REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dziennik Ustaw - rok 1999 nr 106 poz. 1208

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 20 grudnia 1999 r.

w sprawie określenia wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych — dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 9 ust. 11 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50, Nr 28, poz. 127 i Nr 129, poz. 599, z 1994 r. Nr 132, poz. 670, z 1995 r. Nr 44, poz. 231 i Nr 142, poz. 702 i 703, z 1996 r. Nr 137, poz. 640, z 1997 r. Nr 111, poz. 722, Nr 123, poz. 776 i 780, Nr 137, poz. 926, Nr 141, poz. 943 i Nr 162, poz. 1104, z 1998 r. Nr 139, poz. 905 i Nr 161, poz. 1076 oraz z 1999 r. Nr 50, poz. 499, Nr 57, poz. 596 i Nr 95, poz. 1100) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Ustala się:

1) wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia,

2) wzór potwierdzenia zgłoszenia rejestracyjnego podatnika podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia,

3) wzór zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 2.
Tymczasowym numerem identyfikacyjnym jest:

1) dla osób fizycznych będących podatnikami podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego — numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 1984 r. Nr 32, poz. 174, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1997 r. Nr 113, poz. 733 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668),

2) dla pozostałych podatników podatku od towarów i usług lub podatku akcyzowego — statystyczny numer identyfikacyjny (REGON), o którym mowa w art. 62 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 769 oraz z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668).

§ 3.
W okresie do dnia 30 czerwca 2000 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania nakładu, może być również stosowany wzór zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego oraz wzór zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, które zostały wprowadzone zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wzoru zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, wzoru potwierdzenia tego zgłoszenia, wzoru zgłoszenia o zaprzestaniu wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym oraz zasad ustalania tymczasowych numerów identyfikacyjnych — dla podatników podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego (Monitor Polski Nr 68, poz. 763).
§ 4.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2000 r.
Załącznik 1.

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 20 grudnia 1999 r. (poz. 1208)

Załącznik nr 1

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 2.

Załącznik nr 2

infoRgrafika

Załącznik 3.

Załącznik nr 3

infoRgrafika

infoRgrafika

REKLAMA

Dziennik Ustaw

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA