napięcia znormalizowane IEC.

całość normy

352

PN-ISO 32:1994

Sprzęt medyczny. Butle do gazów medycznych. Oznakowanie zawartości.

całość normy

353

PN-ISO 3154:1997

Liny splotkowe do wyciągów górniczych. Techniczne warunki dostawy.

całość normy

354

PN-ISO 3411:1998

Maszyny do robót ziemnych. Wymiary operatorów i minimalna przestrzeń wokół operatora.

całość normy

355

PN-ISO 4253:1996

Ciągniki rolnicze. Usytuowanie siedziska operatora. Wymiary.

całość normy

356

PN-ISO 5700:1996

Ciągniki kołowe rolnicze i leśne. Konstrukcje ochronne. Metoda badania statycznego i warunki oceny.

całość normy

357

PN-ISO 5970:1994

Meble, krzesła i stoły szkolne. Wymiary funkcjonalne.

całość normy

 

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

EESTI CONSULTING OÜ

Consulting, doradztwo prawno-podatkowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »