| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI

z dnia 15 października 1999 r.

w sprawie szczegółowych zasad tworzenia i funkcjonowania funduszu likwidacji kopalń, ustalania wysokości odpisów i terminów przekazywania środków na ten fundusz oraz ich wykorzystania.

Na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112) zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Fundusz likwidacji kopalń, zwany dalej „funduszem”, jest tworzony przez przedsiębiorstwo górnicze w ciężar kosztów prowadzonej działalności przez to przedsiębiorstwo do czasu zaprzestania wydobycia.

2. Przedsiębiorstwo górnicze ustala corocznie wysokość odpisów na fundusz, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o dostosowaniu górnictwa węgla kamiennego do funkcjonowania w warunkach gospodarki rynkowej oraz szczególnych uprawnieniach i zadaniach gmin górniczych (Dz. U. Nr 162, poz. 1112), zwanej dalej „ustawą”, na podstawie planu amortyzacji w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

3. Wysokość odpisów na fundusz ustala się w zależności od:

1) zakresu i sposobu likwidacji zakładu górniczego określonego w wieloletnim programie działania przedsiębiorstwa górniczego,

2) okresu funkcjonowania zakładu górniczego przewidzianego do likwidacji.

§ 2.
Środki funduszu zwiększa się o wpływy z oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz z oprocentowania papierów wartościowych, o których mowa w § 4 ust. 2.
§ 3.
Przedsiębiorstwo górnicze przekazuje środki przeznaczone na fundusz na wyodrębniony rachunek bankowy do dnia 20 następnego miesiąca po zakończeniu kwartału.
§ 4.
1. Przedsiębiorstwo górnicze dysponuje środkami funduszu w sposób zapewniający realizację programu, o którym mowa w art. 13 ust. 3 pkt 1 ustawy.

2. Środki funduszu, do czasu wykorzystania ich na cele likwidacji kopalni lub jej części, mogą być lokowane wyłącznie w bonach skarbowych i obligacjach, emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa.

§ 5.
Środki funduszu wykorzystuje się na pokrycie następujących kosztów, ponoszonych na likwidację kopalni lub wyodrębnionej części kopalni:

1) likwidacji oraz zabezpieczenia wyrobisk górniczych,

2) likwidacji zbędnych budynków, instalacji oraz demontażu maszyn i urządzeń,

3) usuwania szkód górniczych wywołanych eksploatacją górniczą, z wyjątkiem szkód wywołanych ruchem zakładu górniczego, powstałych w wyniku reaktywacji starych zrobów,

4) rekultywacji terenów pogórniczych,

5) utrzymania obiektów przeznaczonych do likwidacji – w kolejności zapewniającej bezpieczeństwo ruchu zakładu górniczego,

6) wykonania prac zabezpieczających oraz przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom, w związku z likwidowanym zakładem górniczym,

7) opracowania projektów, dokumentacji, opinii, ekspertyz i analiz związanych z likwidacją kopalń,

8) ogólnego zarządu, w kopalni całkowicie likwidowanej, od chwili zaprzestania wydobycia.

§ 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.

Minister Gospodarki: J. Steinhoff

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Michał Sroczyński

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »